ورود | عضويت دوشنبه 04 خرداد ماه 1394
 
رزومه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
   
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دکتر جمشید احمدیان

علوم پایه (زمین شناسی)

مربی

دکتر ناصر ارزانی

علوم پایه (زمین شناسی)

دانشیار

دکتر محسن افتاده

علوم پایه (شیمی فيزيك)

دانشیار

دکتر اصغر پیله وریان

علوم پایه (زیست شناسی جانوري)

استادیار

دکتر ناهید توکلی

علوم پایه (شیمی تجزيه)

استادیار

دکتر علی رضا جلالی

علوم انسانی (اديان و عرفان)

استادیار

دکتر محمد جواد عطایی

علوم پایه (ریاضی)

استادیار

دکتر هوشمند عطائی

علوم انسانی (جغرافیا)

استادیار

دکتر حسن کرمعلیان

علوم انسانی (علوم تربیتی)

استادیار

دکتر حسین مسجدی

علوم انسانی (ادبیات)

استادیار

دکتر عبدالعلی منصف

علوم انسانی (اقتصاد)

استادیار

دکتر زهرا نصر اصفهانی

علوم انسانی (ادبیات)

استادیار

مهندس محمدرضا جلالی

علوم پایه (فیزیک)

استادیار

دکتر سعید حبیب الهی

علوم پایه (شیمی تجزيه)

استادیار

مهندس حسن داداشی

علوم پایه (زمین شناسی)

استادیار

فهیمه دهباشی

علوم انسانی (الهیات)

مربی

دکتر مهدی زمانی

علوم انسانی (فلسفه)

استادیار

دکتر علی زمانی

علوم انسانی (ادبیات)

استادیار

دکتر حسین صلواتی

علوم پایه (شیمی معدني)

استادیار

دکتر عباس تیموری

علوم پایه (شیمی آلي)

دانشیار

دکتر مجید جاوری

علوم انسانی (جغرافیا)

استادیار 

مهری شهبازی

علوم انسانی (کتابداری)

مربی

سید محمد ادیب آل علی

علوم انسانی (الهیات)

مربی 

امین علی کردی

هنر

مربي

دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم

علوم انسانی (تاریخ)

استادیار

دکتر طاهره یعقوبی

علوم پایه (کامپیوتر)

استادیار

دکتر مهدي يوسفي

علوم پايه (زيست شناسي گياهي)

استادیار 

دكتر عباس يدالهي

مهندسي كشاورزي

استادیار 

دکتر مریم موحدی

علوم پایه (شیمی معدني)

استادیار  

شکراله ملکی

علوم انسانی (تاریخ و فلسفه)

مربی

دكتر آزاده صدر ارحامي

مهندسي كشاورزي

استادیار 

 

دكتر مسعود سليمي

علوم انسانی (روان شناسي)

استاديار

دكتر غلامرضا اسماعيليان

مهندسي صنايع

استادیار 

دکتر مریم حامدی 

مهندسي صنايع

استادیار 

 

 دکتر محمود فاضل نجف آبادی

مهندسي مواد

استادیار 

 دکتر رضا حسینی آرا

 مهندسی مکانیک

استادیار 

 دکتر علی حیدری چالشتری

مهندسي پزشکی

استادیار 

 دکتر فرزانه شقایق بروجنی

مهندسی برق 

استادیار 

دکتر محمدرضا نيرومند

مهندسی مکانيک

استادیار 

دکتر راضيه رباني يکتا

علوم انساني - زبان انگليسي

استادیار 

پويا زمانيان

عکاسي 

مربي

دکتر محسن کوهي نصرآبادي

علوم انساني - علوم اجتماعي 

استادیار 

دکتر اکبر کريمي

زيست شناسي -علوم جانوري

استادیار 

بهاره بهاري

علوم انساني - نقاشي

مربي

 

 

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا