ورود | عضويت چهارشنبه 13 خرداد ماه 1394
 
89/07/28

نتايج نهایی داوري و پذيرش مقالات


نتايج نهایی داوري و پذيرش مقالات ،به شرح ذيل است:

 

شماره

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نوع پذیرش

1

احمد نادري بنی

تحليل سري زماني مربوط به اختلاف...     

سخنراني

2

سيد عباس الماسيان

اندازه گيري مواد پرتوزاي طبيعي موجود در برگ...

پوستر

3

فائزه كاشانيان

به دام اندازي ذرات در فيلتر جرم...

پوستر

4

مريم آسان

تهيه نانو پودرهاي كامپوزيتي Zno / Fe3O4...

پوستر

5

طهماسب مرداني

محاسبه ويژه توابع و ويژه انرژي ها...

پوستر

6

آناهيتا متولي باشي

بهينه سازي عملكرد طيف سنجي ...

سخنراني

7

سعيد اسدي

            مدل سازي ايجاد پوشش توسط قطرات...

پوستر

8

مهدي ثامني

بررسي خواص اپتيكي والكتريكي cds 

پوستر

9

سعيد آيت

كاربرد اسپكتروگرام در فيزيك آكوستيك ...

پوستر

10

آزاده فرزانه

بررسي پراكندگي غير كشسان مغناطيسي...

پوستر

11

آزاده فرزانه

تاثير پراكندگي نوترون بر مواد فرومغناطيس...

سخنراني

12

عادله جهانگيري

بررسي شكافت هاي دو وسه گانه هسته...

پوستر

13

ساناز مسيبي

شبيه سازي مشخصه هاي امواج ناشي از...

پوستر

14

حمدالله صالحي

محاسبه تراكم پذيري وچگالي ابر الكتروني...

سخنراني

15

فاطمه بهادري

محاسبه تحليلي طول جايگزيدگي آندرسون...

پوستر

16

نجمه فتحي

ديناميك فلاكسون هاي اتصالات...

پوستر

17

سهيلا جعفري

بررسي پاسخ غير خطي ...

پوستر

18

سيدعليرضا سراج فرد

شبيه سازي بازتابش از يك ساختار...

سخنراني

19

زينب زارع

محاسبه انعكاس حاصل از كريستال فوتوني...

سخنراني

20

عبدالرضا محمودي

محاسبه توزيع دمايي در ....

سخنراني

21

مرضيه دادخواه

تغييرات ضريب انعكاس...

پوستر

22

نصيبه فلاح

دزسنجي ايزوتوپ هاي

سخنراني

23

علي اصغر مولوي

شبيه سازي واپاشي هسته اي و ...

سخنراني

24

سيدمرتضي شوشتري

اثرات دما بر نانوذرات...

پوستر

25

اكرم يحيي آبادي

محاسبه پاسخ هاي راديوكروميك به ...

سخنراني

26

مريم كوهساريان

محاسبه تراكم اجداد رادون به روش تحليلي...

پوستر

27

مرتضي فرزادنيا

برآورد بهترين بازه انرژي...

پوستر

28

زهرا پورحبيب

اندازه گيري رادون راديوم در ...

سخنراني

29

داوود رئوفي

تأثير آهنگ لايه نشاني برخواص ساختاري و ...

سخنراني

30

مينا ريحاني

جذب فيزيكي گاز فژن بر روي نانو ...

پوستر

31

ستار ارشدي

جذب فيزيكي گاز سومان بر روي نانو ...

پوستر

32

فاطمه عليپور

جذب فيزيكي گاز آرسين بر روي نانو...

پوستر

33

ستار ارشدي

جذب فيزيكي گاز خردل بر روي...

پوستر

34

محمدرضا جليليان

بررسي عوامل مؤثر بر نيروي ...

پوستر

35

سعيد محمدي

بررسي طيف گاماي هسته اي...

سخنراني

36

بابك افتخاري

بررسي ميكروسكوپي اثرگر...

پوستر

37

اصغر ملكي فر

شبيه سازي شكل گيري عيوب ساختاري ...

پوستر

38

مجيد جلالي

اندازه گيري آنتروپي تركيب نانو...

پوستر

39

كريم رأفت نيا

تغييرات آنتروپي تركيب نانو...

پوستر

40

فرزانه مراحمي

بررسي اثر PH بر خواص ساختاري نانو...

پوستر

41

مريم درافشاني

بررسي اثر نسبت به سيترات به...

پوستر

42

مجيد جلالي

اندازه گيري ضريب تضعيف جرمي پرتو...

پوستر

43

بهاره آذروند

اندازه گيري ميزان راديونومكوئيد...          

پوستر

44

فرهاد ملك محمدي

تغييرات مغناطيس در نانوذرات...

پوستر

45

ليلا اكبرزاده

بررسي رفتار آماري پاره هاي...

پوستر

46

جواد بهادر

محاسبه و رسم ترازهاي انرژي هسته هاي...

پوستر

47

جواد بهادر

بررسي ترازهاي انرژي دوراني در ...

پوستر

48

هدي شليليان

تهيه پودرهاي فريت نيكل روي مس با ابعاد نانومتر...

پوستر

49

حوري محمدپور

ساخت و بررسي نانو پودر           

پوستر

50

سينا مأموريان

محاسبه ترازهاي بتهگن...

پوستر

51

محسن الفت نيا

تغييرات ساختاري نانوذرات...

پوستر

52

سمانه دادخواه

بررسی ویژگی های مغناطیسی نانو پودر های ...

پوستر

53

مجید عباس آبادی

کنترل ابیراهی رنگی به روش کد گذاری

پوستر

54

محمد امین احدی 

یکسو سازی و اصلاح نوری غیر خطی نا خالصی...

پوستر

55

زهرا قاسمی مجد

محاسبه توزیع بار و چگالی حالت های بلور

پوستر

56

سید عمادالدین سجادی

افزایش دقت روش بازتاب ...

پوستر

57

محمد کنعانی

طراحی بهینه سازی و حذف ابیراهی...

پوستر   

58

قاسم رستمی

لیزرمجتمع قابل تنظیم بر ساختار...

سخنرانی           

59

زهراسادات یعقوبی

بررسی تغییرات ناشی از.........................

پوستر

60

عبدالرسول فرهمند

اثرات تله ها درنیمرسانا................          

پوستر

61

زهرا بامشاد

بهبود قطبش اسپینی در...

پوستر

62

بهنام زینال وند فرزین

اثر اندازه شعاع میله های ...

سخنرانی

63

اشرف السادات قاسمی

بهینه سازی نانو تیوب های کربنی مدل(4و4)

پوستر

64

رحمان بلندیان

بررسی فوتورسانایی ترکیب......

پوستر

65

محمد هادی پیر احمدیان

بررسی رفتار کوانتومی در آرایه های یک بعدی ...

پوستر

66

مریم نجفی

سنتز نانو ساختار های CuInSe2 ...

پوستر

67

احسان درانی

محاسبه بازده کندو پاش یون نئون ...

سخنرانی

68

مرضیه ولی اقبال

تاثیر عملیات حرارتی و پرتو دهی لیزر ...

پوستر

69

جواد مختار زاده

محاسبه نیروی اعمالی بر نانو وایر ها ی...

پوستر

70

حسین صلواتی

سنتز و شناسایی نانو لوله های ...

پوستر

71

شکوه حقدانی

مطالعه گردابه های نیم کوانتومی

پوستر

72

طیبه نادری

تاثیر شکل جریان ورودی پیچه روی ...

سخنرانی

73

سمیه جهانفر

از حرکت براونی تا حل عددی ...

پوستر

74

سمیه تفنگچی مهیاری

تاثیر محیط تف جوشی برتراوایی ...

پوستر

75

ویدا براتی

بررسی ساختاری و مغناطیسی...

سخنرانی

76

عباس تیموری

مطالعات تئوری ترکیب...

پوستر

77

بهنام زینال وند

اثر اندازه شعاع میله های با سطح مقطع ...

پوستر

78

قاسم رستمی

طراحی و آنالیز مالتی پلکسر...

پوستر

79

فرشته چاوشی

خواص حالت پایه

پوستر

80

محمود اختری

بررسی پایداری ساختارهای ...

پوستر

81

ناصر گودرزی

اثر فشار بر گرادیان ...

پوستر

82

رحیم آل خجند

مطالعه ساختارفیلم های ...

پوستر

83

اعظم بهرامی

مطالعه تغییر ایزوتوپ های ...

پوستر

84

عباسعلی گلابی نژاد

اثر تابش پرتو الکترونی ...

پوستر

85

عباس علی کرمی

شبیه سازی حفاظ های نوترونی ...

پوستر

86

سعید محمدی

مسئله تونل زنی در مکانیک ...

پوستر

87

طیبه شفیعی

مطالعه نظریه ی مد جفت نشده ...

پوستر

88

سمانه مشکی

مطالعه رفتار سالیتون های گسسته ...

سخنرانی

89

محبوبه مصدق

بررسی تاثیر مقدار آهن بر ...

پوستر

90

جواد بهمنی

مطالعه دیفرانسیل هارمونیک

سخنرانی

91

بهمن زنجانی

گذار فاز بلور شناختی ...

پوستر

92

رویا قاسم زاده

بررسی خواص نوری فرا شبکه...

پوستر

93

حبیب خلیل پور

اثر وجود میرایی...

سخنرانی

94

حبیب خلیل پور

حل معادلات دینامیک ...

پوستر

95

حبیب خلیل پور

بررسی معادلات ...

پوستر

96

بهارک اسلامی

معادلات حرکت و خصوصیات ...

سخنرانی

97

امین اسفندیار پور

ساختار الکترونی نانو لوله کربنی ...

پوستر

98

امین اسفندیار پور

بررسی تانسور های نفوذ پذیری ...

پوستر

99

الهه عبد اله زاده

حل سیستم ...

پوستر

100

فخر السادات رهنمایی

تقریب چرخشی موج در ...

پوستر

101

حسین پارسیان

حل عددی مسئله ذره در جعبه ...

سخنرانی

102

سمیرا اسفندیار پور

معرفی انواع راکتور های قدرت و...

پوستر

103

سودابه کروجی

بررسی تابش کانالی گسیل شده...

پوستر

104

رضا عروجی

شبیه سازی کامپیوتری حرکت ...

پوستر

105

محمد رضا رضایی

مشخصات علمی و فنی لیزر هوا

پوستر

106

روح اله رضوی نژاد

داکت و انتشار سطحی امواج.................

سخنرانی

107

ناهید رسولی

تهیه نانو ذره مغناطیسی ...

پوستر

108

سعیده محمدی

بررسی تاثیرفاصله گیت _درین در ...

پوستر

109

مظاهرعظیم زاده دوین

تعیین ویژه مقادیر و ...

سخنرانی

110

علیرضا میدانچی

فرابرد حالت های کوانتومی....

پوستر

111

اصغر علی اکبر پور

بررسی کمیت های اساسی ...

پوستر

112

سجاداحمدیان فتح آبادی

بررسی اندازه گیری در...

پوستر

113

میر عنایت اله بهادی

حالت های همدوس فرا ابر تقارن ........

پوستر

114

حمید رضا شکور

تولید و مشخصه یابی فیزیکی ....

پوستر

115

یاسر مومن

بر هم کنش نوکلئون ...

پوستر

116

علی بلند پرواز

مطالعه ضریب جذب اپتیکی .......

سخنرانی

117

مهسا رئیس زاده 

بررسی اثرات اکسیتونی...

پوستر

118

کتایون آل شیخ

بررسی غیر موضعیت یک تک ذره

پوستر

119

مرجان یوسفی

بررسی پراکندگی ذرات ...

پوستر

120

حسن حسن آبادی

مطالعه تحلیل طیف اکسیتون در...

سخنرانی

121

جابر سقایی

بررسی تحلیل حرکت آشفته در ...

پوستر

122

حسین پارسیان

محاسبه ترازها ی انرژی ذره ...

پوستر

123

احمدحسن پور

تهیه وبررسی گارنت نانوپودرهای...

پوستر

124

ابوذر کیانی

محاسبه ولتاژ جدا سازی یون های ...

سخنرانی

125

حمید فرنوش دولت آبادی

بررسی مقایسه کاربرد تقریب ....

پوستر

126

نرگس خلفی

سنتز و برشته کردن گارنت....

پوستر

127

رضا انصاری پوده

اثر دما بر تغییرات تراز های انرژی ...

پوستر

128

مریم انصاری بناب

موضعیت و غیر موضعیت ...

پوستر

129

مریم انصاری بناب

پتانسیل کوانتومی ...

پوستر

130

منصوره نوعی وظیفه دان

بررسی اصول اولیه خواص ...

پوستر

131

مرجان رفیعی

مطالعه اثر شعاع نانو لوله های کربنی ...

پوستر

132

مسعود امیری

برسی و اندازه گیری غلظت ...

سخنرانی

133

محمد گرجی

تصحیحات ناشی از افت و خیز ها ی...

پوستر

134

مینا دهقانی

مطالعه رادیو ایزو توپ های موجود در ...

پوستر

135

محسن میر حبیبی

اثر جانشانی کربن بر روی خواص ...

پوستر

136

اسکندر ترابی

محاسبه تحریک پذیری با شبیه سازی

پوستر

137

مرتضی پیش بینی

بررسی اثر اعمال میدان ...

پوستر

138

رجب یحیی زاده

بررسی تخلیل فرکانس در ...

پوستر

139

زهرا هاشم پور

بررسی اثر نا خالصی آلومینیوم ....

پوستر

140

ماهتاب نعمتی

بررسی اثر غلظت های مختلف ...

پوستر

141

سید امین صانعی

تغییرات ساختاری و فاز های ...

پوستر

142

فرشته فدایی

شفافیت القایی الکترو مغناطیس ....

پوستر

143

سید مهدی موسوی

بررسی جواب های مختلف مربوط به ...

پوستر

144

نرجس ولی پور

بررسی وابستگی تراکم رادون آب

پوستر

145

سیده نرگس رضوی نیا

حل عددی سیستم ولاسف ...

پوستر

146

محسن کوهستانی

معرفی یک شاهد در هم تنیدگی

پوستر

147

حجت اله باده یان

ویژگی های الکترونی ترکیب

پوستر

148

حسن رضا دهقان

بررسی خواص ساختاری بلور

پوستر

149

حمیده اسکندری

مطالعه خواص الکترونی لایه های ...

پوستر

150

نوشین آل آقا

اثرنا خالصی بر شبکه های ...

پوستر

151

لیلا رنجبر

محاسبه ارزش راکتیویته ای ...

پوستر

152

صادق محمد پور

مطالعه فشار و خواص گرمایی

پوستر

153

سید حسین امامی

محاسبه پارامتر های چگالی تراز ...

سخنرانی

154

کمال الدین نکو نام

اثر دما بر روی قله های ...

پوستر

155

اکبر ایروانی نسب

محاسبه پارامتر چگالی تراز های ...

پوستر

156

هانیه پناهی

اعتبار مدل استرس_ نیرو ...

پوستر

157

مهدی نصری نصر آبادی

دستیابی به طیف نوترون های حرارتیو ...

سخنرانی

158

زهرا آنالویی

مطالعه بستگی ایزو اسپین چگالی   

پوستر

159

کاظم دانش آموز

مطالعه ساختار نواری نانو لوله های ...

سخنرانی

160

خسرو میری

بررسی فرآیند حباب زدایی ....

پوستر

161

احسان یوسفی ملک آبادی

افزایش تحرک رانشی ....

پوستر

162

محمد رضا محبی فر

اثر افزایش دما بر مشخصه های ...

پوستر

163

فاطمه مبصری

بررسی رسانش الکتریکی ....

پوستر

164

ندا حسینی زاده

تاثیر ضخامت لایه فعال ...

پوستر

165

مجید محمدی

محاسبه کوانتومی بردار حالت ....

پوستر

166

محمد صفی خانی

در هم تنیدگی گرمایی ...

پوستر

167

فاطمه داداشی

بررسی تاثیر نوع حلال بر اندازه ی نانو ...

پوستر

168

سیدامیرحسین مساوات

مطالعه خواص ترابردالکتریکی...

پوستر

169

زهراصابریان

بررسی تاثیرزمان واکنش....

پوستر

170

حمیده افروزیان

بررسی اثراولتراسونیک و......

پوستر

171

پروانه امامی

بررسی تاثیرتغییرات دماو...

پوستر

172

رعنا شمشیری

بررسی رفتارناهنجار ناشی ازدماو....

پوستر

173

مهدی بیدی

تعیین تجربی ضریب پخش حرارتی....

پوستر

174

منصوره ابوالحسن نژاد

بررسی تغییرشکل چهاقطبی....

پوستر

175

منصوره ابوالحسن نژاد

بررسی پس خمیدگی ایزوتوپ...

سخنرانی

176

حمدا....صالحی

مطالعه ساختارالکترونی ابررسانایی....

پوستر

177

بابک حاتمی

رسانش وابسته به اسپین....

پوستر

178

هاجرنصرآزادانی

بررسی تاثیر برهم کنش....

سخنرانی

179

غلام رضا زارعی

طیف تکانه هادرون های ...

پوستر

180

محترم هنرمند نیا

تاثیر شکل سطح مقطع پیچه ...

پوستر

181

محمد طاهری

تهیه چشمه نوترونی برای ...

سخنرانی

182

حامد حیدری

شبیه سازی کامپیوتری پتانسیل ...

پوستر

183

سید محمد ذبیحین پور

محاسبه دوره تناوب جدید

پوستر

184

ماندانا جلالی

کنترل گسیل خود به خودی...

پوستر

185

محسن میر حبیبی

بررسی ساختار نواری و چگالی حالت های ...

پوستر

186

محسن میر حبیبی

بررسی اثر میدان الکتریکی بر ...

پوستر

187

مرضیه فیاضی

بررسی خواص الکترونی بلور.....

پوستر

188

صاحبه متواری

مطالعه بس پاشیدگی در ...

پوستر

189

سیما دهقان

بررسی خواص الکترونی و مغناطیسی

سخنرانی

190

قاسم فروزانی

امواج سالیتاری آگوستیک

پوستر

191

سید حسن دیباجی

طیف سنجی رامان لایه ....

پوستر

192

سید حجت اله رحیمی

محاسبه ویژه توابع و ...

پوستر

193

مستانه زاده رفیع

شبیه سازی تحلیل گر سهوی ....

سخنرانی

194

عباس مدبر

تنظیم تشدید پلاسمون های

پوستر

195

حمیده اسکندری

مطالعه خواص الکترونیکی لایه های ...

پوستر

196

اسحاق آقا میری

مطالعه سنتز و خواص مکانیکی شیشه ...

پوستر

197

زینب محمدی

اثرات افت و خیز ها و ...

سخنرانی

198

جابر سقایی

حالت های همدوس گرافین دو لایه در ...

پوستر

199

حسین خدا مرادی

بررسی اثر سونش شیمیایی بر...

پوستر

200

مسعود نجاتیان

سنتز شیمیایی و بررسی طیف ...

پوستر

201

مریم السادات قرشی

بررسی خواص الکتریکی نانو پودر در ...

پوستر

202

مجتبی غلامی

بررسی خواص اپتیکی و گاف ...

پوستر

203

کتایون آل شیخ

بررسی غیر موضعیت یک تک ذره

پوستر

204

حمیده حامدیان

محاسبه خواص ساختاری LaMnO3

پوستر

205

سید محمد مصطفوی

بررسی خواص نور رسانایی

پوستر

206

بهجت عباس آبادی

مطالعه خطوط نمونه های ...

پوستر

207

محمد رضا رضایی

شبیه سازی دوز عمقی ...

پوستر

208

کریم میرزا وند

اثر پراکندگی ها و ...

پوستر

209

ماهرخ آریا دوست

محاسبه ساختار نوار های انرژی ترکیب

پوستر

210

آمنه فرنود

بررسی طیف ELNES در ...

پوستر

211

ماهرخ آریا دوست

محاسبه خواص الکترونی دی اکسید ...

پوستر

212

محسن عامری

بررسی تاثیر میزان آلایش Si بر خواص...

پوستر

213

منیژه فلاحتیان

بررسی ویژگی های ساختار الکترونی ...

پوستر

214

هدیه غلامعلی

روش چند شبکه ای برای حل ...

پوستر

215

علیرضا گوشه

سیالات مغناطیسی و کاربرد های آن

پوستر

216

عاطفه میجانی

مدلی هندسی برای بررسی ...

پوستر

217

بهروز سروری

مقایسه خواص تحریک پذیری ...

پوستر

218

اقلیم عسرتی

بررسی توابع همبسته مستقیم ...

پوستر

219

فرین پاینده

مدل های انرژی منفی ...

سخنرانی

220

بهار آذر وند

اندازه گیری میزان رادیونوکلئید K

پوستر

221

سیده زهرا اسماعیلی

بررسی ایزوتوپ های فرد و ...

پوستر

222

یاسمن رضایی مقدم

بررسی و تحلیل انواع حفاظ

پوستر

223

عاطفه عالی زاده

بررسی بیشینه شدت میدان

پوستر

224

امیر اعظم زکی پوریان

مطالعه خواص مکانیکی آلیاژ

پوستر

225

نوید هادی زاده

اثر میدان خارجی غیر یکنواخت

سخنرانی

226

مصطفی مهدی پور

بررسی امواج الکترواستاتیکی در ...

پوستر

227

سودابه ارسلانی

اثر لایه نازک طلاروی ...

سخنرانی

228

عباس قاسمی

طراحی فیلتر نوترونی با استفاده از...

پوستر

229

فاطمه میرشفیعی

محاسبه کوانتومی بردارپارامترمندل درحضور...

پوستر

230

اعظم سلطانی محمدی

بررسی ساختار نوار های انرژی

پوستر

231

بابک مالکی نیا

وابستگی زمانی و مکانی اتلاف...

سخنرانی

232

لیلاشاهمندی

حل تحلیلی معادله گذارای گرما با شرط ...

سخنرانی

233

محمدمهدی قره بیگی

مطالعه مایعات مولکولی استوانه

پوستر

234

حجت اله صادقی پور

محاسبه انرژی متوسط جذبی

پوستر

235

مهین اشراقی

مطالعه خواص ساختاری و ...

سخنرانی

236

اکرم کبیری

بررسی خواص ساختاری ...

پوستر

237

سمیه علی دوست

بررسی تغییرات انرژی سالیتون های ...

سخنرانی

238

داود شهابی

تاثیر گرما دادن در دما های ...

پوستر

239

زهره بیگم امامی

مقایسه تغییر شکل و شدت پرتو

پوستر

240

مهدی قیصری

خواص مغناطیسی وساختاری نانوپودرهای ...............

پوستر

241

قاسم فروزانی

شبیه سازی تولید فوتونی پایون

پوستر

242

مهدی ابراهیمی

بررسی مدل های سیگمای ابر تقارن ...

پوستر

243

محمد جواد نصر اصفهانی

تهیه فریت نیکل ، قلع ،...

پوستر

244

نیما رفا هتی

ارتعاش غیر خطی نیروی اتمی

پوستر

245

روح اله زارع

خاصیت نیمه فلزی و هم تراز های ...

پوستر

246

اعظم ثنایی

مقایسه نتایج شبیه سازی مونت کارلو

پوستر

247

جواد سبز علی پور

بررسی خواص سطحی نانو کامپوزیت

پوستر

248

فایق حسین پناهی

تاثیر ضخامت بر خواص اپتیکی

پوستر

249

علی رضا پاک نژاد

رشد زمانی نا پایداری رامان

پوستر

250

مهدی الیاسی

محاسبه سطوح مقطع واکنش های ...

پوستر

251

ایمان ضیائیان

مطالعه و بررسی شکل هسته های ...

پوستر

252

جواد مختار زاده

محاسبه نیروی اعمالی بر...

پوستر

253

روح اله میر زایی

محایبه پارامتر های ساختاری و ...

پوستر

254

حامی فرید یوسفی

بررسی نظریه پراکندگی ...

پوستر

255

الهام الهی

ساخت و مشخصه یابی لایه های ...

پوستر

256

علیرضا پاک نژاد

محاسبه نیروی پاندرموتیو

پوستر

257

زینب السادات موسویان

بررسی طول پالس

پوستر

258

فاطمه نفری

تصحیح کوانتومی معادلات

پوستر

259

سید حسین حسینی

حل انتگرال تابع توزیع سعاعی

پوستر

260

الهام علی پور

محاسبه خواص نوری غیر خطی

پوستر

261

فاطمه یوسفیان کازرونی 

اثر افزایش شعاع

پوستر

262

زهره آقا محمدی

بررسی تاثیر آهنگ واهلش

پوستر

263

شیلا بناری

دزیمیتری تابش بتای

پوستر

264

عطیه ابراهیمی

بهینه سازی یکنواختی آهنگ

سخنرانی

265

فروغ طاهری قهفرخی

اندازه گیری مرکز مغناطیسی

پوستر

266

سمیه صیفی

طراحی و ساخت یک سیستم مستقل..........

سخنرانی

267

مهشید هزاری

بررسی اصول اولیه خواص

پوستر

268

سهیلا اسدی

بررسی و مقایسه تاثیر مواد

پوستر

269

زهرا سفلائیان

اندازه گیری ضخامت و ضریب

پوستر

270

عباس تیموری

مقایسه کاربردی DFT و ...

پوستر

271

علی داوری

برآورد دز جذبی ناشی از ...

پوستر

272

علیرضا جلوانی

بررسی خواص ساختاری و ...

پوستر

273

ندا علوی

مطالعه اثر اندازه بر توزیع ...

پوستر

274

حمیده سعیدی

بررسی تغییر شکل ایزوتوپ های ...

پوستر

275

علیرضا شجاعی

بررسی ویژگی های ساختاری و ...

پوستر

276

احمد حکیم

تحلیل بر عملکرد موتور

پوستر

277

سمیه السادات هاشمی

بررسی و طراحی لایه نشانی ...

پوستر

278

سمیه السادات هاشمی

شبیه سازی لیزر ...

پوستر

279

سمیه السادات هاشمی

شبیه سازی و مقایسه توزیع

پوستر

280

سعید قوامی

بررسی و تحلیل بلور

پوستر

281

سعید قوامی

بررسی اثر خود مدولاسیون

پوستر

282

علی اصغر صدقی

بررسی اثر تغییر اندازه و ...

سخنرانی

283

سید محمد رضا طباطبایی

بررسی چگالی جریان بحرانی

پوستر

284

عادل اسوار

بررسی راکتورکندو

پوستر

285

مائده رفیعی خورزوقی

بررسی بسپارش و...

پوستر

286

محمد علی مقری

اثر نوع پیشماده روی

پوستر

287

نجمه مکارمی

خواص ساختاری و الکترونی

سخنرانی

288

محسن معتمدی

تاثیر فاصله پانشش بر ...

پوستر

289

حسن طولابی نژاد

مطالعه نظری خواص دینامیکی در ...

پوستر

290

سارا دادگر

محاسبه تراکم پذیری و چگالی

سخنرانی

291

عراقیان

تاثیر حفاظ گاما بر طیف

پوستر

292

سولماز آذر مهد

محاسبه شار فوتونوترون های ...

پوستر

293

حسین غفوریان

محاسبه نیروی برهم کنش وان در والس

سخنرانی

294

حسین غفوریان

تولید مواد نانو ساختار با استفاده ...

پوستر

295

رویا عطار زاده

انتشار سالیتون در مزدوج ...

پوستر

296

رستم ادیبی

تاثیر پارامتر های مهم بر ...

پوستر

297

پوریا زارعی

تاثیر نا خالصی بر روی در هم تنیدگی

پوستر

298

پریسا اخلاقی

اندازه گیری توزیع شار نوترون

پوستر

299

ندا سادات فعال نظری

معرفی طیف سنجی ...

پوستر

300

هادی صبری

افزایش جملات هامیلتونین...

پوستر

301

رستم ادیبی

مقایسه حالات  مختلف دمش...

پوستر

302

اشرف السادات قاسمی

بهینه سازی نانو تیوب مدل(0و5)

پوستر

303

مرتضی سلطانی

تولیدحالت های wچهارکیوبیت...

پوستر

304

سودابه رفیع منش

مدل سازی حلقه های جریان ناشی از

پوستر

  305

محمد حسین توکلی

شبیه سازی کامپیوتری پتانسیل

پوستر

306

مجید محمدی

چلاندگی دوقطبی اتمی در ...

پوستر

307

سیدمحمدذبیحین پور

مطالعه تغییرشکل ودرخشندگی در یک سحابی.........

پوستر

308

محمدرضارضایی

شبیه سازی مونت کارلو...

پوستر

309

مجیدجلالی

اندازه گیری ضریب تضعیف پرتوگاما برای سنگ های گرانیتی

پوستر

310

علیرضاپاک نژاد

پاشندگی موج الکترومغناطیسی درپلاسمای مغناطیده غیرخطی

پوستر

311

مهدیه السادات حسینی

بررسی برهم کنشphotonuclear حاصل ازباریکه الکترون10MeVدرPb,Ta,Be

پوستر

312

مریم مستاجران

بررسی پارامتر مهم درپیش بینی صحیح آستانه ی بوجودآمدن پدیده ی MP

پوستر

313

آرش ابراهیمی

اندازه گیری لایه مرده درآشکارسازHPGe بااستفاده ازکدMCNP4C

پوستر

314

پیمان شایان

شبیه سازی موازی سازنوترونی برای رادیوگرافی بااستفاده ازکدMCNP

پوستر

315

حمیدابوطالبی

میزان پراکندگی حجمی در معادله لیدار ومقایسه تک پراکندگی وچند پراکندگی درسیگنال های دریافتی لیدار

پوستر

316

طنازعالم فرد

بررسی ضریب شکست واختلاف فاز دریک میله لیزر Nd:YAGتحت دمش جانبی

پوستر

317

طنازعالم فرد

شبیه سازی توزیع دماوبررسی تعادل گرمایی دریک سیستم دمش ازپهلو برای حالت شرط مرزی بادمای ثابت

پوستر

 

 

 

 

318

طنازعالم فرد

حل عددی معادله گذرای گرما باشرط مرزی همرفت دمادرلیزرNd:YAG

پوستر

319

ملیحه گریوانی

مطالعه تئوری اثرناخالصی های Rb,Naبرروی گاف نواری لیتیوم نیوبات(LiNbo3) بااستفاده ازنظریه تابعی چگالی

پوستر

320

سیدمحسن اعتصامی

تعیین بازده آشکارسازهایNaI وپلاستیک درطیف سنجAT1315

پوستر

321

سیمین شهریار

بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک نانوساختارکادمیوم سلناید(CdSe)تهیه شده به روش جدید

پوستر

322

صدیقه بیگم حسینی

مطالعه اثردما برانرژی دستگاهی متشکل ازنانوخوشه های کربنی برروی سطح گرافین

پوستر

323

فاطمه قادریه

شبیه سازی مونت کارلو مایسل های نانوذره....

پوستر

324

اشرف السادات قاسمی

بهینه سازی نانوتیوب های کربنی مدل (5و0)برای جذب گازنیتروژن

پوستر

325

عزیزخدادادی

مطالعه تغییرات دورهتناوب ستاره دوتایی CN آندومراوعلل آن

پوستر

326

اعظم طاهمری

بررسی خواص اپتیکی نانولایه های InGaN/GaN باتغییرات عرض چاه وپهنای سد

پوستر

327

مهدی محمدی

امکان سنجی سیستم انرژیOTEC (اتکی)درسواحل ایران

پوستر

328

مهدی محمدی

مکان یابی محل های منایب برای...............

پوستر

329

معصومه ولی پور

مقیاس های طولی پلاسمون پلارینون خطی

پوستر

 

نظر شما درباره اين خبر:
  ارسال   صرفنظر  
بازگشت
چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور - اصفهان
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
.    
محمدرضا جلالی دبیر همایش 091330854070311-7381002
اطلاعیه
چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
فراخوان همایش

باسمه تعالی

دانشگاه پیام نور

 

 


فراخوان چهارمین همایش ملی فیزیک

دانشگاه پیام نور

 

محل برگزاری:

 دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

تاریخ برگزاری15و16 آبان 1389

مهلت ارسال مقالات:

 از تاریخ1/5/89 الی 10/7/89

نشانی دبیرخانه:

اصفهان-بلوارشهیداشرفی اصفهانی(کهندژ) نبش خیابان نبوی منش- دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان- دبیر خانه چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

آدرس پست الکترونیکی:

4thphysics@isf-pnu.ac.ir

آدرس وب سایت :

http://es.isfpnu.ac.ir

شماره تلفن 7و5-7380003- 0311-دورنگار:  7381002-0311

ساعات پاسخگویی: 14-8

دبیر همایش

 

فرم ثبت نام درچهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

نام:

نام خانوادگی:

آخرین مدرک تحصیلی:

محل کار و سمت:

عضو هیات علمی (رتبه علمی) :

دانشجوی رشته:                گرایش:

دانشگاه (مرکز یا واحد):

تلفن ثابت، همراه و دورنگار:

آدرس پست الکترونیکی:

شماره فیش واریزی:

متقاضی شرکت در همایش:

با ارائه مقاله به صورت سخنرانی    پوستر    بدون ارائه مقاله   می باشم.

متقاضی اسکان می باشم (جمعه شب14/8/89      شنبه شب15/8/89   یک شنبه شب16/8/89 ).

متقاضی اسکان نمی باشم .

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان چهارمین همایش ملی فیزیک

دانشگاه پیام نور

15-16 آبان ماه 1389

اهداف همایش

چهارمین همایش ملی  فیزیک دانشگاه پیام نور به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و صنعتی در زمینه های مختلف فیزیک و  بحث و تبادل نظر در ارتباط با پروژه های تحقیقاتی جدید و چشم انداز رشته فیزیک بین اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان برگزار می شود.

نحوه تنظیم مقالات:

زبان: فارسی، قلم: B Lotus،  اندازه قلم: عنوان 12 Bold) ) اسامی نویسندگان، آدرس نویسندگان، کلید واژه، چکیده، متن اصلی و مراجع: 12 و برای مطالب انگلیسی قلم Times

 New Roman (فونت 12)، حاشیه ها: 2 سانتی متر از چپ و راست، 4 سانتی متر از بالا و 2 سانتی متر از پایین،  فاصله خطوط: یک،  زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود و نام مسئول مقاله با ستاره مشخص شود،  شماره مراجع در متن داخل کروشه مشخص گردد،  کلیه شکل ها، طرح واره ها ، جدول ها و نمودارها در داخل متن مقاله گنجانده شود.

 

Chain angle: 120; B0ld spacing: 18; Fixed Length: 0.5 cm; Bold Width: 0.086 cm; Line Width: 0.025; Margin Width: 0.046 cm; Hash Spacing: 0.086 cm; Font: Times New Roman ( 9).

 

تعداد صفحات: حداقل دو و حداکثر چهار صفحه ( ترتیب شامل عنوان- اسامی و آدرس نویسندگان   کلید واژه (حداقل 3 و حداکثر  5 مورد) - چکیده (حداقل سه و حداکثر پنج سطر) - مقدمه- بحث و نتیجه گیری- روش کار آزمایشگاهی-  تقدیر و تشکر-  مراجع)

 

نحوه تنظیم چکیده لاتین:

چکیده به زبان انگلیسی در یک صفحه جداگانه با قلم Times New Roman ، اندازه قلم: عنوان 12Bold) )، اسامی نویسندگان- آدرس نویسندگان متن اصلی و ]مراجع[: 12، حاشیه ها: 2 سانتی متر از چپ و راست، 4 سانتی متر از بالا و 2 سانتی متر از پایین، فاصله خطوط: یک، زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود و نام مسوول مقاله با ستاره مشخص شود و شماره مراجع در متن داخل کروشه مشخص گردد.

 

* به کلیه شرکت کنندگان توصیه می شود فایل الگوی  مقالات  را از وب سایت دانشگاه پیام نور مرکزاصفهان

http://es.isfpnu.ac.ir

در بخش چهارمین همایش ملی فیزیک دانلود کرده و مقاله خود را بر اساس آن تهیه فرمایید.

 

 

 

ارسال و پذیرش  مقالات :

 مقالات باید به صورت فایل هایPDF, MSWord2003   از تاریخ 1/5/89 الی 10/7/89 به آدرس دبیر خانه همایش از طریق پست الکترونیکی به آدرس:

4thphysics@isf-pnu.ac.ir

ارسال گردد. مقالاتی در فرآیند پذیرش و داوری قرار می گیرند که رسید بانکی پرداخت هزینه های ثبت نام آنان به دبیرخانه همایش در تاریخ فوق الذکر از طریق اسکن و پست الکترونیکی ارسال شده باشد. اصل رسید بانکی در هنگام پذیرش اخذ خواهد شد. نتیجه ارزیابی مقالات پس از داوری به مسئول مقاله اعلام خواهد شد. مقالات پس از داوری به همان صورتی که دریافت شده است عینا منتشر خواهد شد و مسئولیت مطالب، انشاء و املای مقالات به عهده نویسنده (نویسندگان) می باشد.

 

هزینه ثبت نام در همایش:

هزینه ثبت نام (شرکت در سمینار غذا) برای شرکت کنندگان 500000 ریال و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ارئه مدرک معتبر250000 ریال می باشد. هزینه اسکان به ازای هر شب 200000 ریال و دانشجویان به ازای هر شب 100000 ریال می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

کل مبلغ هزینه ها در یک فیش به شماره حساب1643984946 به نام غلامرضاخالویی  نزد بانک ملت شعبه پیام نوراصفهان(کد91215) واریز گردد و تصویر خوانای فیش به همراه فرم ثبت نام (قابل دانلود از سایت مرکزاصفهان) حداکثر تا تاریخ10/7/89 به آدرس دبیرخانه از طریق اسکن و پست الکترونیکی ارسال گردد.

 

مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیکی:

1-        مقالات به زبان فارسی همراه باچکیده فارسی به دو صورت MSWord 2003 PDF and

2-       چکیده مقالات به زبان انگلیسی به دو صورت MSWord 2003 PDF and

 

3-       فرم ثبت نام تکمیل شده

4-       فیش واریزی اسکن شده

 

زمان پذیرش: روز جمعه14/8/89 از ساعت 2 بعد از ظهر در محل دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

آدرس مرکز اصفهان:بلوارشهیداصفهانی(کهندژ) نبش خیابان شهید نبوی منش-دانشگاه پیام نوراصفهان

   
راهنمای مسیر اسکان محل برگزاری همایش
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
مجموعه شهروند  11/1/2010 272.70 دريافت
نقشه کلی مسیر  11/1/2010 686.89 دريافت
هتل اصفهان  11/1/2010 229.21 دريافت
     
ثبت نام مکانهای گردشگری 15 و 16 آبان برای شرکت کنندگاه در همایش

* = ضروري
نام و نام خانوادگي:
عنوان مقاله:كد تاييد :
   

ارسال فرم 

   
دریافت فرمهای همایش
   
چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا