ورود | عضويت چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
 
89/07/28

نتايج نهایی داوري و پذيرش مقالات


نتايج نهایی داوري و پذيرش مقالات ،به شرح ذيل است:

 

شماره

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نوع پذیرش

1

احمد نادري بنی

تحليل سري زماني مربوط به اختلاف...     

سخنراني

2

سيد عباس الماسيان

اندازه گيري مواد پرتوزاي طبيعي موجود در برگ...

پوستر

3

فائزه كاشانيان

به دام اندازي ذرات در فيلتر جرم...

پوستر

4

مريم آسان

تهيه نانو پودرهاي كامپوزيتي Zno / Fe3O4...

پوستر

5

طهماسب مرداني

محاسبه ويژه توابع و ويژه انرژي ها...

پوستر

6

آناهيتا متولي باشي

بهينه سازي عملكرد طيف سنجي ...

سخنراني

7

سعيد اسدي

            مدل سازي ايجاد پوشش توسط قطرات...

پوستر

8

مهدي ثامني

بررسي خواص اپتيكي والكتريكي cds 

پوستر

9

سعيد آيت

كاربرد اسپكتروگرام در فيزيك آكوستيك ...

پوستر

10

آزاده فرزانه

بررسي پراكندگي غير كشسان مغناطيسي...

پوستر

11

آزاده فرزانه

تاثير پراكندگي نوترون بر مواد فرومغناطيس...

سخنراني

12

عادله جهانگيري

بررسي شكافت هاي دو وسه گانه هسته...

پوستر

13

ساناز مسيبي<