ورود | عضويت شنبه 29 آذر ماه 1393
 
آزمون میان ترم
میان ترم مجدد درس آب و هوای ایران استاد کاکاوند رشته اقلیم شناسی - سه شنبه 25 آذر ماه 1393
میان ترم مجدد درس آب و هوای ایران استاد کاکاوند رشته اقلیم شناسی روز 5شنبه 27/9 ساعت 14 برگزار می گردد.  

امتحان میان ترم زبان تخصصی 2 استاد جعفری - سه شنبه 25 آذر ماه 1393
امتحان میان ترم زبان تخصصی 2 استاد جعفری 26/9 ساعت 10الی12  

آزمون آز کامپیوتر (خانم کارخیران)
آزمون آزمایشگاه کامپیوتر (سرکار خانم کارخیران) روز دوشنبه 93/10/1 ساعت 8 تا 10 در سایت کامپیوتر3 برگزار می گردد.  

تاریخ برگزاری آزمایشگاه های فیزیک(2) - دوشنبه 24 آذر ماه 1393
اولین جلسه آزمایشگاه های فیزیک (2) که قرار شد بعد از امتحانات پایان ترم ارائه گردد با کدهای (01-082-13-11)***(01-005-13-11)***(05-097-13-11) روز یکشنبه 28/10/1393 ساعت 10 صبح در محل آزمایشگاه فیزیک (2)برگزار می گردد.آزمایشگاه ها به صورت فشرده ظرف مدت دو هفته برگزار شده و دو جلسه غیبت باعث حذف خواهد شد.  

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال - دوشنبه 24 آذر ماه 1393
اولین جلسه آز الکترونیک دیجیتال با کد درس 206-15-11 روز یکشنبه 28/10/1393 ساعت 13 در محل آزمایشگاه فیزیک (2)برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم درس حقوق ارتباطات جمعی بااستادطباطبائی - دوشنبه 24 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس حقوق ارتباطات جمعی بااستادطباطبائی 25/9 ساعت 15/14 برگزارمی گردد امتحان ازصفحه 1تا62 می باشد.  

میان ترم مددکاری اجتماعی با استاد مریم نصر - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
میان ترم مددکاری اجتماعی با استاد مریم نصر 26/09 ساعت 10 آزمون تا ص100  

میان ترم زبان تخصصی ادبیات فارسی با استاد زهره جعفری - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
میان ترم زبان تخصصی ادبیات فارسی با استاد زهره جعفری تاریخ 24/09 ساعت 11.30 آزمون از 6 فصل  

میان ترم آمایش سر زمین با استاد سمیه قهرمانی - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
میان ترم آمایش سر زمین با استاد سمیه قهرمانی تاریخ 25/09 ساعت 16 آزمون از 7 فصل  

میان ترم مکانیک تحلیلی 1 با استاد محبوبه سیاحی 24/09 ساعت 11.30 - جمعه 21 آذر ماه 1393
میان ترم مکانیک تحلیلی 1 با استاد محبوبه سیاحی 24/09 ساعت 11.30  

میان ترم نظریه زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی 27/09ساعت 8 تا 11 - جمعه 21 آذر ماه 1393
میان ترم نظریه زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی 27/09ساعت 8 تا 11  

میان ترم کاربرد کامپیوتر در روانشناسی با استاد فهیمه مستاجران 27/09 ساعت 8 تا 14 - جمعه 21 آذر ماه 1393
میان ترم کاربرد کامپیوتر در روانشناسی با استاد فهیمه مستاجران 27/09 ساعت 8 تا 14 هر گروه در ساعت کلاسی  

میان ترم منطق 1 با استاد یار علی - جمعه 21 آذر ماه 1393
میان ترم منطق 1 با استاد یار علی 26/09 ساعت 10  

آزمون میان ترم زبان دوم 1و2 رشته مدیریت جهانگردی با استاد گلابی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم زبان دوم 1و2 رشته مدیریت جهانگردی با استاد گلابی 24/09 ساعت 9 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم زبان دوم 1و2و3 رشته زبان و ادبیات انگلیسی با استاد گلابی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم زبان دوم 1و2و3 رشته زبان و ادبیات انگلیسی با استاد گلابی 24/09 ساعت 10 برگزار می گردد.  

امتحان پایان ترم آزمایشگاه شبکه های کامپیوتر با استاد مرضیه امیر شاهکرمی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
امتحان پایان ترم آزمایشگاه شبکه های کامپیوتر با استاد مرضیه امیر شاهکرمی 26/09 ساعت 11:30 امتحان تئوری همه گروه ها برگزار می گردد. ساعت 8 گروه1 عملی و ساعت 10 گروه2 عملی و ساعت 12:30 گروه 3 عملی  

آزمون میان ترم صرف3 با استاد محمد اجاقی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم صرف3 با استاد محمد اجاقی 23/09 ساعت 14:15 برگزار می گردد. (میان تم تا مبحث تصغیر) (جبرانی نیز در همین تاریخ برگزار میگردد)  

آزمون میان ترم گرافیک و نقشه خوانی با استاد فاطمه حیدری - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم گرافیک و نقشه خوانی با استاد فاطمه حیدری 26/09 ساعت 10 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم (مجدد) منطق جدید1 با استاد مریم یار علی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم منطق جدید1 با استاد مریم یار علی 26/09 ساعت10 برگزار می گردد.(فصل2-4)  

آزمون میان ترم زبان ماشین با استاد آزاده اسکندری - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم زبان ماشین با استاد آزاده اسکندری 21/09 ساعت 9 برگزار می گردد.(فصل 1 تا آخر7)  

آزمون میان ترم برنامه سازی پیشرفته با استاد آزاده اسکندری - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم برنامه سازی پیشرفته با استاد آزاده اسکندری 21/09 ساعت 9 برگزار می گردد.(از فصل1 تا آخر فصل7)  

آزمون میان ترم زبان تخصصی2 الهیات با استاد علی رضا جلالی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم زبان تخصصی2 الهیات با استاد علی رضا جلالی 24/09 ساعت 8 برگزار می گردد. (از درس 1 تا 8).  

آزمون میان ترم درس شناخت صنایع دستی ایران با استاد مجید بالایی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس شناخت صنایع دستی ایران با استاد مجید بالایی 19/09 ساعت 16 برگزار می گردد. (تا پایان فصل6) (کلاس800)  

آزمون عملی درس کاربرد کامپیوتر در ارتباطات با استاد احمد موذنی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
آزمون عملی درس کاربرد کامپیوتر در ارتباطات با استاد احمد موذنی 24/09 ساعت 14 تا 16 سایت 5  

میان ترم درس ادبیات آمریکا با استاد مهتاب خورشیدی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم درس ادبیات آمریکا با استاد مهتاب خورشیدی 25/09 آزمون از امرسون تا هنری دیوید  

میان ترم اصول حسابداری 3با استاد هما بهرامی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم اصول حسابداری 3با استاد هما بهرامی تاریخ 27/09 ساعت 14  

میان ترم مبانی ترکیبات با استاد سعید مهرابی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم مبانی ترکیبات با استاد سعید مهرابی 23/09 ساعت 11.30 از فصل روابط برگشتی  

میان ترم با استاد امید زارعی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد امید زارعی درس آوا شناسی 20/09 ساعت 13.15درس دستور نگارش 2 تاریخ 20/09 ساعت 13.15  

میان ترم با استاد فریبا صادقی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد فریبا صادقی درس مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) 25/09 ساعت 10 آزمون از 3 فصل درس جغرافیای مناطق خشک ایران 26/09 ساعت 10 آزمون از 4 فصل  

میان ترم متون فقه 4 با استاد محمد عبدالرضایی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم متون فقه 4 با استاد محمد عبدالرضایی 25/09 ساعت 10 آزمون از قضا و شهادات  

میان ترم پول و ارز و بانکداری با استاد ولی اله هادیان - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم پول و ارز و بانکداری با استاد ولی اله هادیان 23/09 ساعت 10 آزمون از 7 فصل  

میان ترم مکانیک سیالات با استاد امین نیلی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم مکانیک سیالات با استاد امین نیلی 27/09 ساعت 16.30  

میان ترم ترمودینامیک و انتقال حرارت با استاد امین نیلی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
میان ترم ترمودینامیک و انتقال حرارت با استاد امین نیلی 24/09 ساعت 16.30  

میان ترم مسکن و اسکان غیررسمی با استاد محمدرضا محبوب فر - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
میان ترم مسکن و اسکان غیررسمی با استاد محمدرضا محبوب فر 26/09 ساعت 14 آزمون از 4 فصل  

میان ترم بازاریابی و صادرات با استاد سمیه سلحشوری اردستانی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
میان ترم بازاریابی و صادرات با استاد سمیه سلحشوری اردستانی 24/09 ساعت 14.15  

میان ترم و کلاس اضافه فنون یادگیری زبان با استاد زهره جعفری - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
میان ترم و کلاس اضافه فنون یادگیری زبان با استاد زهره جعفری 26/09 ساعت 8 تا 10  

آزمون میان ترم درس صنایع روستائی با استاد یداللهی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس صنایع روستائی با استاد یداللهی 23/09 ساعت 11  

میان ترم درس ریاضیات پایه و مقدمات امار 2با استاد هادی سیدین - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس ریاضیات پایه و مقدمات امار 2با استاد هادی سیدین تاریخ 25/09 ساعت 10 برگزار می شود.  

پایان ترم درس آزمایشگاه اصول مکانیک خاک و پی رشته پروژه - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
پایان ترم درس آزمایشگاه اصول مکانیک خاک و پی با استاد منیره سادات موسوی 24/09 ساعت 10 تا 12  

تاریخ مجدد آزمون میان ترم تاریخچه مکاتب روان شناسی با استاد زهرا جعفری 24/09 آزمون از 4 فصل - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
تاریخ مجدد آزمون میان ترم تاریخچه مکاتب روان شناسی با استاد زهرا جعفری 26/09 آزمون از 4 فصل ساعت 11.30 برای دانشجویانی که قادر به شرکت در آزمون 24/09 نیستند.  

تاریخ جدید آزمون میان ترم تاریخچه مکاتب روان شناسی با استاد زهرا جعفری 24/09 آزمون از 4 فصل - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
تاریخ جدید آزمون میان ترم تاریخچه مکاتب روان شناسی با استاد زهرا جعفری 24/09 آزمون از 4 فصل ساعت 11.30دانشجویانی که در تاریخ 09/24قادر به شرکت در آزمون نیستند می توانند در تاریخ 26/09 ساعت 11.30 در آزمون مجدد شرکت کنند  

میان ترم با استاد محسن کوهی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد محسن کوهی درس مبانی جامعه شناسی 24/09 ساعت 8.30 آزمون از 7 فصل درس جامعه شناسی انقلاب 24/09 ساعت 8.30 آزمون از تمام کتاب درس جامعه شناسی روستایی 25/09 ساعت 14.30  

لغو میان ترم های استاد جاوید جوزدانی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
لغو میان ترم های استاد جاوید جوزدانی نمره میان ترم با ارایه پروژه است  

میان ترم حقوق جزای عمومی 2 با استاد راضیه سبزه علی - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
میان ترم حقوق جزای عمومی 2 با استاد راضیه سبزه علی 25/09 ساعت 16  

میان ترم درس انتقال داده استاد صالحی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
میان ترم درس انتقال داده استاد صالحی در تاریخ 23/9 تا پایان فصل4 برگذار میگردد.  

میان ترم با استاد محمد رضا طباطبایی - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد محمد رضا طباطبایی ارتبا طات سیاسی 24/09 آزمون از بخش 2 و3ساعت 14.15درس حقوق بین الملل عمومی2 آزمون از حقوق دریا ها و حقوق هوا ، فضا 25/09 ساعت 14.15  

میان ترم مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته شیمی با استاد هانیه جلالی - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
میان ترم مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته شیمی با استاد هانیه جلالی 26/09 ساعت 13.15 آزمون تا آخر فصل 7  

آزمون درس عملی کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش با استاد مسیب بقائی 30/09 ساعت9 صبح - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
آزمون درس عملی کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش با استاد مسیب بقائی27/09 ساعت 9 صبح  

میان ترم با استاد حمید یوسفی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد حمید یوسفی درس مبا حثی از عقود مدنی (قواعد عمومی قرارداد ها ) 24/09 ساعت 14.15 کلاس 20 تا ص 150درس حقوق جزای 1 اختصاصی 24/09 ساعت14.15 تا ص150درس حقوق جزای3 اختصاصی 24/09 ساعت 16 تا ص150  

میان ترم نحو 1 با استاد دهقانی 28/09 - شنبه 15 آذر ماه 1393
میان ترم نحو 1 با استاد دهقانی 28/09 ساعت 11.30 درس فاعل و نائب فاعل  

میان ترم ترمودینامیک با استاد محبوبه سیاحی - شنبه 15 آذر ماه 1393
میان ترم ترمودینامیک با استاد محبوبه سیاحی 20/09ساعت11.30 آزمون از 5 فصل  

میان ترم گفت و شنود 2 با استادآزاده داودی فر 20/09 - شنبه 15 آذر ماه 1393
میان ترم گفت و شنود 2 با استادآزاده داودی فر 20/09 ساعت 12.30 آزمون از Top Noth2A  

میان ترم مبانی ژئومرفولوژی با استاد سمیه سادات شاه زیدی 21/09 فصول 1و4و9 - شنبه 15 آذر ماه 1393
میان ترم مبانی ژئومرفولوژی با استاد سمیه سادات شاه زیدی 21/09 فصول 1و4و9  

میان ترم ریاضی عمومی1 با استاد سلطانی 20/09 - شنبه 15 آذر ماه 1393
میان ترم ریاضی عمومی1 با استاد سلطانی 20/09  

میان ترم حسا بداری پیشرفته2 با استاد علی اکبر عابدی 20/09 - شنبه 15 آذر ماه 1393
میان ترم حسا بداری پیشرفته2 با استاد علی اکبر عابدی 20/09 ساعت 16 فصل های 1و3  

درس متون حقوقی 1 با استاد محبوبه مختاری - شنبه 15 آذر ماه 1393
درس متون حقوقی 1 با استاد محبوبه مختاری 20/09 درس 19 تا آخر 23 ساعت16  

میان ترم تفسیر ترتیبی 4 با استاد راضیه تبریزی زاده - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم تفسیر ترتیبی 4 با استاد راضیه تبریزی زاده 18/09 ساعت 12.15  

میان ترم کودکان استثنایی با استاد فرزانه رمضانی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم کودکان استثنایی با استاد فرزانه رمضانی 19/09 ساعت 8  

میان ترم فیزیک 1 و فیزیک عمومی با استاد ریحانه کبیری - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم فیزیک 1 و فیزیک عمومی با استاد ریحانه کبیری 19/09 ساعت 12.30 آزمون از 5 فصل  

آزمون میان ترم علوم قرآنی 1 با استاد سمیه برزو اصفهانی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم علوم قرآنی 1 با استاد سمیه برزو اصفهانی26/09 ساعت 14 برگزار می گردد.(فصل اول و دوم کتاب)  

آزمون میان ترم منطق جدید1 با استاد یارعلی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم منطق جدید1 با استاد یارعلی 19/09 ساعت 10 کلاس 806 برگزار می شود.  

میان ترم منطق 1 با استاد مریم یار علی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم منطق 1 با استاد مریم یار علی 26/09 ساعت 10 تا ص 130  

میان ترم درس حقوق بین الملل عمومی و خصوصی با استاد هاجر راعی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم درس حقوق بین الملل عمومی و خصوصی با استاد هاجر راعی 19/09 ساعت 12.30 تا ص 74  

میان ترم روش تعلیمات دینی (منبع هدیه های آسمانی پایه پنجم) - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم روش تعلیمات دینی (منبع هدیه های آسمانی پایه پنجم)برای میان ترم تحقیق در حدود 10 تا 12 صفحه در حوزه یکی از روشهای آموزش معارف اسلامی (توحید،احکام ،پیامبری و.....)باشد. با استاد صغری اکبری  

میان ترم با استاد امیر حسین حلبیان - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد امیر حسین حلبیان درس مدیریت منابع آب ایران 15/09 ساعت 10 تا آخر فصل 4 درس تغییر اقلیم و پیامدهای آن 15/09 ساعت 11 تا آخر فصل 6 درس هیدرو لوژی کاربردی 15/09 ساعت 12.30 تا آخر فصل3  

میان ترم اصول برنامه ریزی درسی با استاد سمیه قربانی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم اصول برنامه ریزی درسی با استاد سمیه قربانی 13/09 ساعت 8آزمون از 5 فصل  

میان ترم جغرافیای جهانگردی ایران با استاد دیبا زیرک باش - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم جغرافیای جهانگردی ایران با استاد دیبا زیرک باش از 3 فصل تاریخ 19/09 ساعت 16  

میان ترم درس صنایع تخمیری با استاد صنعان زارعی 20/09 ساعت 16 - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
میان ترم درس صنایع تخمیری با استاد صنعان زارعی20/09 ساعت 10تا آخر فصل 4  

درس ریاضی عمومی 1 با استاد نجمه اکبری - جمعه 30 آبان ماه 1393
درس ریاضی عمومی 1 رشته مدیریت پروژه با استاد نجمه اکبری 13/09 ساعت 11فصل 3و4  

میان ترم زبان تخصصی 1 گ1 با استاد فرزاد مدنی 19/09 ساعت10 - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم زبان تخصصی 1 گ1 با استاد فرزاد مدنی 19/09 ساعت10  

میان ترم ریاضیات پایه 1 با استاد سید مرتضی اعتصامی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم ریاضیات پایه 1 با استاد سید مرتضی اعتصامی20/09 ساعت 16 آزمون از 3 فصل  

میان ترم با استاد علی جعفری اسکندری - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد علی جعفری اسکندری درس معرفت شناسی 18/09 ساعت 13 درس کلام2 18/09  

میان ترم درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با استاد محمد زاهدی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
میان ترم درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تمامی گروههای اقتصاد ،مدیریت و حسابداری با استاد محمد زاهدی 25/09 ساعت 8  

آمون میان ترم مجدد روش ها و فنون تدریس با استاد امیریان - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
آمون میان ترم مجدد روش ها و فنون تدریس با استاد امیریان25/09 ساعت 15برگزار می گردد.(امتحان تا صفحه 84)  

آزمون پایان ترم آزمایشگاه گیاه شناسی رشته مهندسی کشاورزی با الهام سادات موسوی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
آزمون پایان ترم آزمایشگاه گیاه شناسی رشته مهندسی کشاورزی با الهام سادات موسوی 18/09 ساعت 8.15  

آزمون عملی کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی با استاد مهدی مزروعی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
آزمون عملی کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی با استاد مهدی مزروعی 27/09 ساعت 14.15  

میان ترم رمان قرن 18 و 19 با استاد مهتاب خورشیدی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
میان ترم رمان قرن 18 و 19 با استاد مهتاب خورشیدی 18/09 آزمون از 5 فصل  

ميان ترم استاد سپيده زماني (گروه هنر) - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
درس آشنايي با هنرهاي سنتي روز شنبه مورخ 15/09/93 ساعت 12-10 *** درس هنر و تمدن اسلامي (2) روز شنبه مورخ 15/09/93 ساعت 14-12 .  

میان ترم با استاد شاه محمدی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد شاه محمدی اقتصاد ریاضی رشته علوم اقتصادی 24/09 ساعت 11 اقتصاد کلان رشته های اقتصاد مدیریت دولتی و بازرگانی 24/09 ساعت8 اقتصاد کلان رشته های مدیریت صنعتی و جهانگردی و حسابداری 24/09 ساعت 10  

تاریخچه مکاتب روان شناسی با استاد زهرا جعفری - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
تاریخچه مکاتب روان شناسی با استاد زهرا جعفری 17/09 آزمون از 4 فصل  

میان ترم قرائت و درک متون عربی رشته الهیات با استاد مریم سرمدی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
میان ترم قرائت و درک متون عربی رشته الهیات با استاد مریم سرمدی 24/09  

میان ترم فیزیک پایه 1 رشته زمین شناسی با استاد ریحانه کبیری - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
میان ترم فیزیک پایه 1 رشته زمین شناسی با استاد ریحانه کبیری 24/09 ساعت 14.30  

میان ترم بهداشت و سلامت با استاد صنعان زارعی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
میان ترم بهداشت و سلامت با استاد صنعان زارعی 11/09 ساعت 14.15  

آزمون میان ترم با استاد زهره جعفری - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد زهره جعفری درس زبان تخصصی 1 زبان و ادبیات فارسی 17/09 ساعت 11 تا آخر درس 6 درس نمونه های نثر ساده از 4 درس 17/9 ساعت 11.30 درس نمونه های شعر سازه از 10 درس 17/09 ساعت 10.30  

آزمون میان ترم با استاد زهره جعفری - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد زهره جعفری درس زبان تخصصی 1 زبان و ادبیات فارسی 17/09 ساعت 11 تا آخر درس 6 درس نمونه های نثر ساده از 4 درس 17/9 ساعت 11.30 درس نمونه های شعر سازه از 10 درس 17/09 ساعت 10.30  

میان ترم حقوق تجارت رشته بازرگانی با استاد مریم صادقی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
میان ترم حقوق تجارت رشته بازرگانی با استاد مریم صادقی 17/09 ساعت 14 آزمون تا آخر ص192  

میان ترم مقدمات روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم مقدمات روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی با استاد سلطانی زاده تاریخ 24/09 ساعت 15:30 فصل 1و2و3و5و7و8 برگزار می گردد.  

میان ترم با استاد محمد جانی پور - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد محمد جانی پور درس علوم قرانی و درس تاریخ تفسیر و درس نقد حدیث 13/09 ساعت 10 همه دروس از نصف کتاب  

میان ترم vlsi با استاد فاطمه امراللهی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم vlsi با استاد فاطمه امراللهی 17/09 ساعت12:30 برگزار میشود.(3فصل اول)  

میان ترم معادلات دیفرانسیل (پروژه اجرایی و صنایع) با استاد دکتر مریم شمس - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم معادلات دیفرانسیل (پروژه اجرایی و صنایع) با دکتراستاد مریم شمس 17/09 ساعت 12:30 برگزار می شود.  

میان ترم مبانی جامعه شناسی (رشته آمار و کامپیوتر) با استاد محبوبه پاینده - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم مبانی جامعه شناسی (رشته آمار و کامپیوتر)با استاد محبوبه پاینده 17/09 ساعت 12:30 برگزار می گردد.(تا آخر فصل7)  

میان ترم با استاد مریم عزیزی
میان ترم با استاد مریم عزیزی درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 19/09ساعت13 آزمون از 6 درس، درس فنون یادگیری 23/09 ساعت 10 آزمون از کتاب study skills  

میان ترم با استاد محسن خرازی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد محسن خرازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 20/09 ساعت 10 آزمون از 3 فصل درس تحلیل و طراحی شی گرا 24/09 ساعت 9 آزمون از 2 فصل  

میان ترم تاریخچه مکاتب روانشناسی با استاد زهرا جعفری - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم تاریخچه مکاتب روانشناسی با استاد زهرا جعفری 17/09 ساعت 11.30 آزمون از 4 فصل  

میان ترم با استاد فریبا جعفری - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد فریبا جعفری درس زبان خارجه عمومی 15/09 ساعت12.30  

میان ترم زبان تخصصی 1 با استاد علیرضا جلالی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم زبان تخصصی 1 با استاد علیرضا جلالی 15/09 ساعت 8 آزمون از 3/2 کتاب  

آزمون میان ترم درس اصول علم اقتصاد (مبانی اقتصاد) با استاد سمیه قربانی - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس اصول علم اقتصاد با استاد سمیه قربانی تاریخ 16/09 ساعت 14 از 5 فصل اول (رشته ریاضیات وکاربردها)کلیه رشته هایی با استاد مربوط درس اقتصاد را دارند.  

میان ترم پیشرفته1 با استاد علی اکبر عابدی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم پیشرفته1 با استاد علی اکبر عابدی 13/09 ساعت 13آزمون از 3 فصل  

میان ترم آئین دادرسی با استاد مجید صادقی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم آئین دادرسی با استاد مجید صادقی 23/09 ساعت 17.30 تا ص100  

میان ترم اصول فقه 1 با استاد احمد دهقانپور - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
میان ترم اصول فقه 1 با استاد احمد دهقانپور 20/09 ساعت 14  

ساعت امتحان ميان ترم تحقيق در عمليات 1 و 2 (خانم حامدي) - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
امتحان ميان ترم تحقيق در عمليات 1 و 2 خانم حامدي شنبه 15 آذر ماه ساعت 9:45 در كلاس 806 برگزار مي شود.  

میان ترم با استاد سعید مهرابی - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد سعید مهرابی درس ترکیبیات و کاربردها 25/09 فصل 7 و 9 درس نظریه اعداد 25/09 فصل 2  

میان ترم روانشناسی جنایی با استاد علی اکبر ابراهیمی - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
میان ترم روانشناسی جنایی با استاد علی اکبر ابراهیمی 12/09 ساعت 15 آزمون از 4 فصل  

میان ترم مبانی آموزش سواد اطلاعاتی با استاد زهرا آقا عابدی - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
میان ترم مبانی آموزش سواد اطلاعاتی با استاد زهرا آقا عابدی 23/09 ساعت 8تا پایان فصل 3 کتاب کتاب آموزش سواد اطلاعاتی نوشته مهری پریرخ  

میان ترم درس ریاضیات مقدماتی رشته جغرافیا با استاد کیانوش کاظمی - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
میان ترم درس ریاضیات مقدماتی رشته جغرافیا با استاد کیانوش کاظمی 16/09 ساعت 10 تا ص 129  

میان ترم درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت با استاد فرشته حقیقت
میان ترم درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت با استاد فرشته حقیقت 23/09 ساعت 10 تا آخر فصل 4  

میان ترم درس مدیریت کیفیت و بهره وری با استاد گیتا امیر صدری - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
میان ترم درس مدیریت کیفیت و بهره وری با استاد گیتا امیر صدری 23/09 تا آخر فصل 8  

میان ترم دروس استاد سیروس سمیعی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم دروس استاد سیروس سمیعی درس حقوق اساسی2 تاریخ 15/09 ساعت 14.30 از کل کتاب و درس حقوق بین الملل خصوصی1 تاریخ تاریخ 15/09 ساعت 16 از کل کتاب.  

میان ترم ساختمان های گسسته (کلیه رشته های کامپیوتر) با استاد هادی سیدین - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم ساختمان های گسسته (کلیه رشته های کامپیوتر) با استاد هادی سیدین 29/09 ساعت 9 برگزار می گردد.  

میان ترم درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها استاد مهدی محمدی - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
میان ترم درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها استاد مهدی محمدی در مورخ 26/9 ساعت 15 تا صفحه 163 برگزار می گردد.  

میان ترم درس نثر عباسی2 با استاد خاطره احمدی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس نثر عباسی2 با استاد خاطره احمدی تاریخ 17/09 ساعت 12.30 برگزار می شود.  

میان ترم درس روانشناسی فیزیولوژیک با استاد امساکی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس روانشناسی فیزیولوژیک با استاد امساکی تاریخ 12/09 ساعت 11تا اخر درس 4 برگزار می شود.  

میان ترم درس حمل و نقل با استاد صفایی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس حمل و نقل با استاد صفایی تاریخ 18/09 ساعت 15.30 از فصل 1و2 در آزمایشگاه جغرافیا برگزار می شود.  

میان ترم پژوهش عملیاتی رشته حسابداری با استاد هادی سیدین - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم پژوهش عملیاتی رشته حسابداری با استاد هادی سیدین 25/09 ساعت 14 برگزار می گردد.  

میان ترم درس محاسبات عددی با استاد هادی سیدین - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس محاسبات عددی با استاد هادی سیدین رشته کامپیوتر تاریخ 25/09 ساعت 14 برگزار می شود.  

میان ترم درس پژوهش عملیاتی با استاد هادی سیدین - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس پژوهش عملیاتی رشته اقتصاد با استاد هادی سیدین تاریخ 25/09 ساعت 10 برگزار می شود.  

میان ترم تحقیق در عملیات با استاد هادی سیدین - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم تحقیق در عملیات با استاد هادی سیدین 25/09 ساعت 8 برگزار می شود.  

میان ترم حقوق اداری1 با استاد سیروس سمیعی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم حقوق اداری1 با استاد سیروس سمیعی 15/09 ساعت13:30 برگزار می شود.(از صفحه 1تا 250)  

میان ترم درس متون تخصصی برنامه ریزی شهری جدید و متون تخصصی جغرافیای انسانی 1و2 با استاد میرزایی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس متون تخصصی برنامه ریزی شهری جدید و متون تخصصی جغرافیای انسانی 1و2 با استاد میرزایی تاریخ 25/09 ساعت 11.30( متون 1از درس 1تا4 و متون 2 از درس 1تا3) و متون تخصصی برنامه ریزی از فصل اول.  

آزمون میان ترم درس نمونه های شعر ساده با استاد کیوان - شنبه 08 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس نمونه های شعر ساده با استاد کیوان 10/09 ساعت 10 برگزار می گردد.  

امتحان میان ترم ژئومورفولوژی پیشرفته ایران با استاد حبیب الهیان - شنبه 08 آذر ماه 1393
امتحان میان ترم ژئومورفولوژی پیشرفته ایران با استاد حبیب اللهیان 27/09 ساعت 14:30 برگزار می گردد.(فصول 5و6و8و12)  

میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع با استاد امیر حسین کوفی گر - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع با استاد امیر حسین کوفی گر 13/09 ساعت 14.30 در سایت 5  

میان ترم درس تمرین صرف و نحو 1 با استاد اصغر شهبازی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس تمرین صرف و نحو 1 با استاد اصغر شهبازی 22/09 ساعت14  

میان ترم درس جغرافیای خاکها با استاد حبیب اللهیان - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس جغرافیای خاکها با استاد حبیب اللهیان 27/09 ساعت 12.30 فصول 2و4و5و7و8و10  

میان ترم آمار و احتمالات کشاورزی با استاد آیتین سعادت - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم آمار و احتمالات کشاورزی با استاد آیتین سعادت تاریخ 24/09 ساعت 8.30 از فصل 2 تا فصل 6  

میان ترم با استاد محمدرضا عسکرانی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد محمدرضا عسکرانی درس مبانی جامعه شناسی رشته تاریخ 29/09 ساعت 12.30 کلاس 804 تا ص 220 درس علوم رشته کتابداری 29/09 ساعت13 کلاس 820 تا ص 195  

میان ترم با استاداعظم صفرآبادی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد اعظم صفرآبادی درس اقتصاد شهری 15/09 ساعت 12 تا ص135 درس فناوری اطلاعات و کامپیوتر در جغرافیا 15/09 ساعت 14 تا ص70 درس کارگاه برنامه ریزی شهری 1و2 15/09 ساعت16 تا ص159 درس شهر ها و شهرکها ی جدید 24/09 ساعت 14 تا ص 98 درس مدیریت شهری 24/09 ساعت 14 تا ص100  

آزمون میان ترم روانشناسی رشد2 با استاد نسیم استکی آزاد - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم روانشناسی رشد2 با استاد نسیم استکی آزاد 27/09 ساعت 10 کلاس 812 برگزار می گردد. (فصول 1 تا 3)  

میان ترم با استاد رضوان دادخواه - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد رضوان دادخواه درس مدیریت هوای آزاد تا ص 100 ساعت 10تا11و درس مبانی رفتار سازمانی تا ص89 ساعت 11 تا 12تاریخ 20/09  

میان ترم با استاد فاطمه نعمت الهی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد فاطمه نعمت الهی درس هیدرولوژی تا ص 150 تاریخ 14/09 ساعت8 درس ژئو مورفولوژی ایران تا ص50 تاریخ 21/09 ساعت10  

میان ترم با استاد مریم صالحی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد مریم صالحی درس مبانی مدیریت و سازماندهی مسابقات ورزشی و درس ساختار و ضوابط سازمان های ورزشی تاریخ 19/09  

میان ترم با استاد امیر رضا خادمی - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد امیر رضا خادمی درس درایه الحدیث و درس کلیات علم رجال تاریخ 27/09 ساعت9 طبق نمونه سئوال ها  

میان ترم درس متون حقوقی2 با استاد محبوبه مختاری - شنبه 08 آذر ماه 1393
میان ترم درس متون حقوقی2 با استاد محبوبه مختاری 27/09 ساعت14 درس 12 تا آخر15  

میان ترم با استاد مهرداد دشتی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد مهرداد دشتی درس اصول و فنون مشاوره و خانواده 23/09 ساعت10 از 5 فصل اول کتاب ومیان ترم روانشناسی شخصیت 15/9 ساعت 30/12 از9فصل اول کتاب برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم درس تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران با استاد مجید بالایی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران با استاد مجید بالایی 26/09 ساعت10 برگزار می گردد.(فصول 7و12و13و14)  

آزمون میان ترم اصول و روش تحقیق با استاد مهتاب خورشیدی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم اصول و روش تحقیق با استاد مهتاب خورشیدی 11/09 ساعت 8 برگزار می گردد.(بخش 1و2و3 تا آخر صفحه 140 )  

آزمون میان ترم مکاتب و روش های تفسیری 1 با استاد سمیه برزو اصفهانی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم مکاتب و روش های تفسیری 1 با استاد سمیه برزو اصفهانی 26/09 ساعت 12:30 برگزار می گردد.(از اول کتاب تا آخر صفحه 136)  

آزمون میان ترم دروس تحلیل سازه1 وتحلیل سازه2 استاد لطفی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم دروس تحلیل سازه1 وتحلیل سازه2 استاد لطفی در تاریخ جمعه 28/9 ساعت 11الی14 برگذار میگردد.  

آزمون میان ترم درس استاتیک ومقاومت مصالح و سازه های بتن وآزمایشگاه1 استاد لطفی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس استاتیک ومقاومت مصالح و سازه های بتن وآزمایشگاه1 استاد لطفی در تاریخ 28/9 ساعت 9الی11 برگذار میگردد.  

میا ترم روانشناسی فیولوژیک رشته روانشناسی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
میا ترم روانشناسی فیولوژیک رشته روانشناسی در تاریخ 12/9 ساعت 13 تا آخر درس4 برگذار میگردد.  

آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته مشاوره - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته مشاوره در تاریخ 12/9 ساعت11 از درسهای 1,2,2 برگذار میگردد.  

آزمون میان ترم درس سیگنال وسیستم استاد صالحی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس سیگنال وسیستم استاد صالحی در تاریخ 27/9 تا پایان فصل3 برگذار میگردد  

آزون میان ترم درس اصول زیست محیطی در ساخت وساز استاد مختاری - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزون میان ترم درس اصول زیست محیطی در ساخت وساز استاد مختاری فصلهای 1,2,3,7 برگذار مگردد.  

آزمون میان ترم درس اقتصاد کشاورزی استاد حاتمی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس اقتصاد کشاورزی استاد حاتمی درتاریخ 18/9 ساعت 16 تا پایان فصل5 برگذار میگردد.  

آزمون میان ترم درس زبان تخصصی2 حسابداری استاد مهدوی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس زبان تخصصی2 حسابداری استاد مهدوی در تاریخ 18/9 ساعت 13 تا آخر درس3 برگذار میگردد.  

میانترم درس آشنایی با فقه استاد مدنی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
میانترم درس آشنایی با فقه استاد مدنی در تاریخ 11/9 ساعت16 تا صفحه63 برگذار میگردد.  

میان ترم درس مبادی فقه واصول استاد مدنی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
میان ترم درس مبادی فقه واصول استاد مدنی در تاریخ 18/9 ساعت 14 تا ابتدای بحث عام وخاص بگذار میگردد.  

میان ترم درس ساخت زبان فارسی استاد مهدوی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
میان ترم درس ساخت زبان فارسی استاد مهدوی در تاریخ 18/9 در ساعت 14:30 برگذار میگردد.  

میانترم درس مدیریت اسلامی استاد ملکیان - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
میانترم درس مدیریت اسلامی استاد ملکیان در تاریخ 16/9 ساعت 16 تا صفحه118 برگذار میگردد.  

میان ترم درس مدیریت مراکز پیش دبستان و دبستانی استاد ملکیان - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
میان ترم درس مدیریت مراکز پیش دبستان و دبستانی استاد ملکیان در تاریخ 15/9 ساعت16 تا صفحه 111 برگذار میگردد.  

میان ترم اقتصاد کلان استاد شاه محمدی - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
میان ترم اقتصاد کلان استاد شاه محمدی در 24/9 گروه 1 ساعت 8 و گروه 2 ساعت 10 از 10فصل اول برگزار می گردد.  

میان ترم درس خلاقیت استاد هادی بصیری - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
میان ترم درس خلاقیت استاد هادی بصیری در تاریخ 13/9/93 ساعت 14:30 از فصول 3و4و5 برگزار می گردد.  

میان ترم -استاد علی جعفری اسکندری - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
انسان از دیدگاه اسلام رشته روانشناسی بخشهای 1و2از ابتدای کتاب تا صفحه 68مورخ 25/09/93ساعت 13برگزار میگردد.  

میان ترم-استاد مهتاب خورشیدی - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
تاریخ میان ترم درس اساطیر یونان وروم رشته زبان وادبیات انگلیسی مورخ 18/09/93بخشهای1و2 برگزار میگردد.  

تاریخهای میان تر م دو درس -دکتر منصف - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
میان ترم اقتصاد خرد مورخ 18/09/93ساعت 30/15الی16----میان ترم مالیه مورخ 18/09/93ساعت 30/16الی 18برگزار میگردد.ضمنا"نصف کتاب مطالعه شود.  

آزمون میان ترم برنامه ریزی منطقه ای با استاد آکوچکیان - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم برنامه ریزی منطقه ای با استاد آکوچکیان 10/09 ساعت 15 برگزار می گردد.  

میان ترم درس حافظ 1 دکتر حسین مسجدی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
میان ترم درس حافظ 1 دکتر حسین مسجدی در تاریخ 12/9 ساعت 12:30 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم دروس خانم سرمدی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
آزمون میان ترم درس قرائت ودرک متون عربی درتاریخ 17/9 ساعت 12-10 (12درس اول کتاب)وآزمون درس نحوکاربردی 1 درتاریخ 24/9 ساعت 30/12 (ازدرس 8تاسربخش ب {مفعول به }درس 11)برگزارمی گردد  

امتحان میان ترم استادجانی پور - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
امتحان میان ترم استادجانی پور دروس علوم قرآن وحدیث-تاریخ تفسیرونقدحدیث درتاریخ 13/9 ساعت 10 برگزار می گردد.  

امتحان میان ترم درس روش تحقیق باخانم دکتر معلمی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
امتحان میان ترم درس روش تحقیق باخانم دکتر معلمی درتاریخ 24/9 ساعت 30/10 برگزارمی گردد.  

میان ترم مهندسی اطلاعات رشته مهندسی اجرایی و پروژه با استاد سید محمد سجادیان - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
میان ترم مهندسی اطلاعات رشته مهندسی اجرایی و پروژه با استاد سید محمد سجادیان 09/09 تا ص 250  

میان ترم با استاد علی هادیان - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد علی هادیان درس تحقیق در عملیات رشته صنایع مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی تا پایان مفهوم سیمپلکس تاریخ 11/09 ساعت16 و درس ساختمان داده ها رشته ریاضی و علوم کامپیوتر تا پایان لیست های پیوندی تلریخ 11/09 ساعت16  

میان ترم درس فیزیک جامد1 با استاد احمد حسن پور 23/09ساعت14.15 - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
میان ترم درس فیزیک جامد1 با استاد احمد حسن پور 23/09ساعت14.15  

میان ترم با استاد شیرین صالحی - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد شیرین صالحی درس انتقال داده 16/09 تا آخر فصل 4 تاریخ 27/09 تا آخر فصل 3  

میان ترم بر نامه ریزی رایانه با استاد مهشید شمس - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
میان ترم بر نامه ریزی رایانه با استاد مهشید شمس 30/09 ساعت 8  

میان ترم درس تفکر و زبان با استاد طیبه فولاد چنگ - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
میان ترم درس تفکر و زبان با استاد طیبه فولاد چنگ 23/09 ساعت10 از 7 فصل  

میان ترم استاد نسیم مهیمن - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس زبان عمومی 3/09 برگزار می گردد.(تا آخر فصل5)  

میان ترم با استاد نفیسه کارشناس - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس مبانی روانشناسی ورزشی 11/9 از 4 فصل ساعت30/13ومدیریت مسابقات واردوهای ورزشی 11/9 ساعت 14 فصل 3و4و5 کتاب شعبانی بهار  

ميان ترم روش هاي نمونه گيري 2 با استاد مريم عطائي - شنبه 01 آذر ماه 1393
ميان ترم روش هاي نمونه گيري 2 با استاد مريم عطائي تاريخ 29/09 ساعت 10 فصول 1و2  

ميان ترم امار و احتمال رشته زمين شناسي با استاد مريم عطائي - شنبه 01 آذر ماه 1393
ميان ترم امار و احتمال رشته زمين شناسي با استاد مريم عطائي تاريخ 29/09 ساعت 10 فصل 9و10  

ميان ترم امار و احتمال 2 رشته علوم کامپيوتر با استاد مريم عطائي - شنبه 01 آذر ماه 1393
ميان ترم امار و احتمال 2 رشته علوم کامپيوتر با استاد مريم عطائي تاريخ 29/09 ساعت 10 فصول 2و6  

ميان ترم امار و احتمال 1 رشته علوم کامپيوتر با استاد مريم عطائي - شنبه 01 آذر ماه 1393
ميان ترم امار و احتمال 1 رشته علوم کامپيوتر با استاد مريم عطائي تاريخ 29/09 ساعت 10 فصول 1-3  

میان ترم امار احتمال مقدماتي با استاد مريم عطائي رشته کتابداري
میان ترم امار احتمال مقدماتي با استاد مريم عطائي رشته کتابداري تاريخ 29/09 ساعت 10 فصول 1-5  

ميان ترم درس ماشين ابزار با استاد محسن معتمدي - شنبه 01 آذر ماه 1393
ميان ترم درس ماشين ابزار با استاد محسن معتمدي تاريخ 08/09/ ساعت 12.30 تا پايان فصل6  

میان ترم با استاد حسن کاظمی سهلوانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد حسن کاظمی سهلوانی درس متون حدیث 15/09 ساعت 14.30 و درس قرائت عربی 3 15/09 ساعت 15  

میان ترم درس فیزیک جدید2 با استاد مرجانه جعفری - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس فیزیک جدید2 با استاد مرجانه جعفری فصل 10 و 11 تاریخ 08/09 ساعت12.30  

میان ترم اقتصاد شهری با استاد اعظم صفر آبادی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم اقتصاد شهری با استاد اعظم صفر آبادی 15/09 تا ص 135  

میان ترم درس مدیریت مالی 1 رشته مدیریت صنعتی و آبادانی روستا ها با استاد کیوان رضوانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس مدیریت مالی 1 رشته مدیریت صنعتی و آبادانی روستا ها با استاد کیوان رضوانی 13/09 فصول 1 تا6  

میان ترم با استاد امید سیچانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد امید سیچانی درس مدیریت مالی از 6 فصل 20/09 ساعت 8 درس تجارت الکترونیک 1 و 2 سه فصل 20/09 ساعت10  

میان ترم درس خاک شناسی عمومی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس خاک شناسی عمومی 04/09 ساعت13 از ا تا آخر فصل4 کتاب مکان آزمایشگاه کشاورزی  

میان ترم درس جغرافیای شهرهای کوچک و میانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس جغرافیای شهرهای کوچک و میانی با استاد محمد صادق زمانی تا آخر فصل 4 تاریخ 13/09 ساعت 13  

میان ترم درس شیو ه های تغییر رفتار با استاد صادقی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس شیو ه های تغییر رفتار با استاد صادقی 20/09ساعت 16  

میان ترم درس قرائت عربی4 با استاد امین نظری - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس قرائت عربی4 با استاد امین نظری 06/09 ساعت10 تا آخر درس 10  

آزمون میان ترم با استاد عباس نیساری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مبانی روش تحقیق با استاد عباس نیساری 13/09 ساعت 13 تا آخر فصل6درس رفتار سازمانی 20/09 ساعت15 تا پایان فصل6  

میان ترم با استاد مریم سلیمانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم با استاد مریم سلیمانی درس تجارت بین الملل 15/09 ساعت9 سه فصل درس خلاقیت 08/09 ساعت9 از 3 فصل  

میان ترم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مدیریت دولتی از 10/09 به 24/09 تغییر یافت - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مدیریت دولتی از 10/09 به 24/09 تغییر یافت  

میان ترم درس برنامه سازی رایانه با استاد مهشید شمس - شنبه 01 آذر ماه 1393
میان ترم درس برنامه سازی رایانه با استاد مهشید شمس 03/09 ساعت 10  

آزمون پایانترم آز پایگاه داده (خانم مراوندی)
آزمون پایانترم آزمایشگاه پایگاه داده (خانم مراوندی) مورخ 93/9/29 به شرح زیر برگزار می گردد.
گروه اول: ساعت 9-8:30
گروه دوم: ساعت 9:45-9:15
گروه دوم: ساعت 10:30-10  

آزمون میان ترم دروس استادحسین عابدی - پنج شنبه 29 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم دروس استادعابدی درس مبانی ماتریسهاوجبرخطی وریاضیات وکاربردها(علوم کامپیوتر)4/9 از4فصل درس جبر خطی عددی 11/09 تا آخر فصل 5 درس معادلات دیفرانسیل رشته شیمی0 2/09 فصل 3 معادلات دیفرا نسیل رشته صنایع اجرایی و پروژه 13/09 فصل3  

میان ترم قرآن و خاورشناسان با استاد امیر رضا خادمی 27/09 - جمعه 30 آبان ماه 1393
میان ترم قرآن و خاورشناسان با استاد امیر رضا خادمی 27/09 ساعت 9  

میان ترم اصول حسابداری 3 با استاد هما بهرامی - جمعه 30 آبان ماه 1393
میان ترم اصول حسابداری 3 با استاد هما بهرامی 06/09 ساعت 14.30 از 4 فصل اول  

میان ترم با استاد فریبا بهرامی - جمعه 30 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد فریبا بهرامی درس روش های تحلیل جمعیت 07/09 ساعت 10 تا پایان فصل 3 درس روش تحقیق در مطالعات شهری 24/09 ساعت16 تا آخر فصل 3 به اضافه مباحث عملی درس مدیریت شهری 16/09 ساعت 16 تا آخر فصل 5 درس جغرافیای جمعیت ایران 28/09 تاآخر فصل 5 ساعت10  

میان ترم مدیریت مالی 1 با استاد فاطمه رضایی 28/09 ساعت 11.30 - جمعه 30 آبان ماه 1393
میان ترم مدیریت مالی 1 با استاد فاطمه رضایی 28/09 ساعت 11.30  

میان ترم درس سیراندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری با استاد فرید فاتحی - جمعه 30 آبان ماه 1393
میان ترم درس سیراندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری با استاد فرید فاتحی14/09 ساعت 10 تا ص 60  

آزمون میان ترم درس تفکیکهای برنامه ریزی ناحیه ای بااستاداحمدی - پنج شنبه 29 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس تفکیکهای برنامه ریزی ناحیه ای بااستاداحمدی1/9 برگزارمی گردد.  

آزمون میان ترم خانم محبی - پنج شنبه 29 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم خانم محبی درس برنامه سازی رایانه 6/9 برگزارمی گرددامتحان تاپایان فصل 7 می باشد.  

آزمون میان ترم بااستادمریم شریعتی - پنج شنبه 29 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم بااستادمریم شریعتی درتاریخ 10/9/93 ساعت 11برگزارمی گرددامتحان از3 فصل اول کتاب می باشد  

میان ترم با استاد محمدرضا ایمانیان - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد محمدرضا ایمانیان درس نظریه محاسبات صفحات 237 تا 328 از منبع درسی - مقدمه ای بر نظریه محاسبات مایکل سیپسر تاریخ یک شنبه 23 / 9 / 1393 ساعت 14:30 به صورت تستی تشریحی درس اصول سیستمهای کامپیوتری تاریخ امتحان : چهارشنبه 19/9/1393 ساعت 16 فصل سوم منبع درسی صفحات 173 تا 310 به صورت تستی  

آزمون میان ترم با استاد مژده اسلامی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مدارهای الکتریکی 2با استاد مژده اسلامی19/09 ساعت 14.15  

آزمون پایان ترم آزمایشگاه آبیاری با استاد نگار نور مهناد - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
آزمون پایان ترم آزمایشگاه آبیاری با استاد نگار نور مهناد 26/09 ساعت10  

میان ترم با استادمر جان قباد زاده - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم با استادمر جان قباد زاده درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 14/09 ساعت 8 درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 14/09 ساعت 10 درس ریاضی 2 رشته زمین شناسی 14/09 ساعت 12.30  

میان ترم روابط عمو می 1 گزارش و نگارش در روابط عمومی با استاد زهره سادات طالقانی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم روابط عمو می 1 گزارش و نگارش در روابط عمومی با استاد زهره سادات طالقانی 05/09 ساعت9.30 تا آخر ص 141  

میان ترم با استاد علیرضا نجفی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد علیرضا نجفی درس حقوق تطبیقی ص1 تا 120 تاریخ 23/09 ساعت 8.30 درس کلیات حقوق ص 1 تا 148 تاریخ 09/09 ساعت 10.30  

میان ترم درس آیین دادرسی کیفری با استاد مهسا جمشیدی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم درس آیین دادرسی کیفری با استاد مهسا جمشیدی 12/09 ساعت 10  

میان ترم درس شیمی هسته ای با استاد حسین صلواتی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم درس شیمی هسته ای با استاد حسین صلواتی تاریخ 10/09 ساعت 14 تا پایان فصل 5  

میان ترم استاد سمیه قربانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی 29/08 ساعت 12برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم با استاد اکرم السادات علامه - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس تفسیر ترتیبی 1 با استاد اکرم السادات علامه20/09 سوره یوسف و رعد  

میان ترم درس گیاه شناسی عمومی با استاد الهام السادات رضی زاده - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم درس گیاه شناسی عمومی با استاد الهام السادات رضی زاده 12/09 تا آخر فصل 4  

میان ترم درس شیمی آلی با استاد دهقان خلیلی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم درس شیمی آلی با استاد دهقان خلیلی02/09 ساعت 12 ساختمان 7 سه فصل  

میان ترم کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی با استاد هاشمی نسب 04/09 ساعت 10 تا ص 100 کلاس 285  

آزمون میان ترم آمار و احتمالات با استاد سودابه مختاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم آمار و احتمالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) 4/09 ساعت 12:30 فصل 2و3و4 درس آمار و احتمالات مدیریت صنعتی جهانگردی و اقتصاد 04/09 ساعت 14.15 فصل 2و3و4 درس کاربرد آمار و احتمالات در برنامه رزی شهری 4/09 ساعت1 فصل7و8و9 رشته جغرافیا در برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مجاز  

میان ترم با استاد مهناز رضا زاده - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد مهناز رضا زاده درس اقتصاد عمومی 1 فصل 1 تا آخر4 اقتصاد عمومی 2 فصل8و9 اقتصاد عمومی فصل تا آخر4 و فصل8 و 9 تاریخ 05/09 ساعت9.30  

میان ترم درس زبان عمومی با استاد سارا نیسی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم درس زبان عمومی با استاد سارا نیسی تاریخ 18/09و 25/09  

میان ترم درس شیمی تجزیه 1 با استاد مرضیه سمیعی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم درس شیمی تجزیه 1 با استاد مرضیه سمیعی 04/09 ساعت 14.30  

میان ترم با استاد علی جعفری اسکندری - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد علی جعفری اسکندری درس کلام 1 رشته الهیات کلیه گرایشها تاریخ 11/09 ساعت10 منطق ا رشته الهیات کلیه گرایشها بجز فلسفه و کلام اسلامی 25/09 منطق 2 رشته الهیات کلیه گرایشها بجز فلسفه و کلام اسلامی 25/09  

میان ترم با استاد محبوبه پاینده - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد محبوبه پاینده درس مبانی ارتباط جمعی 24/09 ساعت16 درس مبانی ارتباط انسانی 25/09 ساعت14 جامعه شناسی سیاسی 24/09ساعت14 جامعه شناسی انحرافات 25/09 ساعت 10 تاریخ تفکر اجتماعی 25/09 ساعت12 جامعه شناسی آموزش و پرورش 25/09 ساعت8  

آزمون میان ترم دروس مهندسی عوامل انسانی و ایمنی وبهداشت صنعتی خانم امین دوست - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مهندسی عوامل انسانی خانم امین دوست درتاریخ 25/9 ساعت 8 (8فصل کتاب) برگزارمی گردد.ومیان ترم درس ایمنی وبهداشت صنعتی درتاریخ 18/9 ساعت 30/11 (تاصفحه256) برگزارمی گردد.  

آزمون میان ترم درس زبان تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری خانم سارامیرزایی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس زبان تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری خانم سارامیرزایی درتاریخ 11/9 ساعت 30/9 برگزارمی گردد.  

آزمون میان ترم درس محاسبات عددی وروش های محاسبات عددی آقای مانیان - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس محاسبات عددی آقای مانیان درتاریخ 4/9 ساعت 10-8 تاآخرمطلب تدریس شده وآزمون درس روش های محاسبات عددی 4/9 ساعت 12-10برگزارمی گردد.  

آزمون میان ترم دروس آقای ارجمندفر - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم دروس آقای ارجمندفر : تاریخ تفسیر1 11/9 ساعت 30/12 تاریخ قرآن 2 11/9 ساعت 15/14 علوم قرآنی 2 25/9 ساعت 16 آیین زندگی 11/9 ساعت 10 برگزارمی گردد.  

آزمون میان ترم درس فرایندهای تولیدآقای فاضل - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس فرایندهای تولیدآقای دکتر فاضل 3/9 ساعت 16 برگزارمی گردد.  

آزمون میان ترم درس نانوشیمی خانم موحدی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس نانوشیمی خانم دکترموحدی درتاریخ 10/9 ساعت 10 برگزارمی گردد.  

آزمون میان ترم دروس استادفاطمه امرالهی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس طراحی مدارها درتاریخ12/9 ساعت 9 (فصل 1-2-3 )وطراحی مدارهای خودکاردیجیتال 3/9 ساعت 11 (فصل 1-2-3)برگزارمی گردد.  

ازمون میان ترم استاد فیروزه ترابی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
ازمون میان ترم درس تکامل 4/9 ساعت 8 ودرس اکولو ژی 4/9/ساعت 30/12 باخانم فیروزه ترابی  

آزمون میان ترم درس تاریخ اسلام از قرن 7 تا 10 هجری با استاد وحید عابدین پور - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس تاریخ اسلام از قرن 7 تا 10 هجری با استاد وحید عابدین پور تاریخ 01/09ساعت 15.30 تا پایان فصل 3  

میان ترم درس فیزیک الکتریسیته ومغناطیس وفیزیک 1 با استاد معصومه ولی پور - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس فیزیک الکتریسیته ومغناطیس رشته مهندسی کشاورزی 9/9 ساعت 15/14 وفیزیک 1 رشته زیست شناسی 9/9 ساعت 16 تاپایان فصل 5  

میان ترم زبان تخصصی 1 رشته تربیت بدنی با استاد عابدی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم زبان تخصصی 1 رشته تربیت بدنی با استاد عابدی 17/09 ساعت 14 تا آخر درس 3  

تغییر ساعت میان ترم درس زبان عمومی با استاد حاجی زرگرباشی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
تغییر ساعت میان ترم درس زبان عمومی با استاد حاجی زرگرباشی از ساعت 12 به ساعت 10 در تاریخ 09/24 .(ساعت جدید 10 می باشد.)  

میان ترم درس اقتصاد مدیریت - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم درس اقتصاد مدیریت 18/09 ساعت 12:30 با استاد مژگان معلمی بر گزار می شود.تا پایان فصل5 (به علت ثبت نام پایین این درس فقط آزمون میان ترم دارد .)  

میان ترم درس اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای با استاد مهدی آکوچکیان 10/09 - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم درس اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای با استاد مهدی آکوچکیان 10/09 ساعت 15 فصل 1و2و3  

میان ترم درس برنامه ریزی حمل ونقل ومدیریت فناوری بااستادسجادیان - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس برنامه ریزی حمل ونقل بااستادسجادیان درتاریخ 17/9تاصفحه 140 ودرس مدیریت فناوری 10/9تاآخرفصل 5 ساعت12.30  

میان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی 07/09 ساعت 8 - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی 07/09 ساعت 8  

میان ترم با استاد مصطفوی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد مصطفوی درس ارتباط تصویری 24/09 تا آخر فصل5 روزنامه نگاری عملی 10/09 تا آخر فصل3 تحلیل پیام های ارتباطی 17/09 تا آخر فصل3 روابط عمومی الکترونیک 10/09 تا آخر فصل 3 شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 11/09 فصل2 و فصل3 عکاسی خبری 18/09 فصل 1و2 اصول روزنامه نگاری 25/09 فصل1و2  

میان ترم با استاد سارا نیسی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد سارا نیسی درس خواندن و درک مفاهیم1 تاریخ 10/09 ساعت12.30 تا پایان فصل9 درس نگارش پیشرفته 03/09 ساعت11.30 تا آخر فصل4  

میان ترم با استاد حسین مسجدی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد حسین مسجدی درس بلاغت 1 معانی 08/09 ساعت 12.30 کلاس 19 درس نظم1 رودکی و منوچهری 05/09 ساعت 10 کلاس 825 تاریخ ادبیات 3 تاریخ 01/09 ساعت10 صائب 03/09 ساعت10 کلاس 825 تاریخ ادبیات2 تاریخ 10/09 ساعت12.30 کلاس19 حدیقه سنایی 03/09 ساعت10 کلاس19 نظم4 بخش3 منطق الطیر 26/09 ساعت10 کلاس19 حافظ1 نظم5 بخش3 26/09 ساعت12.30 کلاس19  

میان ترم با استاد رضا کیانی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد رضا کیانی درس جمعیت شناسی ایران و مبانی جمعیت شناسی 29/08 ساعت14  

میان ترم با استاد حمید رضا صادقی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد حمید رضا صادقی درس تکنیک های خاص تحقیق 16/09 تا ابتدای تحلیل محتوا ساعت 14 درس جامعه شناسی شهری 23/09 ساعت16 درس جامعه شناسی صنعتی 23/09 ساعت14  

میان ترم جغرافیای روستایی ایران با استاد بیژن خلیل مقدم - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم جغرافیای روستایی ایران با استاد بیژن خلیل مقدم 9/09 ساعت 14.15تا ص85  

میان ترم ریاضی پایه1 با استاد خسروی راد 29/08 ساعت12.30 - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم ریاضی پایه1 با استاد خسروی راد 29/08 ساعت12.30  

آزمون میان ترم با استاد محمدحسین خانی - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد محمدحسین خانی درس الکترونیک دیجیتال ساعت 12.30تا پایان فصل 3 درس سیستم های کنترل خطی06/09ساعت 10  

میان ترم درس اصول مدیریت و تئوری سازمان با استاد ناصر ملاوردی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم درس اصول مدیریت و تئوری سازمان با استاد ناصر ملاوردی 16/09 ساعت16  

میان ترم درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی با استاد خانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی با استاد خانی تاریخ 16/09 ساعت 15 تا اخر ص 114  

میان ترم درس کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی با استاد ابراهیم ملایی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم درس کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی با استاد ابراهیم ملایی تاریخ 09/09 تشریحی دارد تا ص 122  

آزمون میان ترم با استاد محسن معتمدی - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد محسن معتمدی درس روش های تولید 15/09 تا پایان فصل8 (تستی تشریحی) درس علم مواد 01/09 تا پایان فصل5 درس زبان تخصصی 24/08 درس1و2و3و5 ماشین های ابزار 08/09 (آزمون تمامی دروس در ساعت کلاسی)  

میان ترم استاد هما مهرابی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس حسابرسی میانه2 29/08 ساعت 12:30 برگزار می گردد.(تا آخر فصل5)  

میان ترم استاد هما مهرابی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس حسابرسی میاته1 29/08 ساعت 8:30 برگزار می گردد.(تا آخر فصل5)  

ساعات امتحانات ميان ترم خانم دكتر حامدي - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
امتحان تحقيق در عمليات 1 و2 روز شنبه 15 آذر ساعت 8:30-10 امتحان برنامه ريزي و كنترل موجودي 1 روز دوشنبه 3 آذر ساعت 8:30 تا 10  

میان ترم درس کاربرد نانو در مهندسی اجرایی با استاد مریم موحدی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم درس کاربرد نانو در مهندسی اجرایی با استاد مریم موحدی تاریخ 03/09 ساعت 10 کلاس 804 تا آخر فصل 4  

میان ترم درس شناخت موزه ها با استاد مولود عبداللهی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
میان ترم درس شناخت موزه ها با استاد مولود عبداللهی تا آخر فصل 7 تاریخ 23/09  

آزمون میان ترم تفسیر موضوعی نهج البلاغه (کلیه رشته ها) با استاد جانقربان - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم تفسیر موضوعی نهج البلاغه(کلیه رشته ها) با استاد جانقربان 6/09 ساعت 9.30برگزار می گردد. (چاپ قدیم تا صفحه 75 و چاپ جدید تا صفحه 62)  

آزمون میان ترم تفسیر موضوعی قرآن(کلیه رشته ها) با استاد جانقربان - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم تفسیر موضوعی قرآن (کلیه رشته ها) با استاد جانقربان 6/09 ساعت 9:30 برگزار می گردد. (تا آخر سوره توحید).  

میان ترم با استاد مظاهر احمدی باصری - شنبه 24 آبان ماه 1393
درس برنامه ریزی مسکن تاریخ 8/09 ساعت 12.30 چهار فصل اول. و درس تفکیک های برنامه ریزی ناحیه ای تاریخ 01/09  

ميان ترم استاد زهرا فاضل - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان ميان ترم درس نگارش3 8/09 ساعت 12 برگزار مي گردد.  

میان ترم درس اصول و فنون نظارت بر اجرا با استاد پرهام مهاجری - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس اصول و فنون نظارت بر اجرا با استاد پرهام مهاجری تاریخ 08/09 ساعت 14.15 فصل های 1.2.3  

ميان ترم استاد زهرا فاضل - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان ميان ترم درس آزمايشگاه 1 (رشته زبان و ادبيات عرب)8/09 ساعت 12 برگزار مي گردد.  

میان ترم درس اصول حسابداری2 با استاد حمیدرضا قائدیها - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس اصول حسابداری2 با استاد حمیدرضا قائدیها تاریخ 05/09 ساعت 14.45  

میان ترم درس اصول حسابداری1 با استاد حمیدرضا قائدیها - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس اصول حسابداری1 با استاد حمیدرضا قائدیها تاریخ 01/09 ساعت 15  

میان ترم استاد راضیه دوروشی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس گفت و شنود 1(رشته ادبیات انگلیسی) 8/09 ساعت 14:30 برگزار می گردد.  

میان ترم استاد مریم عطایی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس آمار و احتمال2 29/09 ساعت 10 برگزار می گردد.(از فصل 2 و 6)  

میان ترم درس قواعد و متون عربی1 با استاد علی زمانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس قواعد و متون عربی1 با استاد علی زمانی تاریخ 04/09 ساعت 16 کل متن قواعد و نیمه ی اول متن قرائت  

میان ترم با استاد حاجی زرگرباشی - شنبه 24 آبان ماه 1393
درس زبان خارجه تاریخ های 16/09 و 24/09 ساعت 12 و درس زبان تخصصی حسابداری تاریخ 17/09 ساعت 12  

میان ترم استاد مریم مختاری - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس راه های روستایی 24/09 برگزار می گردد.  

میان ترم با استاد اکرم حمیدیان - شنبه 24 آبان ماه 1393
درس امار مقدماتی تاریخ 16/09 ساعت 8 درس امار در علوم اجتماعی تاریخ 16/09 ساعت 10  

میان ترم استاد مریم مختاری - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس زبان تخصصی 17/09 برگزار میگردد.  

میان ترم استاد مریم مختاری - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس اصول زیست محیطی در ساخت و ساز 10/09 ساعت 12:30 برگزار می گردد.  

میان ترم دفاع مقدس با استاد اکبر نصر - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم دفاع مقدس با استاد اکبر نصر تاریخ 05/09 ساعت 15.30 تمامی کتاب  

میان ترم روانشناسی اجتماعی با استاد صفیه عرب - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم روانشناسی اجتماعی با استاد صفیه عرب تاریخ 01/09 تا پایان فصل 6.  

میان ترم استاد محبوبه کارخیران - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس ریاضی1 29/08 ساعت 8 برگزار می گردد.(تا آخر فصل2)  

میان ترم استاد مریم آقایی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس مبانی جامعه شناسی 3/09 برگزار می گردد.(تا آخر فصل 8)  

میان ترم استاد مریم آقایی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس مبانی تعاون 3/09 ساعت 11:30 برگزار می گردد.(کل کتاب)  

امتحان میان ترم محیط زیست روستاها با استاد کبیری نژاد - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم محیط زیست روستاها/استاد کبیری نژاد مورخ 06/09/93ساعت 30/8برگزار میگردد.  

میان ترم استاد مریم آقایی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس مردم شناسی فرهنگی 3/09 ساعت 8:30 برگزار می گردد.(فصل های 13 و 14 و 15)  

میان ترم با استاد سها صراف - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس ارتباط تصویری 3/09 ساعت 10:15 برگزار می گردد.  

امتحان میان ترم استاد روح اللهی - شنبه 24 آبان ماه 1393
درس فقه تطبیقی 1 تاریخ 01/09 ساعت14 تا ص 68 درس فقه1 تاریخ 15/09 ساعت 14.15 نیمه ی اول 3 فصل درس فقه 4 تاریخ 15/09 ساعت 16 نیمه ی اول 3فصل.  

میان ترم با استاد سها صراف - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس گرافیک و صفحه آرایی 8/09 ساعت 10 برگزار می گردد.  

میان ترم با استاد سید رسول حسینیان - شنبه 24 آبان ماه 1393
درس تاریخ غوریان و خوارزمشا هیان 02/09 ساعت10 درس تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار 18/09 ساعت 8  

میان ترم درس مدیریت منابع انسانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس مدیریت منابع انسانی تا صفحه 142 در تاریخ 4/9/93 بر گزار می گردد.  

میان ترم با استادلطیفه السادات مدنیان - شنبه 24 آبان ماه 1393
درس مبانی و اصول مشاوره و راهنمایی26/08 ساعت 10 فصل 1و2و3و4 کتاب آخوندی و فصل 9 کتاب وکیلیان  

امتحان میان ترم استاد خانم دکتر یعقوبی رشته های مهندسی کامپیوتر وit - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم هوش مصنوعی تا آخر فصل 4 تاریخ 11/9 ساعت 10:30 و میان ترم درس زبان تخصصی تا آخر درس ششم 27/8 ساعت 8:30 و میان ترم ذخیره و بازیابی اطلاعات تا آخر فصل سوم ساعت 13 مورخ 23/9 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم درس فارسی عمومی کلیه گروه هابا استاد مصطفی جوزی - شنبه 24 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس فارسی عمومی کلیه گروه هابا استاد مصطفی جوزی 15/09ساعت 12.30تا ص 175  

میان ترم درس انگیزش و هیجان استاد زارعی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس انگیزش و هیجان استاد زارعی ساعت 16 در تاریخ 27 آبان ماه از 3 فصل اول برگزار می گردد.  

میان ترم با استاد مریم حامدی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد مریم حامدی تحقیق در عملیات1 تا آخر فصل 5 تحقیق در عملیات2 تا آخر ص 111 تاریخ 15/09 درس کنترل موجودی 1 03/09 تا اخر فصل روش های پیش بینی  

میان ترم فقه 5 فقه 2با استاد فرشته مروج الاحکام
میان ترم فقه 5 با استاد فرشته مروج الاحکام 16/09 ساعت 10تا سر مبحث طلاق درس فقه 2 تاریخ02/09 ساعت8تا سر مبحث خیارات  

میان ترم با استاد واحدیان - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد واحدیان درس افکار عمومی 28/08 ساعت10 و مبانی جامع اطلاعاتی ساعت12.30  

امتحان میان ترم درس شیوه ارائه مطالب استاد خانم عمادی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درس شیوه ارائه مطالب استاد خانم عمادی رشته های کامپیوتر و فناوری در تاریخ 16 آذرماه ساعت 14:15 بر گزار می گردد.  

امتحان میان ترم استاد راضیه فنایی درس میکرو کلیماتولوژی - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم استاد راضیه فنایی درس میکرو کلیماتولوژی مقدماتی در تاریخ 25 آذرماه ساعت 15:30 از فصل اول برگزار می گردد.  

میان ترم و ر فع اشکال گروهی درس دستور زبان فارسی با استاد کامران کسائی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم25/08 ساعت 10 و ر فع اشکال گروهی ساعت 8تا10درس دستور زبان فارسی با استاد کامران کسائی  

میان ترم با استاد فرنوش خراسانی زاده - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد فرنوش خراسانی زاده درس امور مسافرت و صدور بلیط و برنامه ریزی تا آخر فصل 4 و امتحان عملی و درس سرپرستی گشت ها تاریخ 01/09 تا آخر فصل 5 تا ص90  

میان ترم با استاد فاطمه کربلائی 24/08 - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس اصول طراحی پایگاه با استاد فاطمه کربلائی 24/08  

میان ترم با استاد بهناز بوذری - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد بهناز بوذری درس شیمی فیزیک 1 فصل 1و3و4 درس شیمی فیزیک2 فصل1و2و3تاریخ 27/08 آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 تاریخ08/09  

میان ترم اصول مهندسی صنایع غذایی با استاد صفورا اکبری - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم اصول مهندسی صنایع غذایی با استاد صفورا اکبری تاریخ 01/09 ساعت13.30 فصل5و تاریخ15/09 ساعت13.30فصل6  

امتحان میان ترم کانالهای آبرسانی /خانم زهره شیخ - شنبه 24 آبان ماه 1393
جهت رشته های مهندسی مدیریت وآبادانی مورخ 17/09/93ساعت 30/12برگزار میگردد.  

میان ترم بااستاد هانیه جلالی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم بااستادهانیه جلالی درس مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی رشته فیزیک 3/9 ساعت 10  

امتحان میان ترم درس ایستائی/خانم زهره شیخ - شنبه 24 آبان ماه 1393
در تاریخ 03/09/93ساعت 8 برگزار میگردد.  

امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل رشته های مهندسی کشاورزی/ماشینها/مکانیزاسیون - شنبه 24 آبان ماه 1393
درتاریخ 25/08/93ساعت 30/12برگزار میگردد.  

میان ترم درس آبخیزداری وحفاظت آب وخاک خانم خیامیم - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس آبخیزداری وحفاظت آب وخاک خانم خیامیم 8/9 ساعت 8  

میان ترم درس اصول تبدیل وفراوری محصولات کشاورزی باخانم صفورااکبری - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس اصول تبدیل وفراوری محصولات کشاورزی باخانم صفورااکبری 3/9 ساعت15/14 فصل 1-2-3  

میان ترم استاد فاطمه امینی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم استاد فاطمه امینی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 1 فصل 1 تا آخر4 تاریخ 15/09 ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 فصل1و2 تاریخ 15/09  

میان ترم درس آب وهوای ایران باخانم کاکاوند - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس آب وهوای ایران باخانم کاکاوند رشته جغرافیا 17/9  

میان ترم درس هیدرولیک ومکانیک خاک وپی باخانم منیره سادات موسوی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس هیدرولیک باخانم منیره سادات موسوی 26/8ساعت 14ومکانیک خاک وپی 10/9 ساعت 14  

آزمون میان ترم مبانی سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
تاریخ جدیدآزمون میان ترم مبانی سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی تاریخ 30/08 ساعت 10 تا آخر فصل چهارم ص234  

میان ترم درس مدیریت کلاس بااستادپریشانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس مدیریت کلاس بااستادپریشانی 26/8 ساعت 20/14  

میان ترم با استاد راضیه ماه آور پور - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد راضیه ماه آور پور درس حسابداری صنعتی و اصول حسابداری 2 تاریخ 14/09 تا آخر فصل هشتم  

آزمون میان ترم با استاد احسان تیموری - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد احسان تیموری درس مبانی مدیریت صنعتی29/08 ساعت 10 فصل ا تا پایان فصل 7 به غیر از فصل 2و3درس بهره وری و تجزیه تحلیل آن از فصل 1 تا آخر 4 06/09 ساعت 15  

میان ترم درس فیزیک باخانم صفورازمانی نیا - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس فیزیک باخانم صفورازمانی نیا 26/8 ساعت 11  

آزمون میان ترم با استاد زهره لطیفی - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد زهره لطیفی درس مقدمات روانپزشکی تاریخ 15/09 ساعت 8فصول 1و7و5و8 کلاس 817 درس آسیب شناسی روانی 1 تاریخ 15/09 کلاس 817 ساعت8 پنج فصل اول مبانی روانشناسی تاریخ 23/09 ساعت 8 فصل4و6و7و8و10 درس روانشناسی مرضی کودک در تاریخ 29/09 ساعت8فصل 1 حسین آزادو فصل 9 تا13 کتاب دوم  

میان ترم با استاد سمیه سادات شاه زیدی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد سمیه سادات شاه زیدی درس کاربرد ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی تاریخ 30/08 ژئومرفولوژی مناطق خشک ایران 14/09  

میان ترم درس مبانی جغرافیایی اقتصادی کشاورزی2 باخانم زارعان - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس مبانی جغرافیایی اقتصادی کشاورزی2 باخانم زارعان فصل 4ازکتاب جغرافیای اقتصادی کشاورزی - اقتصادی 2 - فصل 1 مبانی جغرافیایی 3/9  

میان ترم با استاد فرشته مهدوی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد فرشته مهدوی درس زبان عمومی 06/09 ساعت 14.30 تا آخر درس 5  

میان ترم با استاد محسن زمانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد محسن زمانی درس کنترل بودجه 29/08 ساعت16 تا آخر فصل 4 هر دو کتاب و درس سمیناردر مسایل بازاریابی فصل 1و4و5و7و8و10و11و12 تاریخ 13/09 ساعت 16  

آزمون میان ترم باخانم ریحانه حیدری - شنبه 24 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم باخانم ریحانه حیدری درس مبانی جغرافیای روستایی از4 فصل اول 17/9/93  

میان ترم درس مدیریت کتابخانه با استاد حمیدرضا خسروی تاج - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم درس مدیریت کتابخانه با استاد حمیدرضا خسروی تاج تاریخ 13/9 ساعت 14.15 از 1 تا آخر5  

آزمون میان ترم باخانم عابدی - شنبه 24 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم باخانم عابدی امتحان میان ترم درس زبان تخصصی رشته تربیت بدنی تاآخردرس 3 17/9 ساعت 30/12  

میان ترم با استاد زری پهلوان نشان - شنبه 24 آبان ماه 1393
میان ترم با استاد زری پهلوان نشان درس شیمی عمومی رشته زمین شناسی و فیزیک تاریخ 29/08 ساعت 10 فصل اتا4  

امتحان میان ترم خانم صراف - شنبه 24 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم خانم صراف نظریه های ارتباط جمعی 93/9/15 ساعت 40/8 ومبانی جامعه اطلاعاتی 17/9/93 ساعت 40/8  

امتحان میان ترم دروس دکتر اسماعیلیان - چهارشنبه 21 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درسهای طرحریزی واحدهای صنعتی و برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات مورخ یک آذر ماه تا اخرین مبحث تدریس شده می باشد .  

امتحان میان ترم استاد مهدی کلانتری - چهارشنبه 21 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم درسهای مدیریت دولتی 2 ساعت 15:30 تا ص 135 مورخ 27 آبان برگزار میگردد و میان ترم درس مدیریت منابع انسانی تا ص 142 مورخ 4 آذر ماه برگزار می گردد .  

آزمایشگاه های فیزیک - دوشنبه 19 آبان ماه 1393
بدلیل برگزاری مسابقات ملی قرآن آزمایشگاه های فیزیک روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه 20 لغایت 22 آذرماه برگزار نمی گردد. جبرانی در آینده اعلام خواهد شد.  

تاريخ ميان ترم - دوشنبه 19 آبان ماه 1393
امتحان ميان ترم مباني ارتباطات توسعه در تاريخ شنبه 24/08/1393ساعت 40/8برگزار ميگردد.(خانم سها صراف)  

آزمون میان ترم روان سنجی استاد رحمانی - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم روان سنجی استاد رحمانی 29/08 برگزار می گردد.(فصل 1 تا 7 گنجی و فصل های 11 و 12 سیف)  

آزمون میان ترم کلیات فلسفه(تمامی رشته ها) با استاد جعفری اسکندری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم کلیات فلسفه (تمامی رشته ها) با استاد جعفری اسکندری 27/08 ساعت9برگزار می گردد. (تا صفحه 100 تستی)  

آزمون میان ترم فلسفه آموزش و پرورش استاد سمیه قربانی - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم فلسفه آموزش و پرورش استاد سمیه قربانی 19/08 ساعت 12 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم فیزیک2 (تمامی رشته ها) با استاد سمیه سادات هاشمی - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم فیزیک2 (تمامی رشته ها) با استاد سمیه سادات هاشمی 14/09 ساعت 10 برگزار می گردد. (فصل های 1و2و3)  

آزمون میان ترم فیزیک1 (تمامی رشته ها) با استاد سمیه سادات هاشمی - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم فیزیک1 (تمامی رشته ها) با استاد سمیه سادات هاشمی 30/08 ساعت 8 برگزار می گردد. (فصل های 2و3و4و5 )  

آزمون میان ترم درس نظریه گراف با استاد شکوفه نکویی - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس نظریه گراف با استاد شکوفه نکویی تاریخ 25/08ساعت 12.30 شامل فصل های 1 تا 6  

آزمون میان ترم درس تاسیسات در ساختمان های روستایی با استاد مریم مختاری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس تاسیسات در ساختمان های روستایی با استاد مریم مختاری در تاریخ 10/09 ساعت 16-17 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم درس (المجانی من النصوص العرفانیه) قرائت متون عرفانی با استاد غلامرضا حقیقی - شنبه 17 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس (المجانی من النصوص العرفانیه) قرائت متون عرفانی با استاد غلامرضا حقیقی مورخ 30/08 ساعت 10 برگزار می گردد.(از صفحه 23 تا صفحه 91).  

آزمون میان ترم درس النقدالادبی با استاد غلامرضا حقیقی - شنبه 17 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس النقدالادبی با استاد غلامرضا حقیقی مورخ 30/08 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.(از صفحه 7 تا صفحه 100 ).  

آزمون میان ترم درس مهندسی اینترنت و فناوری 1 با استاد شیخ زین الدین - جمعه 16 آبان ماه 1393
امتحان میان ترم دروس مذکور در تاریخ 19 آبان روز دوشنبه از صفحه 193 تا پایان صفحه 232 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم فیزیک جامد1با استاد حسن پور تاریخ 02/09 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم فیزیک جامد1با استاد حسن پور تاریخ 02/09ساعت کلاسی تا آخر فصل 3  

آزمون میان ترم درس روانشناسی پویایی گروه با استاد علی اسرافیلیان - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس روانشناسی پویایی گروه با استاد علی اسرافیلیان تاریخ26/09 ساعت 14.15  

آزمون میان ترم درس رویه قضایی با استاد سیروس سمیعی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس رویه قضایی با استاد سیروس سمیعی در تاریخ 17/08 ساعت 16.30  

آزمون میان ترم درس ریا ضی عمومی 2 با استاد مینا موحدی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس ریا ضی عمومی 2 با استاد مینا موحدی تاریخ 28/08 ساعت 10  

آزمون میان ترم درس شبکه های کامپیوتر 2 با استاد مرضیه السادات امیر شاکرمی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس شبکه های کامپیوتر 2 با استاد مرضیه السادات امیر شاکرمی تاریخ 28/08 ساعت 10.30  

آزمون میان ترم درس فیز یولوژی 3 آزمون میان ترم تاریخ 13/09 تا آخر فصل 6 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس فیز یولوژی 3 با استاد سپیده حا ج باقری تاریخ 13/09 تا آخر فصل 6  

آزمون میان ترم با استاد بتول بصیری درس اصول ومبانی برنامه ریزی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد بتول بصیری درس اصول ومبانی برنامه ریزی تاریخ 26/09 ساعت 8تا ص80  

آزمون میان ترم با استادمهسا جمشیدی درس حقوق جزای اختصاصی و خصوصی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مهساجمشیدی درس حقوق جزای اختصاصی و خصوصی تاریخ28/08 ساعت 8 کل کتاب تادیه  

آزمون میان ترم با استاد راضیه فنایی - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مخاطرات طبیعی تاریخ 16/09 سه فصل اول کتاب درس پایگاه داده های اقلیمی تاریخ 09/09 فصل 1و2و5 درس مخاطرات انسانی تاریخ 23/09 چهارفصل اول کتاب درس ژئومورفولوژی اقلیمی تاریخ 25/08پنج فصل اول کتاب ساعت 15.30  

آزمون میان ترم با استاد پرهام مهاجرانی - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد پرهام مهاجرانی درس قوانین حاکم بر پروژه تاریخ 24/08 ساعت کلاسی منبع مقرارت ملی مبحث 2 درس ترمیم و تقویت سازها تاریخ 25/08 ساعت کلاسی فصل 1 تا پایان فصل11  

آزمون میان ترم درس طرحریزی واحدهای صنعتی ودرس نگهداری و تعمیرات - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس طرحریزی واحدهای صنعتی 01/09تا آخرین مبحث تدریس شده درس نگهداری و تعمیرات 01/09 تا آخرین مبحث تدریس شده  

آزمون میان ترم درس مبانی و اصول مشاوره با استادلطیفه السادات مدنیان - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی و اصول مشاوره با استاد لطیفه السادات مدنیان 26/08 ساعت10  

آزمون میان ترم استاد مصطفی خانزاده - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم استاد مصطفی خانزاده درس اصول و فنون راهنمایی و مشاره تحصیلی تاریخ 24/09 ساعت 14.15 مطالب عنوان شده در کلاس درس مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره تاریخ 24/09 ساعت 16 فصل 1 تا پایان 7 از کتاب روانشناسی راهنمایی و مشاوره نوشته نیلا آخوندی به همراه مطالب عنوان شده در کلاس  

آزمون میان ترم با استاد عباسعلی آروین - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد عباسعلی آروین درس زمین در فضا تا ص75 تاریخ 18/08 ساعت 9 درس آب و هوا شناسی دینامیک تا ص122 تاریخ 23/09 ساعت11  

آزمون میان ترم درس نظریه های مشاوره و روان درمانی2 با استاد اعظم صالحی - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس نظریه های مشاوره و روان درمانی2 تاریخ 27/09 ساعت11 از 5 فصل کتاب  

آزمون میان ترم با استاد ریحانه تمیزی فر - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد ریحانه تمیزی فر درس جامعه شناسی جنگ تاریخ 09/09 ساعت 10 فصل 1 تا پایان فصل 3 درس جامعه شناسی ایلات و عشایر تاریخ 09/09 از 1تا پایان فصل 4 ساعت12.30  

آزمون میان ترم با استاد پریسا ناصری کریم وند - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد پریسا ناصری کریم وند اصول و روش تحقیق 1 تاریخ 25/08 ساعت 8 از ص1 تا پایان فصل 5 درس دستور نگارش 2 تاریخشمربوط به رشته زبان انگلیسی)  

آزمون میان ترم با استاد فرازنده مهر - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد فرازنده مهر رشته حقوق تجارت ا از ص 67 تا 122 و 172 تا 208 تاریخ 08/09تجارت 2 شرکت های سهامی 15/09 تجارت 3 برات تاریخ08/09 تجارت 4 از دفتر دوم باب اول و از دفتر دوم باب دوم 15/09 درس تجارت 2 رشته الهیات گفتارهای 2و4و5تاریخ 08/09 (ساعت ها طبق برنامه کلا سی)  

آزمون میان ترم درس مبانی و اصول مشاوره با استاد لطیفه السادات مدنیان 26/08 ساعت10 - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی و اصول مشاوره با استاد لطیفه السادات مدنیان 26/08 ساعت10  

آرمون میان ترم با استاد شهرام امیری - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آرمون میان ترم با استاد شهرام امیری درس تاریخ بیزانس 24/08 ساعت 13.30 درس تاریخ عثمانی 24/08 ساعت 16  

آزمون میان ترم شیمی عمومی با استاد زری پهلوان نشان - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم شیمی عمومی با استاد زری پهلوان نشان تاریخ 22/08 ساعت10 تا آخر فصل4  

آزمون میان ترم با استاد مهدی صادق - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مهدی صادق مکانیک کوانتومی 1 تا پایان فصل6 و فیزیک پایه 3 تا آخر فصل5تاریخ05/09 مکانیک کوانتومی 2 09/09 ساعت8 از مطالب سه فصل اول کتاب گازیروویچ ویرایش سوم  

آزمون میان ترم درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت با استاد مهدی سلیمی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت با استاد مهدی سلیمی تاریخ07/09ساعت 11.30 تا پایان برنامه ریزی  

آزمون میان ترم با استاد بدرالسادات علیزاده - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد بدرالسادات علیزاده درس فرهنگ وتمدن اسلام وایران کلیه رشته (خواهران) تاریخ 17/08 ساعت11.30 تا پایان فصل7  

آزمون میان ترم درس نحو 2 رشته ادبیات عرب با استاد محمد جعفر ورزی - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس نحو 2 رشته ادبیات عرب با استاد محمد جعفر ورزی تاریخ 07/09  

آزمون میان ترم درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات با استاد لیلی مهنام - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات با استاد لیلی مهنام تاریخ 08/09 ساعت 10  

آزمون میان ترم با استاد فریناز شیرانی بیدآبادی - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس خواندن و درک مفاهیم2با استاد فریناز شیرانی بیدآبادی 01/09 تا آخر درس12 ساعت 12.30درس گفت وشنود 2 تاریخ 15/09 کل کتاب top notch 2a درس مقاله نویسی تاریخ 08/09 تا آخر unit10ساعت 14.15  

آزمون میان ترم با استاد سمیه عمادی - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد سمیه عمادی درس مکاتب تفسیری 2 تاریخ 15/08 ساعت 8 ص 105 تا ص 199 درس تاریخ تفسیر قرآن 2 تاریخ 11/09 ص 213 تا ص300 درس تفسیری ترتیبی2 تاریخ 27/08 ساعت10 تفسیر سوره مومنون درس علوم قرانی4 تاریخ 29/08 ساعت10 ص250 تا ص344  

آزمون میان ترم با استاد علی اصغر پیله وریان - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد علی اصغر پیله وریان درس فیزیولوژ ی جانوری 1 تاریخ18/08 ساعت 8 فیزیولوژ ی جانوری 3 تاریخ 18/08ساعت 10 درس نورو پسیکولوژی 03/09 ساعت 10 درس فیز یولوژی اعصاب و غدد 09/09 ساعت10 (کلیه دروس از نصف کتاب )  

آزمون میان ترم درس آمار استنباطی با استاد اعظم بختیاری - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس آمار استنباطی با استاد اعظم بختیاری تاریخ 13/09 تا آخر فصل چهارم ساعت 9  

آزمون میان ترم درس احتمال 2 رشته ریاضی و آمار با استاد مریم عطائی - شنبه 10 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس احتمال 2 رشته ریاضی و آمار با استاد مریم عطائی تاریخ 24/08 ساعت8.30 فصول 4و5  

آزمون میان ترم درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی با استاد احسان تیموری - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی با استاد احسان تیموری تاریخ15/08 ساعت8 تا پایان فصل3  

آزمون میان ترم درس مهندسی نرم افزار 2 با استاد فاطمه قیصری - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مهندسی نرم افزار 2 با استاد فاطمه قیصری تاریخ 29/08  

آزمون میان ترم با استاد مجید نوریان - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مجید نوریان حسابداری مالیاتی 30/8 تا پایان فصل7 درس حسابداری صنعتی1 تاریخ 30/08 تا پایان فصل9  

آزمون میان ترم درس مهندسی نرم افزار 1 با استاد محمد رضاشمس - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مهندسی نرم افزار 1 با استاد محمد رضاشمس تاریخ06/09 تا پایان فصل 6  

آزمون میان ترم با استاد امیر حسین صادقی - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد امیر حسین صادقی درس روانشناسی یادگیری گروه1 تاریخ 20/09 ساعت12.15 گروه2 06/09 ساعت 14.15  

آزمون میان ترم درس برنامه سازی پیشرفته با استاد مجید خیری - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس برنامه سازی پیشرفته با استاد مجید خیری تاریخ 16/08 ساعت8  

آزمون میان ترم با استاد آزاده داودی فر - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد آزاده داودی فر درس رمان قرن 20 تاریخ 06/09 درس نمایشنامه قرن 17 تا20 تاریخ06/09  

آزمون میان ترم با استاد سمیه قربانی - جمعه 09 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس فلسفه آموزش و پرورش با استاد سمیه قربانی 15/08 ساعت12  

آزمون میان ترم با استاد مریم قربانی درس مهندسی اینترنت و شبکه پنج شنبه مورخ 29/8/1393 ساعت 10 صبح
آزمون میان ترم با استاد مریم قربانی درس مهندسی اینترنت و شبکه پنج شنبه مورخ 29/8/1393 ساعت 10 صبح از فصل یک تا پایان فصل چهار برگزار می شود  

آزمون میان ترم با استاد محمدرضا محبوب فر درس توسعه پایدار شهری 05/09 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد محمدرضا محبوب فر درس توسعه پایدار شهری 05/09 ساعت 14.15 تا ص104  

آزمون میان ترم با استاد محبوبه خلیلیان - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد محبوبه خلیلیان درس اصول طراحی کامپایلر 28/08 ساعت 8.15 تا ص 146 درس آزمایشگاه پایگاه داده گروه 1و2 تاریخ 19/09 ساعت10  

آزمون های میان ترم با استاد زهرا زارعی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد زهرا زارعی درس اقتصاد تولید کشاورزی تاریخ 28/08 ساعت 12.15 تا ص160 درس بازاریابی و مدیریت بازار 05/09 ساعت10 تا ص100 درس اقتصاد منابع طبیعی 12/09 ساعت14 فصل ا تا 3  

آزمون میات ترم با استاد اکرم السادات علامه - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میات ترم با استاد اکرم السادات علامه درس قرائت ودرک متون تفسیری 13/09 ساعت10 تا ص100 جزوه درس تاریخ حدیث 05/09 ساعت 10 تا ص130  

آزمون میان ترم با استاد بهاره توسلی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد بهاره توسلی درس ترویج وتوسعه فعالیتهای کشاورزی 19/09 ساعت12 جزوه استاد درس بیمه محصولات کشاورزی 26/09 ساعت 8 تا ص134 درس توسعه و کشاورزی پایدار تاریخ06/09 تا ص88 ساعت 12.30 درس اصول مقاله نویسی 26/09  

آزمون میان ترم شبکه های کامپیوتری 2 با استاد مرضیه امیر شاه کرمی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم شبکه های کامپیوتری 2 با استاد مرضیه امیر شاه کرمی 17/08 ساعت11.30 فصل6 و فصل7 تا قسمت(3-7)  

آزمون میان ترم کاربرد آزمون های روانی با استاد حمید کاظمی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم کاربرد آزمون های روانی رشته های روانشناسی و مشاوره 26/09 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم تشریح و مورفولوژی با استاد حائری نسب - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم تشریح و مورفولوژی رشته زیست شناسی چهارشنبه مورخ 19/09 ساعت 10 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم حسابرسی1 با استاد شهلا طالاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم حسابرسی 1 رشته های حسابداری و مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت جهانگردی و اقتصاد در تاریخ 19/09 ساعت 16:30 برگزار می گردد. (6فصل اول) (هر دو گروه)  

آزمون میان ترم حسابرسی2 با استاد شهلا طالاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم حسابرسی2 رشته حسابداری در تاریخ 26/09 ساعت 10 برگزار می گردد.(5فصل اول)  

آزمون میان ترم حسابداری صنعتی 1 با استاد شهلا طالاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم حسابداری صنعتی1 رشته های مدیریت جهانگردی و مدیریت صنعتی و اقتصاد در تاریخ 5/09 ساعت 14:30 برگزار می گردد.(7فصل اول)  

آزمون میان ترم اصول حسابداری 2 با استاد شهلا طالاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم اصول حسابداری 2 رشته های مدیریت دولتی و اقتصاد و حسابداری در تاریخ 5/09 ساعت 12:30 برگزار می گردد.(7فصل اول)  

آزمون میان ترم اصول حسابداری3 با استاد شهلا طالاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم اصول حسابداری3 رشته های اقتصاد و مدیریت صنعتی و حسابداری در تاریخ 12/09 ساعت 8 برگزار می گردد.(4 فصل اول)  

آزمون میان ترم آیین زندگی (اخلاق کاربردی) استاد مصطفی ربانی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم آیین زندگی (اخلاق کاربردی) کلیه رشته ها 18/08 ساعت 16 برگزار می گردد. (تا سر اخلاق جنسی).  

آزمون میان ترم فیزیک عمومی با استاد مهدی صادق - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم فیزیک عمومی رشته کشاورزی کلیه گرایش ها 21/08 برگزار می گردد. (فصول 7و8و12و13).  

آزمون میان ترم بیولوژی سلولی با استاد مریم حائری نسب - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم بیولوژی سلولی رشته مهندسی صنایع غذایی 18/09 ساعت 10 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم آمار و احتمالات با استاد سودابه مختاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم آمار و احتمالات رشته مدیریت صنعتی (چند بخشی) 4/09 ساعت 16 برگزار می گردد. (فصول 2و3و4).  

آزمون میان ترم کاربرد آمار و احمالات در برنامه ریزی شهری با استاد سودابه مختاری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری جدید 4/09 ساعت 10 برگزار می گردد.(فصول 7و8و9)  

آزمون میان ترم آمار استنباطی با استاد مریم قربانی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم آمار استنباطی رشته روانشناسی و علوم تربیتی 19/09 ساعت 9 برگزار می شود.  

آزمون های میان ترم با استاد رویا اسماعیلیان - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد رویا اسماعیلیان درس صرف1 تاریخ 05/09 ساعت10درس بلاغت قرآن کریم(2) تاریخ05/09ساعت8درس نحو5 تاریخ28/08 ساعت10  

آزمون میان ترم با استادسادات هاشمی نسب - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استادسادات هاشمی نسب درس نقشه ها و نمودارهای اقلیمی 27/08 ساعت 12.30 سایت 3 فصل 1و3 تا ص94درس آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی 04/09 ساعت 10 تا پایان ص 90 کلاس 825  

آزمون میان ترم با استاد زهرا زینلی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد زهرا زینلی درس سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع تاریخ 11/09 پنج فصل اول ساعت 12.30 کلاس 823 مدیریت تولید رشته مدیریت صنعتی تاریخ 25/09 پنج فصل اول ساعت10 کلاس823 مدیریت تولید رشته حسابداری 18/09 پنج فصل اول ساعت9 کلاس 810  

آزمو ن میان ترم با استاد مریم با قری - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمو ن میان ترم با استاد مریم با قری درس شیمی عمومی 1 رشته کشاورزی تاریخ 04/09 تا آخر فصل 4 ساعت 10 تا12 کلاس 806درس شیمی معدنی 1 رشته شیمی 11/09 تا آخر فصل 3 کلاس 818ساعت 8تا10  

مبانی محیط زیست با استاد سادات هاشمی نسب تاریخ 27/08 - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
مبانی محیط زیست با استاد سادات هاشمی نسب تاریخ 27/08فصل 1و2و3 ساعت 10 ساختمان 7 کلاس 827  

آزمون میان ترم درس میکرو کیماتولوژی با استاد راضیه فنایی تاریخ 18/08 - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس میکرو کیماتولوژی با استاد راضیه فنایی تاریخ 18/08 ساعت15.30  

آزمون میان ترم ریاضی فیزیک 2 با استاد منیژه فلاحتیان 27/08 - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم ریاضی فیزیک 2 با استاد منیژه فلاحتیان 27/08ساعت 8تا10  

آزمون میان ترم اصول سازمان و مدیریت و جامعه شناسی سازمانها با استاد محمد نحوی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم اصول سازمان و مدیریت تاریخ 18/09 ساعت9 و جامعه شناسی سازمانهاتاریخ 04/09 ساعت13 و درس مدیریت روابط عمومی تاریخ 18/09 ساعت 10(با استاد محمد نحوی )  

آزمون میان ترم مباحث نو در فناوری اطلاعات استاد زهرا هاشمی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مباحث نو در فناوری اطلاعات استاد زهرا هاشمی 04/09 ساعت 10 تا انتهای فصل 8  

آزمون میان ترم فیزیک پایه 2 رشته شیمی با استاد سید محمد موسی کاظمی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم فیزیک پایه 2 رشته شیمی با استاد سید محمد موسی کاظمی تاریخ 27/08 ساعت 10  

آزمون میان ترم درس ریاضی فیزیک1 با استاد منیژه فلاحتیان تاریخ 04/09 - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس ریاضی فیزیک1 با استاد منیژه فلاحتیان تاریخ 04/09ساعت 10  

آزمون میان ترم درس بزهکاری اطفال1 با استاد راضیه سبزه علی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس بزهکاری اطفال1 با استاد راضیه سبزه علی تاریخ 11/09 ساعت16  

آزمون میان ترم درس مقدمات مدیریت آموزشی استاد فرشته مرادی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مقدمات مدیریت آموزشی رشته پیش دبستانی روز دوشنبه مورخ 3/09 ساعت 8:30 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم درس زبان تخصصی استاد فرشته مرادی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی روز پنجشنبه مورخ 6/09 ساعت 8:30 برگزار می گردد.  

آزمون میان ترم آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد رجائی زاده - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد رجائی زاده در تاریخ 9/09 برگزار می گردد.(امتحان تشریحی می باشد.)  

آزمون میان ترم معادلات دیفرانسیل استاد مریم شمس سولاری - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم معادلات دیفرانسیل استاد مریم شمس سولاری رشته های صنایع و مهندسی پروژه و مهندسی اجرایی درتاریخ 19/08 ساعت 12:30-14برگزار می گردد.(از اول کتاب تا سر سری ها).  

آزمون میان ترم مدیریت بحران و ریسک با استاد مرضیه سلطان الکتابی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مدیریت بحران و ریسک با استاد مرضیه سلطان الکتابی رشته مهندسی مدیریت پروژه در تاریخ 26/08 ساعت 16-17:30 برگزار می گردد.(فصل 1 و 3)  

آزمون میان ترم ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها با استاد مرضیه سلطان الکتابی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها با استاد مرضیه سلطان الکتابی رشته مهندسی صنایع در تاریخ 26/08 ساعت 12:30-14 برگزار می گردد.(فصل 1 تا 5)  

آزمون میان ترم با استاد عفت نصراصفهانی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس شناخت محیط زیست رشته مهندسی کشاورزی مدیریت و آبادانی در تاریخ 24/09 ساعت 8-10 برگزار می گردد. (4 فصل اول کتاب)  

آزمون میان ترم با استاد آزاده نادری - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد آزاده نادری درس تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی 10/09 تا پایان فصل 7  

آزمون میان ترم - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مباحث جاری در حسابداری 18/08 ساعت 14.15 کلاس 807 با استاد عباس مظفری  

آزمون های میان ترم استاد فاطمه مرتضوی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم استاد فاطمه مرتضوی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393 آزمون های میان ترم استاد فاطمه مرتضوی درس مبانی مدیریت بازرگانی 02/09 ساعت12.30 تا پایان فصل پنجم درس مدیریت بازاریابی 16/09 ساعت 10 تا پایان فصل چهارم درس مبانی کارآفرینی 18/08 ساعت 14.15 فصل 1و2  

آزمون میان ترم با استاد محمدرضاسمیعیان
آزمون میان ترم با استاد محمدرضاسمیعیان مدیریت تحول سازمانی 18/08 ساعت12.30 فصل های 2و3و4 چاپ جدید درس مدیریت تطبیقی 01/09 ساعت 12.30 تا پایان فصل 6 مبانی و اصول سازمان مدیریت رشته علوم اقتصادی 01/09 ساعت 14.15 تا پایان فصل4 مدیریت شهرداریها و سازمانهای محلی 09/09تا پایان فصل 6  

   
اخبار و اطلاعیه های درسی
(پرو‍‍ژه،كارآموزي،كار تحقيقي و...)
زمان تحویل گزارش کار های عملی با استاد فرزانه رمضانی درس کودکان استثنایی 30/11ساعت 10 - شنبه 29 آذر ماه 1393
زمان تحویل گزارش کار های عملی با استاد فرزانه رمضانی درس کودکان استثنایی 30/11ساعت 10  

امتحان میان ترم-استاد حمید یوسفی - پنج شنبه 27 آذر ماه 1393
امتحان میان ترم دروس حقوق مدنی (عقود وقراردادها)رشته الهیات وسایر دوشنبه مورخ 01/10/93ساعت 2بعدازظهر و ایین دادرسی مدنی رشته الهیات وسایر دوشنبه مورخ 01/10/93ساعت 3بعدازظهر برگزار میگردد.  

مهم قابل توجه دانشجویان رشته آموزش وپرورش ابتدایی - پنج شنبه 27 آذر ماه 1393
منبع درس روش های تدریس تعلیمات دینی (بدون منبع) رشته آموزش وپرورش ابتدایی: کتاب هدیه های آسمانی پنجم دبستان وکتاب کارمعلم (راهنمای تدریس)می باشدمنبع درسایت دفتربرنامه ریزی کتب درسی قابل دسترسی می باشد.  

اطلاعیه در خصوص درس شیوه ارایه
اطلاعیه در خصوص درس شیوه ارایه استاد درس خانم مهندس عمادی   بيشتر...

آخرین زمان تحویل کارعملی راهنمایی تحصیلی و شغلی با استاد خانزاده چرخابی - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
آخرین زمان تحویل کارعملی راهنمایی تحصیلی و شغلی با استاد خانزاده چرخابی 15/10 ساعت 11.30 تا 12 مکان اتاق استراحت اساتید مدعو  

آخرین زمان تحویل پروژه با استاد کاوه استاد علی عسکری
آخرین زمان تحویل پروژه با استاد کاوه استاد علی عسکری در تاریخ 27/09درس استاندادرهای مدیریت و پروژه درس مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی درس رو ش های ساخت درس آزمایشگاه مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی27/09ساعت10 تا 11 مکان اتاق استراحت اساتید مدعو  

مهلت تحویل کار عملی درس فناوری آموزشی با استاد توتونی 29/11ساعت 10 تا 12 - جمعه 21 آذر ماه 1393
مهلت تحویل کار عملی درس فناوری آموزشی با استاد توتونی 29/11ساعت 10 تا 12  

آخرین مهلت ارایه کار عملی مدیریت کلاس با استاد رجبعلی پریشانی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
آخرین مهلت ارایه کار عملی مدیریت کلاس با استاد رجبعلی پریشانی 24/09 ساعت 14 تا 15.30  

آخرین جلسه توجیهی پروژه کار عملی رشته علوم اجتماعی با استاد عظیمه السادات عبداللهی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
آخرین جلسه توجیهی پروژه کار عملی رشته علوم اجتماعی با استاد عظیمه السادات عبداللهی 25/09آخرین فرصت تحویل پروژه مربوط به ترم های قبل  

جلسه توجیهی پروژه با استاد سمیه قربانی ساعت 14 - شنبه 15 آذر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد سمیه قربانی ساعت 14  

جلسه تحویل و رفع اشکال کارآموزی1 کارورزی2 و پروژه با استاد فرشته مرادی - شنبه 15 آذر ماه 1393
جلسه تحویل و رفع اشکال کارآموزی1 کارورزی2 و پروژه با استاد فرشته مرادی19/09 ساعت 8.30 تا9  

آزمون میان ترم با استاد زهرا امیریان - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد زهرا امیریان درس روانشناسی آموزش خواندن تاریخ 09/18تا ص84 ساعت10تا12  

جلسه توجیهی کار تحقیقی رشته علوم اجتماعی با استاد عظیمه السادات عبداللهی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جلسه توجیهی کار تحقیقی رشته علوم اجتماعی با استاد عظیمه سادات عبداللهی 16/09 ساعت 14  

تاریخ تحویل گزارش درس روش های ساخت1 و آزمایشگاه مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی 20/09 - شنبه 08 آذر ماه 1393
تاریخ تحویل گزارش درس روش های ساخت1 ر شته مهندسی پروژه و آزمایشگاه مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی رشته مهندسی کشاورزی با استاد علی عسگری 20 /09  

تار یخ تحویل گزارش درس استاندارهای پروژه و درس مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی در تاریخ 20/09 - شنبه 08 آذر ماه 1393
تار یخ تحویل گزارش درس استاندارهای پروژه رشته مهندسی پروژه و درس مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی رشته مهندسی کشاورزی با استاد علی عسگری در تاریخ 20/09  

جلسه توجیهی دوم پروژه و کارورزی با استاد فرید فاتحی 14/09 ساعت 9 - شنبه 08 آذر ماه 1393
جلسه توجیهی دوم پروژه و کارورزی با استاد فرید فاتحی 14/09 ساعت 9  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت پروژه - جمعه 07 آذر ماه 1393
جهت تحویل پروژه های درس روشهای ساخت 1 استاد کاوه علی عسکری در تاریخ 8/9 ساعت 8:30 به کلاس 805 مراجعه نمایید.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مدیریت توسعه آبادانی روستاها - جمعه 07 آذر ماه 1393
جهت تحویل پروژه های درس مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی و آز در تاریخ 8/9 ساعت 10 به کلاس 16 استاد علی عسکری مراجعه نمایید.  

درس پروژه استاد کاوه استاد علی عسکری - جمعه 07 آذر ماه 1393
جهت تحویل درس پروژه استاد کاوه استاد علی عسکری درس استانداردهای مدیریت پروژه در تاریخ 13/9 ساعت 10 الی 12 به اتاق استراحت اساتید مراجعه نمایید.  

آزمون های میان ترم با استاد زیبا شفیعی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد زیبا شفیعی درس فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ(5فصل اول ) 11/09 ساعت 9 درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام 01/09 ساعت9  

جلسه هماهنگی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
کلیه دانشجویان استاد نادرمحمدی جهت هماهنگی در تاریخ 02/09/1393ساعت 30/16دزمحل اتاق اساتید حضور بهمرسانند.  

آزمون میان ترم - شنبه 19 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم قواعدفقه2(جزایی)استاد سلمان نصرالهی بروجنی از مباحث مطرح شده در کلاس تا ص88کتاب28/07/93ساعت14.45تا16درس اقتصادمهندسی استاد اعظم باقری تا آخرفصل هشتم 06/09ساعت14.15تا15.45تحقیق در عملیات استاد اعظم باقری تا آخر روش دو مرحله ای29/08ساعت8تا10برنامه ریزی و کنترل پروژه استاداعظم باقری تا آخرفصل هشتم29/08ساعت14.15تا15.45زبان تخصصی مهندسی صنایع استاد اعظم باقری 06/09/93ساعت 10تا12 چهار درس،درس روش تدریس زبان انگلیسی مترجمی استاد مرضیه رفیعی27/08ساعت8تا10از 2 تا 7ساعت14.30تا15.30درس شیوه ارائه مطالب استاد مرضیه عمادی 16/09ساعت14.30تا15.30درس شیمی کاربردی با استاد الهه قاسمی20/08ساعت8تا10درس شیمی صنعتی2 استاد الهه قاسمی 27/08ساعت12درس اصول محاسبات شیمی صنعتی استاد الهه قاسمی27/08ساعت13درس اصول بازاریابی استاد عاطفه امین دوست 14/08ساعت8سیستم های اطلاعاتی مدیریت رشته مدیریت بازرگانی استادمینا مظاهری28//08ساعت8رشته مدیریت دولتی ساعت12تجزیه تحلیل و طراحی سیستم مدیریت صنعتی ساعت 10 صبح از کل کتاب های مربوط درس آبیاری عمومی استاد نگار نور مهناد05/09 ساعت 13.30 تا ص 91 کتاب چاپ جدیددرس بازاریابی بین المللی با استاد خانم محبوبی 05//09 تا پایان فصل 6 مدیریت منابع انسانی با استاد خانم محبوبی12/09 تا پایان فصل پنجم تئوری تصمیم گیری مهندسی صنایع استاد امین دوست 30/07ساعت10 سه فصل اول درس مبانی تنظیم بودجه استاد حبیب اله موحدنیا30/07فصل1تا5درس مدارهای الکتریکی استاد بهناز پارساپور12/09تاآخرفصل چهارم درس آنالیز عددی 2 استاد سید محمود ضابط زاده07/08فصل1و2درس مقابله ای ساخت جمله استاد لیلی مهنام 26/07ساعت9.30تا10 تا آخر فصل6خواندن متون مطبوعاتی 08/09تا آخر فصل 4 ساعت8 درآمدی بر ادبیات 17/08تاآخرفصل4ساعت10تا11تاریخ تحولات جهان اسلام ازسال40 تا227هجری با 17/08 تا پایان ص56  

لغو جلسه توجیهی کار تحقیقی با استاد عظیمه السادات عبداللهی در تاریخ 02/09 - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
لغو جلسه توجیهی کار تحقیقی با استاد السادات عظیمه السادات عبداللهی در تاریخ 02/09  

قابل توجه رشته های علوم تربیتی و روانشناسی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
قابل توجه رشته های علوم تربیتی و روانشناسی جهت انجام کارآموزی و دروس عملی دانشگاه با اداره آموزش و پرورش استان قرارداد منعقد شده است. بنابراین دانشجویان میتوانند به اداره های کل آموزش پرورش شهرستان اصفهان می توانند مراجعه نمایند.  

کار تحقیقی با استاد عظیمه السادات عبدالهی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
کار تحقیقی با استاد عظیمه السادات عبدالهی 02/09 ساعت 14  

کار تحقیقی با استاد حمید رضا صادقی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
کار تحقیقی با استاد حمید رضا صادقی 02/09 ساعت15.30  

قابل توجه دانشجویانی که درس آسیب روانی2 با استاد لطیفی دارند - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
قابل توجه دانشجویانی که درس آسیب روانی2 با استاد لطیفی دارند برای آگاهی از زمان مصاحبه و حضور در مرکز ابوالفضل (ع) در اسرع وقت با شماره 09139112383و09101472383(عظیمی کیا)تماس بگیرید. تذکر های لازم : همه دانشجویان در زمان تعیین شده در ساعت 8 تا 14 در مرکز حضور یابند . در صورت تماس نگرفتن ، نمره عملی صفر منظور می شود. رعایت حجاب الزامی است. در صورت ارایه مورد مطالعاتی بیشتر دانشجو ملزم به انجام مصاحبه است.  

جلسه توجیهی پروژه با استاد مولود عبداللهی 23/09 - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد مولود عبداللهی 23/09 ساعت9  

جلسه توجیهی پروژه روانشناسی با استاد لطیفه السادات مدنیان ساعت 9تا10 - شنبه 24 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه روانشناسی با استاد لطیفه السادات مدنیان ساعت 9تا10تاریخ 26/08  

جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت بازرگانی/استاد مولائی - شنبه 24 آبان ماه 1393
روز چهارشنبه 28/08/93ساعت 15/10برگزار میشود.  

کارورزی/2 - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس کارورزی /2استادسکینه ترکانمورخ03/09/93ساعت 30/9ودرتاریخ17/09/93ساعت 30/9اتاق اساتید خواهد بود.  

امتحانات میان ترم استاد محمدرضا عسکرانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
امتحانات میان ترم استاد محمدرضا عسکرانی تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام 10/08 ساعت 14.30منوچهر وکیلی تا پایان فصل سوم ص 115کلاس822 انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجار15/9 ساعت16.15ایران در دورة سلطنت قاجار نوشته علی‌اصغر شمیم فصول هفدهم و هجدهم صفحه 425 تا 532 کلاس17 تاریخ اروپا در قرون وسطی15/9/93ساعت 15/14تاریخ اروپا در قرون وسطی / نوشته علی‌بیگدلی تا پایان فصل دوم از بخش پنجم صفحه 139 کلاس20تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مردادمورخ 15/09ساعت 14.15تاریخ تحولات سیاسی ایران؛ بررسی مؤلفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت- ملت در گستره هویت ../ نوشته موسی نجفی و موسی حقانی از صفحه 385 تا 527(فصل پانزده تا پایان فصل هجده) کلاس822 فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران تاریخ 10/08ساعت16.15 فرهنگ و تمدّن اسلام / نوشته علی‌اکبر ولایتی تا پایان فصل چهارم صفحه 123 کلاس17دانشجویانی که شروع کلاس آنها 29/06 بوده است فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران تاریخ17/08ساعت16.15 فرهنگ و تمدّن اسلام / نوشته علی‌اکبر ولایتی تا پایان فصل چهارم صفحه 123 کلاس822دانشجویانی که شروع کلاس آنها 05/07 بوده است  

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس - رجائی زاده شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس کاربرد کامپیوتر در مدیریت شنبه مورخ 24/08/93برگزار نمیگردد جلسه بعدی مورخ 01/09/93صبح خواهد بود.  

پروزه کار عملي و کارورزي 2 با استاد رجبعلي پريشاني 26/08 ساعت 13.30 - شنبه 24 آبان ماه 1393
پروزه کار عملي و کارورزي 2 با استاد رجبعلي پريشاني 26/08 ساعت 13.30  

جلسه توجیهی رشته مدیریت جهانگردی 27/08 ساعت10 - شنبه 24 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی رشته مدیریت جهانگردی 27/08 ساعت10  

اخذ پروژه - شنبه 24 آبان ماه 1393
دانشجویان رشته مهندسی مدیریت وآبادانی گروه کشاورزی که درس مصالح بومی وروشهای ساختمان سازی وآزمایشگاه را با آقای کاوه استادعلی عسگری دارند جهت گرفتن پروژه درس هرچه سریعتر به نامبرده مراجعه نمایند.  

جلسه توجیهی درس پروژه جغرافیا با استاد سمیه سادات شاه زیدی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه جغرافیا با استاد سمیه سادات شاه زیدی جمعه ها  

جلسه توجیهی پروژه استاد مهدی کلانتری - چهارشنبه 21 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی درس مذکور در تاریخ 27 آبان کلاس 810 ساعت17:30 برگزار می گردد.  

جلسه توجیهی - سه شنبه 20 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت بازرگانی روز چهارشنبه مورخ28/08/1393ساعت 15/10برگزار میگردد.(خانم الهه مولائی)  

تغيير ساعت - دوشنبه 19 آبان ماه 1393
جلسه آخر درس آزمون سازي گروه ادبيات از ساعت 4روز پنجشنبه 06/09/1393به ساعت 12.30تا 14همانروز تغيير ميکند.(خانم قرائي)  

جلسه اضافي براي درس آزمون سازي - دوشنبه 19 آبان ماه 1393
در تاريخ پنجشنبه 29/08/1393از ساعت 10تا 11.30يک جلسه اضافي براي درس يادشده برگزار ميگردد. حضور اختياري است.(خانم قرائي)  

قابل توجه دانشجویان آقای کاوه استاد علی عسکری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
دانشجویانی که درس استانداردهای مدیریت پروژه دارند جهت گرفتن پروژه و انتخاب موضوع پروژه در تاریخ 22/08 مراجعه فرمایند.  

قابل توجه دانشجویان آقای کاوه استاد علی عسکری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
دانشجویانی که درس آزمایشگاه مصالح بومی و روش های ساختمان سازی دارند جهت گرفتن پروژه و انتخاب موضوع پروژه 24/08مراجعه فرمایند.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
دانشجویان آقای کاوه استاد علی عسکری برای گرفتن پروژه و انتخاب موضوع پروژه درس مصالح بومی و روش های ساختمان سازی در تاریخ 24/08 مراجعه فرمایند.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مدیریت پروژه درس روش ساخت 1 - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
دانشجویان آقای کاوه استاد علی عسکری جهت دریافت پروژه و گرفتن موضوع پروژه تا تاریخ 24/08 مهلت دارند.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مدیریت پروژه درس روش ساخت 1 - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
دانشجویان آقای کاوه استاد علی عسکری جهت دریافت پروژه و گرفتن موضوع پروژه تا تاریخ 24/08 مهلت دارند.  

جلسه توجیهی پروژه فناوری و کارآموزی با استاد منصوره عشوریون - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه فناوری و کارآموزی با استاد منصوره عشوریون شنبه 24/08 ساعت 10:30-12 در محل اتاق اساتید تشکیل می گردد.  

جلسه توجیهی پروژه رشته ژئومورفولوژی و جغرافیا - شنبه 17 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته ژئومورفولوژی و جغرافیا با خانم دکتر شاه زیدی روزجمعه طبق برنامه کلاسی استاد برگزار می گردد.  

جلسه توجیهی پروژه رشته روانشناسی با استاد لطیفه السادات مدنیان 17/08 ساعت 14.30تا15.30 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته روانشناسی با استاد لطیفه السادات مدنیان 17/08 ساعت 14.30تا15.30  

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی با استاد بتول بصیری - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه ساعت 10تا 10.30و کارورزی ساعت 10.30تا11 با استاد بتول بصیری در تاریخ 26/09  

جلسه توجیهی پروژه با استاد عارفه نگینی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد عارفه نگینی در تاریخ 15/08 ساعت10.30 استراحت اساتید  

درس سمینار در مسایل روانشناسی با استاد اعظم صالحی تاریخ 27/09 ساعت10تا11 - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
درس سمینار در مسایل روانشناسی با استاد اعظم صالحی تاریخ 27/09 ساعت10تا11  

جلسه توجیهی سوم پروژه با استاد طیبه فولاد چنگ تاریخ 18/08 ساعت 8تا10 - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی سوم پروژه با استاد طیبه فولاد چنگ تاریخ 18/08 ساعت 8تا10  

آزمون های میان ترم با استاد فرزاد مدنی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد فرزاد مدنی درس زبان انگلیسی 1 تاریخ 24/08 ساعت 8 تا آخر درس4درس زبان انگلیسی 2تاریخ 01/09ساعت10 تا آخر درس 10  

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی با استاد آزاده داودی فر- جمعه 09 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه و کارورزی با استاد آزاده داودی فر06/09ساعت 13  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبا زیرک باش 05/09 ساعت 10 تا12 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبا زیرک باش 05/09 ساعت 10 تا12  

جلسه توجیهی پروژه با استاد محبوبه خلیلیان 14/08 ساعت16 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد محبوبه خلیلیان 14/08 ساعت16  

دومین جلسه توجیهی پروژه با استاد نسیم استکی آزاد 17/08 ساعت 10.30 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
دومین جلسه توجیهی پروژه با استاد نسیم استکی آزاد 17/08 ساعت 10.30  

جلسه توجیهی درس ماشین آلات ساخت با استاد کاوه علی عسگری - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی درس ماشین آلات ساخت با استاد کاوه علی عسگری 15/08 ساعت10 (بدون منبع)  

[جلسه توجیهی درس ساخت ماشین آلات - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
[جلسه توجیهی درس ساخت ماشین آلات با استاد کاوه استاد علی عسکری 15/08 ساعت 10برگزار می گردد.  

جلسه توجیهی کار تحقیقی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی کار تحقیقی با استاد اکرم حمیدیان 11/08 ساعت 11:30 برگزار میگردد.  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد راضیه فنایی تاریخ 11/08 - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد راضیه فنایی تاریخ 11/08 ساعت 11.30 قسمت استراحت اساتید  

کلاس توجیهی کارورزی استاد آزاده نادری رشته مدیریت بازرگانی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس توجیهی کارورزی استاد آزاده نادری رشته مدیریت بازرگانی در تاریخ های 19/08 و 3/09 ساعت 9:30 برگزار میگردد.(دفتر اساتید مراجعه شود.)  

جلسه توجیهی درس های پروژه و کارورزی استاد سکینه ترکان - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی درس های پروژه و کارورزی استاد سکینه ترکان در تاریخ های 19/08 و 3/09 و 17/09 برگزار می گردد. کارورزی ساعت 10-11:30 و پروژه ساعت 11:30-13.  

آزمون میان ترم درس اقتصاد خرد و کلیات اقتصادبا استاد سمیه قربانی - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس اقتصاد خرد با استاد سمیه قربانی تاریخ 25/08 ساعت 12.30 تا آخر فصل چهارم درس کلیات اقتصاد تاریخ 09/09 ساعت 14.15 تا آخر فصل پنجم  

آزمون میان ترم فیزیک پایه یک رشته صنایع با استادمهدی صادق - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم فیزیک پایه یک رشته صنایع با استادمهدی صادق تاریخ 18/08 ساعت12.30 تا پایان فصل6  

ازمون میان ترم با استاد مریم نصر - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
ازمون میان ترم با استاد مریم نصر درس اختلالات یادگیری در تاریخ18/8/93 تا صفحه 67 ساعت 15کلاس 804 ازمون میان ترم درس بهداشت روانی در تاریخ 25/8/93 از فصول 2و3و4و5 ساعت 16 کلاس 821  

تغییر جلسه توجیهی استاد اعظم صالحی از 04/8 به 08/08 - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
تغییر جلسه توجیهی استاد اعظم صالحی از 04/8 به 08/08ساعت 11.30(درس سمینار در روانشناسی  

آزمون های میان ترم با استاد مسیب بقائی - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد مسیب بقائی اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج 09/09 ساعت10 فصل1و2و10و11و12و13 درس مقدمات روش تحقیق وآمار اجتماعی 25/08 فصل 1تا5 ساعت13 درس کاربرد کامپیوتر در ترویج کشاورزی 18/08 ساعت8.30 فصل1و2  

آزمون های میان ترم با استاد مریم عطائی - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد مریم عطائی آمار و احتمالات رشته حسابداری 17/08 ساعت8 تا پایان فصل 4آمار و احتمالات رشته مدیریت دولتی 17/08 ساعت12.30 تا پایان فصل 4درس آمارو کاربرد آن در مدیریت2 رشته مدیریت دولتی سه فصل اول 08/17 ساعت14.15  

آزمون میان ترم استاد خانم ریاحی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم استاد خانم ریاحی 06/08 درس اصول حسابداری 1 ساعت 8تا10 پنج فصل اول  

جلسه توجیهی پروژه و کار آموزی 1و2 با استاد اعظم بختیاری - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه و کار آموزی 1و2 با استاد اعظم بختیاری 10/08 ساعت10.15 قسمت استراحت اساتید  

جلسه توجیهی پروژه با استاد محمد تقی محمودی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد محمد تقی محمودی تاریخ 10/08 ساعت11.30  

جلسه توجیهی پروژه با استاد مینا مظاهری - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد مینا مظاهری 14/08 ساعت9تا10کلاس822  

آزمون های میان ترم با استاد اکبر گلی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد اکبر گلی آیات الاحکام رشته حقوق تاریخ19/08 ساعت 10تا12 از ص 54 (کتاب البیع) تا ص127 (الرهن) عربی رشته حقوق 19/08 ساعت 8تا10 از اول کتاب تا ص47 (الدرس الثانی عشر) آیات الا حکام 08/09 ساعت 8تا10 از اول تا پایان کتاب آیات الاحکام(1) تاریخ فقه و فقها10/09 ساعت8تا10 تا ص70 (بخش پنجم) حقوق جزای عمومی 15/09 ساعت 8تا10 تا ص104 (ابتدای فصل سوم) شناخت نهج البلاغه (1) 09/10 ساعت 10 تا12 تا ص131 صرف(2) 28/08 ساعت 8تا10 از ص43(الدرس الرابع) تا ص 133(الدرس التاسع) علوم بلاغی 14/08 ساعت13تا14 تاص80(فصل پنجم) فلسفه فقه 08/09ساعت10 تا12 تا ص104 (فصل هفتم) مهارتهای ترجمه 14/08 ساعت 14تا 16 تا ص80 (فصل چهارم) نحو کاربردی(2) 28/08 ساعت 10 تا12 از ص249 (الدرس الثامن عشر)تا ص333 نحو کاربردی (3) 15/09 ساعت10تا12 ص103 (الدرس السادس) تاص 218 (الدرس الحادی عشر)  

آزمون میان ترم درس مبانی امورمالی و تنظیم بودجه با استاد حبیب اله موحدنیا - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی امورمالی و تنظیم بودجه رشته علوم تربیتی با استاد حبیب اله موحدنیا تاریخ07/08ساعت 16 از فصل 1 تا3  

آزمون میان ترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری با استاد جلال رجائی زاده - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری با استاد جلال رجائی زاده 26/08 ساعت12 ساختمان شماره7  

جلسه توجیهی چهارم درس پروژه و کارورزی استاد مهران مرادی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی چهارم درس پروژه و کارورزی استاد مهران مرادی تاریخ 10/08 ساعت8.30 تا 9.30  

آزمون میان ترم مبانی سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مبانی سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی تاریخ 23/08 ساعت 10 تا آخر فصل چهارم ص234  

آزمون میان ترم درس مبانی آنالیزعددی1 با استاد سید محمود ضابط زاده - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی آنالیزعددی1 با استاد سید محمود ضابط زاده تاریخ 07/09 ساعت 11 از فصل های 1 تا4  

برنامه میان ترم دروس با استاد جهانگیر ایزدپناهی - شنبه 03 آبان ماه 1393
برنامه میان ترم دروس با استاد جهانگیر ایزدپناهی حقوق اداری 2 تاریخ 06/09 ساعت 14.30 کلاس 803 ص250تاص350 درس حقوق کار 29/08 ساعت14.30 کلاس 819 ص1 تا ص164 درس حقوق ثبت 15/08 کلاس 17 از ص97تا ص 175  

جلسه توجیهی کار تحقیقی 2با استاد جهانگیر ایزد پناهی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی کار تحقیقی 2با استاد جهانگیر ایزد پناهی 08/08 ساعت13.30 کلاس 811  

جلسه توجیهی پروژه با استاد نیساری - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد نیساری تاریخ 08/08 ساعت 14 قسمت استراحت اساتید  

آزمون میان ترم مبانی الکترونیک دیجیتال با استاد محمد حسین خانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مبانی الکترونیک دیجیتال با استاد محمد حسین خانی تاریخ 13/09  

زیست پرتوی با استاد مریم ملا کریمی 15/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
زیست پرتوی با استاد مریم ملا کریمی 15/08 تا ابتدای ص 70  

مدارهای الکتریکی 1 با استاد عبدالهی 15/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
مدارهای الکتریکی 1 با استاد عبدالهی 15/08 تا پایان فصل3 ساعت 10تا12  

آزمون میان ترم با استاد پسندیده - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد پسندیده درس مدیریت اسلامی 1 تاریخ 15/08 ساعت 10تا12 و مدیریت اسلامی پیشرفته تاریخ15/08 ساعت 8تا10تا پایان فصل ششم  

جلسه توجیهی پروژه با استاد هوشمند عطایی و استاد مهناز کدخدایی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد هوشمند عطایی و استاد مهناز کدخدایی تاریخ 06/08 ساعت 10 اتاق استاد هوشمند عطایی  

جلسه توجیهی پروژه رشته روانشناسی با استاد نسیم استکی آزاد - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته روانشناسی با استاد نسیم استکی آزاد تاریخ07/08 ازساعت 10.30 اتاق استراحت اساتید  

آزمون میان ترم با استاد حسین غوثی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد حسین غوثی معادلات دیفرانسیل رشته فیزیک 13/09 ساعت 10تا12 معادلات رتبه اول ودوم معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی و آمار 20/09 ساعت8تا10 معادلات رتبه اول و دوم  

برنام آزمون میان ترم با استاد محسن نصر اصفهانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
برنام آزمون میان ترم با استاد محسن نصر اصفهانی درس انقلاب اسلامی ایران تاریخ 15/08 و 06/09 ساعت8تا10 تا آخر فصل ششم درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاریخ15/08و 06/09 ساعت 10 تا12 تا آخر فصل پنجم  

آزمون میان ترم نظریه زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم نظریه زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی تاریخ13/09  

آزمون میان ترم درس فارسی عمومی با استاد فرشته محجوب 28/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس فارسی عمومی با استاد فرشته محجوب 28/08 ساعت13 تا ص158 ابتدای نظامی گنجوی  

آزمون های میان ترم با استاد الهه واثقی
آزمون های میان ترم با استاد الهه واثقی اقتصاد ریاضی 07/08 درس اقتصاد توسعه 28/08 درس اقتصاد کلان1 تاریخ19/09  

آزمون میان ترم دروس استاد فرزانه رقاع - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم دروس استاد فرزانه رقاع درس زبان تخصصی کتابداری سه 12/09 ساعت 12.30 نصف کتاب درس ترجمه متون آثار اسلا می دو 12/09 ساعت10 نصف کتاب درس زبان تخصصی کتابداری یک 28/08 ساعت 10 نصف کتاب درس زبان تخصصی مدیریت دولتی 1و2و3 تاریخ 05/ 09 ساعت 14.15 نصف کتاب زبان خارجه گ 1 تاریخ 12/09 ساعت 8.30 چهار بخش اول کتاب زبان خارجه گ10 تاریخ 27/08 ساعت 12.30 چهار بخش اول کتاب درس ترجمه پیشرفته 2 تاریخ 05/09 ساعت 10 نصف کتاب درس ترجمه سیاسی 05/09 ساعت 8.30 نصف کتاب درس دستور نگارش 1 تاریخ 27/08 چهار بخش اول کتاب درس خواندن ودرک 3 تاریخ 27/08 ساعت 10.30 تا آخر فصل 15  

امتحانمیان ترم نحو کاربردی 4 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
امتحانمیان ترم نحو کاربردی 4 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان 28/08/93 ساعت 10-12.  

امتحان میان ترم صرف1 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
امتحان میان ترم صرف1 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان 14/08/93 ساعت 8-10  

جلسه توجیهی کارآموزی1 با استاد مرضیه براتی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارآموزی1 با استاد مرضیه براتی 04/08 ساعت14.15 قسمت استراحت اساتید  

آزمون میان ترم درس روابط عمومی با استاد زهره سادات طالقانی 14/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس روابط عمومی با استاد زهره سادات طالقانی 14/08ساعت9 تا ابتدای ص130  

آزمون میان ترم درس فیزیک پایه2 رشته صنایع با استاد صادق - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس فیزیک پایه2 رشته صنایع با استاد صادق تاریخ 18/08تا انتهای فصل5  

آزمون میان ترم استاد شادی فروغی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم استاد شادی فروغی درس هنرومعماری2 بحث مساجد،مقابر،مدارس،تکیه ها و حسینه ها ،قلاع وآب انبار08/08 ساعت13.30  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد علی رضا زاهدی 07/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد علی رضا زاهدی 07/08ساعت 16  

جلسه توجیهی درس پروزه رشته روان شناسی با استادصفیه عرب - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروزه رشته روان شناسی با استادصفیه عرب 03/08 ساعت12 قسمت استراحت اساتید  

آزمون میان ترم درس امواج با استاد صادق 14/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس امواج با استاد صادق 14/08تا انتهای فصل 4  

آزمون میان ترم با استاد مهدیه شه دوست فرد - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مهدیه شه دوست فرد آمارواحتمالات مهندسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 28/08 ساعت10 فصل1و2و3رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار 05/09 ساعت10 فصل1و2و3  

آزمون میان ترم با استاد آرزو مهرابی تاریخ06/09 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جغرافیای جهانگردی با استاد آرزو مهرابی تاریخ06/09ساعت 8.30تا10 تا پایان فصل چهارم شناخت روحیات ملل تاریخ20/09 ساعت10تا12تا پایان فصل دوم  

آزمون میان ترم با استاد دیبا زیرک باش - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد دیبا زیرک باش درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی تاریخ 05/09 ساعت 12.30تا14 کلاس 817درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی تاریخ07/08ساعت14تا16 فصل 2و3 و فصل آخر(ایران) کلاس808  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاددیبا زیرک باش - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبازیرک باش 07/08 ساعت10تا12 قسمت استراحت اساتید  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی 06/08 ساعت 11.30  

تغییر زمان آزمون میان ترم درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی استاد زهره طالقانی چهارشنبه 30 مهر
آزمون میان ترم درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی رشته روابط عمومی با استاد زهره سادات طا لقانی در تاریخ 14/08 ساعت 8 صبح تا سر صفحه 184  

جلسه توجیهی کارورزی2وپروژه با استاد سکینه ترکان 05/08 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارورزی 2وپروژه با استاد سکینه ترکان 08/05 کارورزی2 ساعت10تا11.30 پروژه 11.30تا13  

آزمون میان ترم - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
برنامه ریزی شهری در ایران18/09 دو فصل اول کتاب مجتهدزاده ساعت16 درس جغرافیای شهری ایران تا ص103 کتاب اصغر نظریان (چاپ جدید) تاریخ04/09 ساعت14 درس جغرافیای انسانی ایران (گروه علوم اجتماعی) تاریخ 25/09فصل سوم تا آخر کتاب جغرافیای انسانی ایران دکتر بدری فر ساعت14  

آزمون میان ترم با استاد مهتاب خورشیدی تاریخ27/08 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مهتاب خورشیدی تاریخ27/08 (درس داستان کوتاه)  

جلسه توجیهی درس کار تحقیقی با استاد احمد موذنی تاریخ 05/08 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس کار تحقیقی با استاد احمد موذنی تاریخ 05/08ساعت11 مراجعه به استاد کریدور جنوبی  

آزمو ن های میان ترم دروس استاد احمد موذنی - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
آزمو ن های میان ترم دروس استاد احمد موذنی تغییرات اجتماعی تاریخ10/09 ساعت8.30پنج فصل اول کتاب مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی2 در تاریخ01/09 ساعت10.30 سه فصل اول کتاب نظریه های جامعه شناسی 1 هر دو رشته های علوم اجتماعی و ارتباطات تاریخ 24/08 ساعت 12.30 فصل اول کتاب روش تحقیق نظری تاریخ08/09 تا ص110 مبانی جامعه شناسی هر دو رشته های علوم اجتماعی و ارتباطات تاریخ03/09 ساعت8.30 هفت فصل اول کتاب  

تغییر زمان آزمون میان ترم درس قواعد فقه2 با استاد سلمان نصراللهی - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
زمان آزمون میان ترم درس قواعد فقه2 با استاد سلمان نصراللهی به تاریخ26/08 تغییر یافت . آزمون تا ص151 کتاب محقق داماد بخش جزایی  

آزمون میان ترم زبان عمومی با استاد مریم بهرامی25/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم زبان عمومی با استاد مریم بهرامی گروه اول 25/08 گروه دوم 26/08 تا ص100  

کارآموزي رشته علوم تربيتي با استاد سميه قرباني08/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کارآموزي رشته علوم تربيتي با استاد سميه قرباني08/08ساعت12تا14  

جلسه توجيهي کار تحقيقي رشته علو م اجتماعي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي کار تحقيقي رشته علو م اجتماعي با استاد حميدرضا صادقي05/08ساعت10 با استاد عظيمه سادات عبداللهي05/08ساعت10  

جلسه توجيهي پروژه دوم استاد محمدرضا سميعيان - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي پروژه دوم استاد محمدرضا سميعيان 04/08ساعت11قسمت اتاق اساتيد  

آزمون با استاد سميه موسوي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
آزمون ميان ترم با استاد سميه موسوي درس فن آوري آموزشي 3/09 ساعت12.30 آزمون عملي درس فن آوري آموزشي24/09ساعت10سايت3  

جلسه توجيهي درس کارورزي با استاد سها صراف - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي درس کارورزي با استاد سها صراف 05/08 ساعت10.30تا11.30قسمت استراحت اساتيد  

برنامه جديد ميان ترم مربوط به استاد ليلي مهنام - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
برنامه جديد ميان ترم مربوط به استاد ليلي مهنام بررسي مقابله اي ساخت جمله 26/07ساعت 9.30تا آخر فصل6 خواندن متون مطبوعاتي 08/09 ساعت8 تا آخر فصل4 درآمدي برادبيات دو 10/08ساعت12.30تا آخر فصل4  

لیست آزمون میان ترم با استاد راضیه ربانی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
درس اصول وروش ترجمه(مترجمی و ادبیات) 08/08ساعت10 بخش اول تا آخردرس7(تستی) بخش دوم(ارزیابی ترجمه)بصورت تشریحی درس متون ساده(مترجمی و ادبیات)25/08ساعت8بخش اول و دوم(تستی-تشریحی)ترجمه متون ادبی(مترجمی)03/08ساعت10بخش اول تاآخرفصل3+درس7(تشریحی)ترجمه پیشرفته1 10/08ساعت8 تا آخرفصل10(تستی تشریحی)ترجمه مکاتبات واسنادیک25/08ساعت16تاآخردرس3(تستی)بررسی آثارترجمه شده اسلامی1(مترجمی وادبیات)29/08ساعت10 تا آخردرس6(تستی)ترجمه انفرادی یک02/09ساعت10 نصف پروژه ترجمه وتحویل داده شود آزمون بصورت تشریحی استفاده از دیکشنری آزاد ترجمه متون مطبوعاتی دو 25/08ساعت10 تا آخردرس5(تستی تشریحی)ترجمه متون اقتصادی 29/08ساعت12.30بخش اول تا سر1.3(مجموعه همایشی)بخش3تادرس4(تستی تشریحی)ترجمه مکاتبات واسناددو 18/08ساعت8 سه فصل اول(تستی)ترجمه متون مطبوعاتی یک 17/08تاآخردرس6(تستی تشریحی)زبان تخصصی روانشناسی دو06/09ساعت8 هفت فصل اول(تستی)  

آزمون میان ترم با استاد مجید توانپور09/02 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس مکانیک تحلیلی 2با استاد مجید توانپور09/02  

کارآموزی1 با استاد زهرا امیریان08/06 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کارآموزی1 با استاد زهرا امیریان08/06ساعت12.30 استراحت اساتید  

جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد نصر رشته روان شناسی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد نصر رشته روان شناسی تاریخ08/04 ساعت15.45  

جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد طیبه فولاد چنگ - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد طیبه فولاد چنگ08/04ساعت 8تا10  

آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی با استاد محمد سلطانی زاده - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی با استاد محمد سلطانی زاده ترجمه سه صفحه متن انگلیسی است. برای تحویل ترجمه روزهای یکشنبه و دوشنبه 10تا12 به کریدور جنوبی به اتاق استاد مراجعه نمایند.  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد حسین زارع تاریخ08/04 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد حسین زارع تاریخ08/04ساعت16.30 قسمت استراحت اساتید  

جلسه توجیهی درس پروژه روانشناسی استاد لطیفه السادات مدنیان - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه استاد لطیفه السادات مدنیان در تاریخ 30/07 ساعت 10-12  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبا زیرک باش - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبا زیرک باش تاریخ7/08/93 ساعت 10-12  

جلسه توجیهی پروژه رشته کامپیوتر با استاد نرگس مراوندی 28/07 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته کامپیوتر با استاد نرگس مراوندی 28/07ساعت9.45  

جلسه توجیهی 3با استاد مهران مرادی 03/8 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی 3با استاد مهران مرادی 03/8ساعت8.30تا9.30  

آزمون میان ترم با استاد مرجانه جعفری - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مرجانه جعفری فیزیک جدیدیک 15/09 فصل های 1و2و3و4 الکترومغناطیس یک 15/09فصل های 1و2و3 مکانیک آماری 08/09 فصل های 1و2و3و4  

آزمون میان ترم - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس هنر و معماری1 رشته مدیریت جهانگردی با استاد شادی فروغی01/08ساعت15.30 هنر و معماری 2 رشته مدیریت جهانگردی با استاد شادی فروغی 08/08 ساعت13.30  

آزمون میان ترم - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس سیستم عامل رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فن آوری اطلاعات با استاد عارفه نگینی 11/08فصل های (1و2و3و4و5)ساعت12.30 طراحی الگوریتم رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فن آوری اطلاعات با استاد عارفه نگینی فصل های (1و2و3و4)تاریخ08/08 ساعت12.30  

جلسه توجیهی درس پروژه وکارورزی با استادکیوان رضوانی تاریخ01/08ساعت12 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه وکارورزی با استادکیوان رضوانی تاریخ01/08ساعت12  

آزمون میان ترم با استاد جهانگیر ایزد پناهی - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد جهانگیر ایزد پناهی درس حقوق ثبت رشته حقوق 01/08/93 ساعت12.30تا14 کلاس 801ص 97تا ص175درس حقوق کار رشته الهیات 08/08ساعت12.30تا14 کلاس811ص1تاص117  

آزمون میان ترم - پنج شنبه 24 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم آمارزیستی رشته زیست شناسی بااستادبهاره یاوری زاده 29/08اصول حسابداری1 رشته حسابداری با استاد محبوبه بحرنییان 15/08ساعت10تا12 اصول حسابداری1 رشته های مدیریت با استاد بحرنییان 15/08 ساعت12.30تا14درس ریاضی مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر با استاد سید محمود ضابط زاده فصل های 1تا6 16/08 ساعت11.30 و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی رشته ریاضیات وکاربردها با استاد سید محمود ضابط زاده فصل های 1و2و3 تاریخ16/08ساعت11.30 درس معادلات دیفرانسیل رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با استاد سید علی ضابط زاده و سید محمود ضابط زاده فصل های 1و2و3 تاریخ30/08 ساعت11.30  

آزمون میان ترم اصول حسابداری رشته مهندسی صنایع با استاد حبیب اله موحدنیا - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم اصول حسابداری رشته مهندسی صنایع با استاد حبیب اله موحدنیا 08/07ساعت14.15  

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی2 رشته علوم تربیتی با استاد بتول بصیری - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه و کارورزی2 رشته علوم تربیتی با استاد بتول بصیری پروژه 30/07 ساعت10 کارورزی دو30/07 ساعت10.30  

جلسه توجیهی کار تحقیقی 1و2 با استاد ملیحه ریاحی - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کار تحقیقی 1و2 با استاد ملیحه ریاحی کارتحقیقی یک27/07ساعت15.30تا16.30 کارتحقیقی دو29/07ساعت15.30تا16.30  

قابل توجه دانشجويان رشته فناوري اطلاعات - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس شبکه هاي کامپيوتري 2 (فصل 6 و 7 تا صفحه 660 ) استاد مرضيه سادات امير شاکرمي در تاريخ 7/08/93 ساعت 10:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کشاورزي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس دامپروري عمومي (3فصل اول کتاب ) استاد نصر اصفهاني در تاريخ 12/09/93 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کشاورزي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس گياه شناسي عمومي (6فصل اول کتاب ) استاد نصر اصفهاني در تاريخ 26/09/93 ساعت 8:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي گياهي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس کاربرد کامپيوتر در علوم زيستي ( تا آخر فصل3 ) استاد هانيه جلالي در تاريخ 7/08/93 ساعت 9:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته مديريت بازرگاني - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم آمار و احتمالات (4فصل اول ) استاد صديقه کياني در تاريخ 5/09/93 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي کامپيوتر فناوري اطلاعات - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس شبکه هاي کامپيوتري و شبکه هاي کامپيوتري 1 (از فصل2 تا صفحه 161 و فصل 1 حذف است.) استاد اميرشاکرمي در تاريخ 27/08/93 ساعت 10:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس تکامل در تاريخ 4/09/93 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس اکولوژي عمومي (7 فصل اول ) با دکتر فيروزه ترابي در تاريخ 4/09/93 ساعت 12:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس طراحي و مديريت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني (تا صفحه 86 ) با استاد کاظم پور در تاريخ 5/09/93 ساعت 10-12 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس نمايه سازي کتاب (تا صفحه 72)با استاد کاظم پور در تاريخ 28/08/93 ساعت 8-10 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم و عملي درس سازماندهي مواد1 فهرست نويسي توصيفي - تحليلي(تا صفحه 81) با استاد زهرا کاظم پور در روز سه شنبه مورخ 27/08/93 ساعت 12-10 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس مقدمه اي بر روابط عمومي( تا صفحه 92) با استاد کاظم پور درتاريخ 4/09/93 ساعت 10-12 برگزار مي گردد.  

اطلاعیه مربوط به درس پروژه و کارورزی - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
دانشجویانی که درس پروژه و کارورزی را اخذ نموده اند بایستی به سیستم گلستان مراجعه نموده و گزارش جدید ثبت نام را اخذ نمایندوبا دقت نام استاد خود را مشاهده کنندو پس از اطمینان نام استاد خود در جلسه توجیهی طبق زمان مشخص (همین قسمت سایت پیام نور مرکز اصفهان) شرکت نمایند.  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد محسن سقایی 28/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استادمحسن سقایی28/07ساعت15.30تا17  

پروژه درسی اقتصاد رشته اقتصاد با استاد ابوالفضل شاه محمدی28/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
پروژه درسی اقتصاد رشته اقتصاد با استاد ابوالفضل شاه محمدی28/07ساعت14.45تا16  

آزمون میان ترم درس مرتعداری با استاد عفت نصراصفهانی 24/09 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس مرتعداری با استاد عفت نصراصفهانی 24/09ساعت10تا12 هفت فصل اول کتاب کلاس820  

جلسه توجیهی سمینار رشته روان شناسی با استاد خانم صالحی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی سمینار رشته روان شناسی با استاد خانم صالحی04/08 ساعت10 هماهنگی کلاس با دفتر برنامه ریزی  

جلسه توجیهی کارورزی1 رشته مشاوره با استاد مسعود سلیمی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارورزی1 رشته مشاوره با استاد مسعود سلیمی26/08ساعت11.30کلاس813  

آزمون میان ترم - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس ریاضی پیشرفته رشته جغرافیا با استاد کیانوش کاظمی04/08ساعت8.30درس تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه با استا دمعصومه سمائی 18/08 ساعت10تا12تا ص97 درس مبانی مدیریت دولتی1استاداعظم خانی03/09تاآخرص183به غیرازبخش سوم فصل 1و2 ساعت16 مباحث ویژه در مدیریت دولتی استاداعظم خانی 18/08ساعت 16تا آخرص79درس انقلاب اسلامی با استادمهین امیرشاه کرمی کلیه رشته ها 27/08ساعت11.30تا سرفصل6درس قانون اساسی کلیه رشته ها با استاد مهین امیر شاه کرمی 04/09ساعت12تاسرفصل6  

امتحان میان ترم درس مرجع شناسی تخصصی با استاد زارعیان - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
امتحان میان ترم درس مرجع شناسی تخصصی با استاد زارعیان29/07ساعت14کلاس18  

درس برنامه سازی رایانه برای ورودی های جدید صنایع - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
درس برنامه سازی رایانه برای ورودی های جدید صنایع با خانم محبی برگزار می گردد. برای اطلاع به سایت مرجعه فرمایید.  

ميان ترم - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
ميان ترم درس بيمه محصولات کشاورزي 19/09/ساعت8تا10درس اصول مقاله نويسي فني و ترويجي26/09ساعت10تا12درس اصول برنامه ريزي آموزشي رشته ترويج کشاورزي 28/08ساعت14.15تا3.45  

جلسه توجيهي درس پروژه با استادپولادچنگ20/7ساعت8.30تا10 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي درس پروژه رشته روانشناسي با استادپولادچنگ20/7ساعت8.30تا10  

ادامه برنامه پروژه و کارورزی رشته های مدیریت( رشته مدیریت جهانگردی) - شنبه 19 مهر ماه 1393
پروژه رشته مدیریت جهانگردی استادآرزو مهرابی پنجشنبه24/7 11:30 استادفرنوش خراسانی زاده شنبه26/7 9:30 استادبنفشه ملازاده چهارشنبه23/7 9:00 استادفریبا سعیدی جمعه25/7 12:15 قبلا با دانشجویان هماهنگی شده استادمجید موزون پنجشنبه24/7 16:00 استادمجید بالایی چهار شنبه 30/7 15:30 استادعلی یوسفی دوشنبه 5/8 14:00 استادمولود عبدالهی یکشنبه 27/7 10:00 استاددیبا زیرک باش ظرفیت تکمیل نشده است کارآموزی رشته مدیریت جهانگردی استادمجید موزون پنجشنبه24/7 16:00  

جلسه توجیهی پروژه فناوری اطلاعات استادزهرا هاشمی - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه فناوری اطلاعات استادزهرا هاشمی 22/07ساعت11.30تا12.30  

برنامه جلسه توجیهی دروس پروژه و کارورزی مربوط به کلیه رشته های مدیریت - شنبه 19 مهر ماه 1393
پروژه رشته مدیریت دولتی: استادمحمدرضا سمیعیان یکشنبه 27/7 10:30 استادمهدی سلیمی پنجشنبه8/8 12:30-11:30 استادمهران مرادی شنبه19/7 11:00-9:00 استادعباس نیساری پنجشنبه24/7 14:00 استادنسیم آرش نیا یکشنبه11/8 12:30 استادفرید فاتحی پنجشنبه 24/7 14:00 استادمجید باقرزاده ظرفیت تکمیل نشده است استادمحمد حسین پسندیده ظرفیت تکمیل نشده است کارورزی رشته مدیریت دولتی: استادمحمدرضا سمیعیان یکشنبه 27/7 10:30 استادمهدی سلیمی پنجشنبه8/8 12:30-11:30 استادعلی نصر ظرفیت تکمیل نشده است استادعباس نیساری پنجشنبه24/7 14:30 استادمهران مرادی ظرفیت تکمیل نشده است پروژه رشته مدیریت بازرگانی استادکیوان رضوانی پنجشنبه 24/7 11:00 استادفرنگیس سیاوشان جمعه2/8 12:00 استادمریم سلیمانی شنبه17/8 9:00 استادامید سیچانی چهارشنبه23/7 8:00 استادمینا مظاهری چهارشنبه30/7 9:15 استادفاطمه مرتضوی یکشنبه 4/8 16:00 استادمحسن زمانی جمعه 25/7 10:30 استادمهدی محمدی سه شنبه 29/7 8:00 استادالهه ملایی یکشنبه 27/7 12:00-10:00 استادعفت محبوبی چهارشنبه30/7 9:30 استادمهدی کلانتری سه شنبه 29/7 17:30 استادبهناز شکیب جمعه 25/7 12:30 استادعلی نصر ظرفیت تکمیل نشده است استادآزاده نادری ظرفیت تکمیل نشده است کارورزی رشته مدیریت بازرگانی: استادکیوان رضوانی پنجشنبه 24/7 11:30 استادمریم سلیمانی شنبه17/8 9:00 استادفرید فاتحی پنجشنبه24/7 14:00 استادمحسن زمانی جمعه25/7 10:00 استادآزاده نادری ظرفیت تکمیل نشده است پروژه رشته مدیریت صنعتی: استادزهرا زینلی --- --- قبلا با دانشجویان هماهنگی شده استاداحسان تیموری پنجشنبه24/7 9:00 جلسه دوم استادمحمد شیرعلی شنبه26/7 14:00 قبل از کلاس به سایت زیر مراجعه شود ostadiran.ir/ استادفاطمه رضایی جمعه25/7 12:15 استادفرشته حقیقت یکشنبه27/7 12:15 استادآزاده زندی پنجشنبه 24/7 17:30 استادهادی بصیری جمعه 25/7 10:30 ظرفیت تکمیل نشده است کارورزی رشته مدیریت صنعتی: استادمهدی محمدی سه شنبه 29/7 8:30 استاداحسان تیموری پنجشنبه 24/7 9:00 جلسه دوم استادمحمد شیر علی شنبه26/7 14:00 قبل از کلاس به سایت زیر مراجعه شود www.ostadirani/sirali استادامیرحسین کوفی گر ظرفیت تکمیل نشده ا  

گروه بندی کارگاه عمومی یک ویژه رشته های مهندسی - شنبه 19 مهر ماه 1393
گروه بندی کارگاه عمومی یک ویژه رشته های مهندسی در مرکز اصفهان و بختیار دشت بصورت مشترک 23/07/93 و24/07/93ساعت8.30تا11.30در ضمن شروع کارگاه شنبه26/07/93می باشد.مکان پیام نور مرکز اصفهان جنب نماز خانه خانم ها  

کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت - شنبه 19 مهر ماه 1393
کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت. ساعت13  

جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استادفریدفاتحی24/07/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استادفریدفاتحی24/07/93ساعت14در اتاق اساتید  

جلسه توجیهی درس سمینار و پروژه با استاد محمدسلطانی زاده28/07/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس سمینار و پروژه با استاد محمدسلطانی زاده28/07/93ساعت10تا12  

آزمون میان ترم تاریخ تشیع1با استادمژگان فولادی وندا تاریخ1/09/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم تاریخ تشیع1با استادمژگان فولادی وندا تاریخ1/09/93فصل دوم  

جلسه توجیهی دوم درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 26/07/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی دوم درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 26/07/93ساعت8.30تا9.30  

زمانبندي ارائه شفاهي شيوه ارائه مطالب (خانم مهندس عمادی)
جدول زمانبندي ارائه شفاهي درس شيوه ارائه مطالب استاد درس خانم مهندس عمادی. جهت دریافت بر روی گزینه بیشتر کلیک نمایید.   بيشتر...

جلسه توجیهی کارتحقیقی با استاد حمیدرضا صادقی رشته علوم اجتماعی - شنبه 12 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارتحقیقی با استاد حمیدرضا صادقی رشته علوم اجتماعی تاریخ14/07/93ساعت10.30تا11.30دراتاق اساتیدبرگزار می شود.  

جلسه توجیهی پروژه با استادراضیه السادات سجادی17/07/93 - شنبه 12 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استادراضیه السادات سجادی17/07/93ساعت10.30تا12.30دراتاق اساتیدبرگزارمیشود.  

کلاس کارتحقیقی1با استاد محبوبه مختاری رشته حقوق24/07/93ساعت17 - جمعه 11 مهر ماه 1393
کلاس کارتحقیقی1با استاد محبوبه مختاری رشته حقوق24/07/93ساعت17  

کارآموزی وپروژه با استاد محمدشیرعلی به ایمیل ایشان مراجعه نمایند - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
کارآموزی وپروژه با استاد محمدشیرعلی به ایمیل ایشان مراجعه نمایند: www.0stadIran.Ir/ShirAli  

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی با استاد مهدی سلیمی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه و کارورزی با استاد مهدی سلیمی تاریخ08/08/93ساعت 11.30تا 12.30برگزار می شود.  

جلسه توجیهی پایان نامه گروه علوم اجتماعی با اساتید ملک احمدی و عبدالهی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پایان نامه گروه علوم اجتماعی با اساتید ملک احمدی و عبدالهی در تاریخ14/07/93ساعت12-10 تشکیل میشود.  

جلسه توجیهی درس کارورزی و کارآموزی1و2و پروژه با استاد فرشته مرادی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس کارورزی و کارآموزی1و2و پروژه با استاد فرشته مرادی در تاریخ 05/08/93به شرح زیر می باشد: درس کارورزی و کارآموزی1و2ساعت12تا12.30کلاس806 درس پروژه ساعت12.30تا13کلاس106  

جلسه توجیهی درس پروژه،کارورزی2،سمیناربااستاد مسعود سلیمی - شنبه 05 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه درتاریخ14/07/93،کارورزی دو15/07/93وسمینار19/07/93 ساعت12.30کلاس813و آزمون میان ترم روانشناسی تجربی 21/08/93ساعت12کلاس 813بااستاد مسعود سلیمی می باشد.  

زمون میان ترم اصول ترویج وآموزش کشاورزی با استاد عفت نصراصفهانی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم اصول ترویج وآموزش کشاورزی با استاد عفت نصراصفهانی در تاریخ19/09/93ساعت8.30کلاس821پنج فصل اول کتاب  

آزمون میان ترم بیوشیمی عمومی با استاد عفت نصراصفهانی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم بیوشیمی عمومی با استاد عفت نصراصفهانی در دو مرحله برگزار می شود 93/09/03ساعت8.30کلاس820ص1تاص152 93/09/17ساعت8.30ص153تا پایان کتاب  

تغییر مکان و ساعت کلاس استادهانیه جلالی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
درس کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی از تاریخ16/07/93هر هفته در سایت 4 برگزار می شود.  

قابل توجه دانشجویان ITمهندسی کامپیوتر - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
کلیه دانشجویانی که با استاد خانم دکتر یعقوبی درس پروژه وکاراموزی در این نیمسال اخذ نموده اندروز سه شنبه 15/07/1393ساعت 13.30به دفتر برنامه ریزی مراجعه نمایید.  

جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت صنعتی با استاد جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت صنعتی با استاد زهرا زینلی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت صنعتی با استاد زهرا زینلی درتاریخ15/07/93ساعت11.30تا12.30دراتاق استراحت اساتید تشکیل می شود.  

جلسه توجیهی استادرحمانی درس پروژه رشته روانشناسی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی استادرحمانی درس پروژه رشته روانشناسی در تاریخ 12/07/93 ساعت30/10 در اتاق اساتید مدعو تشکیل می شود.  

جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 19/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 19/07/93ساعت11-9 در اتاق اساتید تشکیل می شود.  

آزمون ميان ترم روش تدريس با استاد مرضيه رفيعي در تاريخ 20/08/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
آزمون ميان ترم روش تدريس با استاد مرضيه رفيعي در تاريخ 20/08/93ساعت10-8کلاس815تاپايان فصل هفتم  

جلسه توجيهي درس پروژه با استاد زهرا اميريان در تاريخ22/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي درس پروژه با استاد زهرا اميريان در تاريخ22/07/93ساعت16-14در اتاق اساتيد مدعو تشکيل مي شود.  

امتحان ميان ترم درس مقدمات تکنولوژي آموزشي - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس مقدمات تکنولوژي آموزشي با استاد نفيسه توتوني 17/09/93ساعت12-10تا پايان بخش دوم  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد فریبا سعیدی14/07/93 - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد فریبا سعیدی14/07/93ساعت9در اتاق اساتید تشکیل می شود.  

آزمون میان ترم بااستادمحبوبه سیاحی - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم بااستادمحبوبه سیاحی فیزیک دو01/09/93 ساعت10-8تا پایان فصل هفتم ترمودینامیک01/09/93ساعت12-10تا پایان فصل ششم مکانیک تحلیلی یک15/09/93ساعت12-10تاپایان فصل چهارم  

برنامه جلسات توجیهی و امتحانات میان ترم استادشکراله ملکی - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
پروژه کارعملی14/07/93کارورزی دو19/07/93کارآموزی یک 26/07/93ساعت13 آزمون میان ترم روشهای ارزشیابی18/08/93تا پایان فصل4 و آزمون آمارتوصیفی25/08/93تاپایان فصل4  

     
کلاسهای لغو شده و جبرانی
زمان تحویل گزارش کار های عملی با استاد فرزانه رمضانی - شنبه 29 آذر ماه 1393
زمان تحویل گزارش کار های عملی با استاد فرزانه رمضانی درس کودکان استثنایی 30/11ساعت 10  

تحویل درس پروژه وکارورزی خانم فرشته مرادی - پنج شنبه 27 آذر ماه 1393
دانشجویان جهت تحویل درس پروژه باخانم فرشته مرادی درتاریخ6/10 ساعت 10 به اتاق اساتیدمراجعه نمایند.  

جبرانی نگارش 1 استاد کلکین نما گروه عربی - سه شنبه 25 آذر ماه 1393
جبرانی نگارش 1 استاد کلکین نما گروه عربی روز 5 شنبه 27/9 به جای جمعه ساعت 13:30 تشکیل می گردد.  

جبرانی آمار توصیفی استاد ملکی رشته روانشناسی و علوم تربیتی - سه شنبه 25 آذر ماه 1393
جبرانی آمار توصیفی استاد ملکی رشته روانشناسی و علوم تربیتی روز 4شنبه 26/9 ساعت 12:30 الی 14  

تشکیل کلاس مباحثی از حقوق مدنی و آئین دادرسی رشته الهیات - سه شنبه 25 آذر ماه 1393
تشکیل کلاس مباحثی از حقوق مدنی و آئین دادرسی رشته الهیات استاد یوسفی در ساعت 13 و 14:30 مورخ27/9 تشکیل می گردد.  

جبرانی زبان تتخصصی 1 مدیریت بازرگانی گروه 1 استاد لطفی - سه شنبه 25 آذر ماه 1393
جبرانی زبان تتخصصی 1 مدیریت بازرگانی گروه 1 استاد لطفی در تاریخ 27/9 از ساعت 14 و در تاریخ 29/9 ساعت 14 تشکیل می شود.  

جبرانی زبان تخصصی 2 استاد جعفری - سه شنبه 25 آذر ماه 1393
جبرانی زبان تخصصی 2 استاد جعفری چهارشنبه 10 الی 12 مورخ 26/9  

کلاس اضافی درس نظریه ها و زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
کلاس اضافی درس نظریه ها و زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی 27/09  

جبرانی نقشه کشی با استاد آقا میری - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
جبرانی نقشه کشی با استاد آقا میری 28/09 ساعت 8.30 تا 12  

جبرانی ریاضی1(صنایع)با استاد نعمت اله زاده 27/09 ساعت 13 تا 16.30 - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
جبرانی ریاضی1(صنایع)با استاد نعمت اله زاده 27/09 ساعت 13 تا 16.30  

جبرانی ریاضی1(اجرایی)با استاد نعمت اله زاده - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
جبرانی ریاضی1(اجرایی)با استاد نعمت اله زاده 26/09 ساعت 13 تا 16.30  

لغو و جبرانی هاکلاس های استاد حمیدرضا قائدی ها - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
لغو و جبرانی هاکلاس های استاد حمیدرضا قائدی ها لغو در تاریخ 26/09 و جبرانی آن در تاریخ 27/09 ساعت 14 تا 15.30 و در ضمن جبرانی اصول حسابداری 1 27/09 ساعت 15.30 تا 17  

لغو کلاس های استاد شکراله ملکی در تاریخ 23/09 - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
لغو کلاس های استاد شکراله ملکی در تاریخ 23/09  

لغو کلا سهای استاد پرهام مهاجرانی در این هفته - يكشنبه 23 آذر ماه 1393
لغو کلا سهای استاد پرهام مهاجرانی در این هفته  

جبرانی حقوق جزای بین المللی ایران با استاد محبوبه مختاری - جمعه 21 آذر ماه 1393
جبرانی حقوق جزای بین المللی ایران با استاد محبوبه مختاری 25/09 14.15تا 18.15 و 27 /09 16تا 18  

لغو کلاس متون زبان روانشناسی و علوم تربیتی با استاد پروین عباسی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
کلاس متون زبان روانشناسی و علوم تربیتی با استاد پروین عباسی در تاریخ 19/09 ساعت 14:15 لغو می باشد.  

جبرانی ریاضی2 (رشته مدیریت) با استاد مرتضی اعتصامی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
جبرانی ریاضی2 (رشته مدیریت) با استاد مرتضی اعتصامی 26/09 ساعت 14-16 برگزار می گردد.  

جبرانی ریاضیات2 (رشته مدیریت) با استاد مرتضی اعتصامی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
جبرانی ریاضیات2 (رشته مدیریت) با استاد مرتضی اعتصامی 19/09 ساعت 14-16 برگزار می گردد.  

جبرانی روانشناسی اجتماعی با استاد صفیه عرب - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی روانشناسی اجتماعی با استاد صفیه عرب 26/09 ساعت 16 برگزار می شود.  

جبرانی ریاضی عمومی2 رشته شیمی با استاد مرتضی اعتصامی - چهارشنبه 19 آذر ماه 1393
جبرانی ریاضی عمومی2 رشته شیمی با استاد مرتضی اعتصامی 21/09 ساعت 8-10 و 10-12 برگزار می گردد.  

جبرانی اساطیر یونان و روم با استاد مهتاب خورشیدی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
جبرانی اساطیر یونان و روم با استاد مهتاب خورشیدی 25/09 ساعت 12.30 تا 14  

جبرانی حسابداری میانه 1 با استاد هما بهرامی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
جبرانی حسابداری میانه 1 با استاد هما بهرامی 20/09 ساعت 10 تا 12  

جبرانی مبانی ترکیبات با استاد سعید مهرابی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
جبرانی مبانی ترکیبات با استاد سعید مهرابی23/09 ساعت 10 تا 12  

جبرانی زبان تخصصی پیش دبستانی با استاد پریناز آقا بابائیان - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
جبرانی زبان تخصصی پیش دبستانی با استاد پریناز آقا بابائیان25/09 ساعت 8 تا 12  

جبرانی درس های استاد فرحناز مصطفوی - سه شنبه 18 آذر ماه 1393
جبرانی درس های استاد فرحناز مصطفوی در تاریخ 26/09درس گرافیک و صفحه آرایی ساعت 8 تا 10 درس عکاسی خبری 10 تا 12 درس اصول روزنامه نگاری 12.30 تا 14.15 درس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 14.30 تا 16 درس روابط عمومی الکترونیک 16 تا 17.30  

جبرانی با استاد محسن خرازی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد محسن خرازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 24/09 ساعت10تا 16 درس تحلیل طراحی شی گرا تاریخ 17/09 ساعت 14 تا 16 و تاریخ 20/09 ساعت 12.30 تا 14  

جبرانی فن آوری آموزشی بااستاد نفیسه توتونی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
جبرانی فن آوری آموزشی بااستاد نفیسه توتونی 19/09ساعت 10 تا 12 ساعت 12 تا 14 ساعت 14 تا 16  

جبرانی فن آوری آموزشی بااستاد نفیسه توتونی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
جبرانی فن آوری آموزشی بااستاد نفیسه توتونی 19/09ساعت 10 تا 12 ساعت 12 تا 14 ساعت 14 تا 16  

تغییر کلاس جبرانی استاد علی اکبر عابدی - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
تغییر کلاس جبرانی استاد علی اکبر عابدی لغو 27/9 و جدید 18/09 ساعت 16  

کلاس های اصول حسابداری 3 و حسابداری میانه 1ویژه خانواده جانبازان و ایثارگران با استاد مجتبی شانظری - دوشنبه 17 آذر ماه 1393
کلاس های اصول حسابداری 3 ویژه خانواده جانبازان و ایثارگران با استاد مجتبی شانظری 20/09 ساعت 8.30 تا 12 و تاریخ 25/09 ساعت 14تا 15.30تاریخ 27/09 ساعت 8.30تا12 کلاس های میانه 1 تاریخ 20/09 ساعت 12.30 تا 16 تاریخ 25/09 ساعت 15.30تا 17 تاریخ 27/09 ساعت 12.30تا 16  

جبرانی حقوق جزای عمومی 2 با استاد راضیه سبزه علی - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
جبرانی حقوق جزای عمومی 2 با استاد راضیه سبزه علی 29/09 ساعت 14  

جبرانی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتربا استاد آقا میری - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
جبرانی طراحی و ساخت به کمک کامپیوتربا استاد آقا میری 23/09 ساعت 16 تا 17.30  

جبرانی نقشه کشی با استاد آقا میری - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
جبرانی نقشه کشی با استاد آقا میری 18/09 ساعت 8.30تا 12  

جبرانی (ااضافه) سمینار صنایع غذایی با استاد مریم جعفری - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
جبرانی (ااضافه) سمینار صنایع غذایی با استاد مریم جعفری 23/09 راهنمایی برای تهیه پاور پوینت  

کلاس جبرانی(اضافی) با استاد شیوا دهقان خلیلی - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی(اضافی) با استاد شیوا دهقان خلیلی درس شیمی پلیمر 23/09 ساعت 12.30 درس شیمی آلی 23/09 ساعت 14.15  

لغو کلاس پرهام مهاجرانی درتاریخ 16/09 - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
لغو کلاس پرهام مهاجرانی درتاریخ 16/09  

لغو کلاس های استاد محمدرضا طباطبایی در تاریخ های 17و18/09 - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
لغو کلاس های استاد محمدرضا طباطبایی در تاریخ های 17و18/09  

لغو کلاس های استاد شیخ زین الدین در تاریخ های 17 و 18/09 - يكشنبه 16 آذر ماه 1393
لغو کلاس های استاد شیخ زین الدین در تاریخ های 17 و 18/09  

کلاس جبرانی زبان عمومی با استاد نسیم مهیمن - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی زبان عمومی با استاد نسیم مهیمن در تاریخ 24/9/1393از ساعت 10برگزار میگردد.  

جبرانی مبانی جامعه شناسی و تاریخ علوم با استاد محمدرضا عسکرانی - شنبه 15 آذر ماه 1393
جبرانی مبانی جامعه شناسی ساعت 12.30و تاریخ علوم ساعت 14.15با استاد محمدرضا عسکرانی 17/09  

جبرانی گفت و شنود1 با استاد امین نظری 24/09 ساعت 8 تا 10 - شنبه 15 آذر ماه 1393
جبرانی گفت و شنود1 با استاد امین نظری 24/09 ساعت 8 تا 10  

جبرانی نحو1 گروه عربی 28/09 استاد دهقانی ساعت 8 تا 12 - شنبه 15 آذر ماه 1393
جبرانی نحو1 گروه عربی 28/09 استاد دهقانی ساعت 8 تا 12  

جبرانی حقوق اداری با استاد ایزد پناهی 20/09 ساعت 16
جبرانی حقوق اداری با استاد ایزد پناهی 20/09 ساعت 16  

جبرانی مدارهای الکتریکی 1 با استاد سمانه عبدالهی - شنبه 15 آذر ماه 1393
جبرانی مدارهای الکتریکی 1 با استاد سمانه عبدالهی20/09 ساعت 8تا11  

تغییر زمان اصول حسابداری 1 رشته مدیریت با استاد محبوبه بحرینیان - شنبه 15 آذر ماه 1393
تغییر زمان اصول حسابداری 1 رشته مدیریت با استاد محبوبه بحرینیان لغو 20/09 و 27/09 و جبرانی 20/09 ساعت 8 تا 12  

تغییر زمان کلاس حسا بداری پیشرفته1 با استاد علی اکبر عابدی - شنبه 15 آذر ماه 1393
تغییر زمان کلاس حسا بداری پیشرفته1 با استاد علی اکبر عابدی 27/09 لغو و جبرانی 16/09 ساعت16  

جلسه جبرانی درس بهره وری مدیریت صنعتی بااستاداحسان تیموری - پنج شنبه 13 آذر ماه 1393
جلسه جبرانی درس بهره وری مدیریت صنعتی بااستاداحسان تیموری درتاریخ 20/9/93 ساعت 14 تشکیل می گردد.  

جلسه سوم توجیهی پروژه پایانی بااستاداحسان تیموری - پنج شنبه 13 آذر ماه 1393
جلسه سوم توجیهی پروژه پایانی بااستاداحسان تیموری درتاریخ 20/9/93ساعت 30/12 تشکیل می گردد.  

جبرانی کلاس درس حقوق اداری 2 بااستادایزدپناهی - پنج شنبه 13 آذر ماه 1393
جبرانی کلاس درس حقوق اداری 2 بااستادایزدپناهی روزپنجشنبه 20/9/93 ساعت 16 تشکیل می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی مدیریت پروژه با آقای کاوه استادعلی عسکری - پنج شنبه 13 آذر ماه 1393
دانشجویان دروس روش های ساخت 1 وماشین آلات ساخت واستانداردهای مدیریت پروژه با آقای کاوه استاد علی عسکری جهت دریافت پروژه درس ، روز پنج شنبه مورخ 20/9/ ساعت 10 به اتاق اساتید مراجعه نمایند .  

جلسه توجیهی درس پروژه رشته کامپیوترباخانم اسکندری - پنج شنبه 13 آذر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه رشته کامپیوترباخانم اسکندری درتاریخ جمعه 14/9 ساعت 1برگزارمی گردد.جهت هماهنگی بیشتربااستادمربوطه تماس بگیرید.  

لغو کلاس های استاد مهدی مزروعی از تاریخ 13/09 تا 24/09 - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
لغو کلاس های استاد مهدی مزروعی از تاریخ 13/09 تا 24/09جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

تشکیل آخرین جلسه درس بیان شفاهی 1و2 استاد یوسفی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
آخرین جلسه درس بیان شفاهی 1و2 استاد یوسفی روز سه شنبه 18 /09ساعت 14:15 آذر ماه تشکیل می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی کلاس آزمایشگاه بتن وآزمایشگاه و مصالح ساختمانی وآزمایشگاه در دانشگاه شهید مهاجر برگزار میگردد. دانشجویان رشته های فوق جهت هماهنگی وگروه بندی درتاریخ 13/9 پنجشنبه ساعت 1 به کارگاه مراجعه فرمایید.  

جبرانی عروض و قافیه با استاد پورشبان - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
جبرانی عروض و قافیه با استاد پورشبان 16/09 ساعت8  

جبرانی درس ساختمانهای گسسته (کلیه گرایشها) با استاد سید هادی سیدین - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
جبرانی درس ساختمانهای گسسته (کلیه گرایشها) با استاد سید هادی سیدین 18/09 ساعت 8.30 تا 12  

جبرانی زبان عمومی (علوم انسانی) با استاد مینا عابدی - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
جبرانی زبان عمومی (علوم انسانی) با استاد مینا عابدی 17/09 14تا16 و 16 تا 18  

جبرانی مبانی ارتباطات انسانی با استاد محبوبه پوینده - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
جبرانی مبانی ارتباطات انسانی با استاد محبوبه پوینده 18/09 ساعت 10 تا 12 ،12.30 تا 14  

لغو کلاس استاد بتول بصیری 12/9 و جبرانی 19 /09 در همان ساعت - چهارشنبه 12 آذر ماه 1393
لغو کلاس استاد بتول بصیری 12/9 و جبرانی 19 /09 در همان ساعت  

جبرانی آوا شناسی با استاد امید زارعی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
جبرانی آوا شناسی با استاد امید زارعی 18/09 ساعت 12.30تا 14  

جبرانی آوا شناسی با استاد امید زارعی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
جبرانی آوا شناسی با استاد امید زارعی 18/09 ساعت 12.30تا 14  

جبرانی نامه نگاری با امید زارعی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
جبرانی نامه نگاری با امید زارعی 20/09 ساعت 14.15تا17.30  

جبرانی متون فقه 4 با استاد محمد عبدالرضایی - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
جبرانی متون فقه 4 با استاد محمد عبدالرضایی 18/09 ساعت 8 تا 12 تاریخ 21/09 ساعت 8تا12  

جبرانی با استاد مصطفی خانزاده - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد مصطفی خانزاده مبانی راهنمایی و مشاوره 23/09 ساعت 10 تا 12 درس راهنمایی و مشاوره تحصیلی 23/09 ساعت 12 تا 14  

جبرانی با استاد ریحانه کبیری - سه شنبه 11 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد ریحانه کبیری درس فیزیک عمومی 19/09 1ساعت 16تا 17.30 درس فیزیک پایه 2 تاریخ 17/09 درس فیزیک پایه 1 12/09 24/09 و 26/09 ساعت 14.30 تا 16  

جبرانی درس فارسی عمومی با استاد منصوری - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی درس فارسی عمومی با استاد منصوری 17/09 ساعت12.30تا16  

جبرانی کلاس طراحی مدارهای vlsiبا استاد فاطمه امراللهی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی کلاس طراحی مدارهای vlsiبا استاد فاطمه امراللهی 24/09 ساعت 10تا12 و14تا16و 16تا18  

جبرانی کلاس طراحی مدارهای خودکار با استاد فاطمه امراللهی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی کلاس طراحی مدارهای خودکار با استاد فاطمه امراللهی 17/09 ساعت 10-12 برگزار می شود.  

لغو امتحان درس vlsi و کلاس جبرانی طراحی مدار خودکار - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
لغو امتحان درس vlsi و کلاس جبرانی طراحی مدار خودکار با استاد فاطمه امراللهی در تاریخ 12/09  

جبرانی درس با استاد زهرا امیریان - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد زهرا امیریان درس روانشناسی آموزش خواندن 18/09 ساعت12 تا 14 و20/09 ساعت 10 تا 12  

جبرانی روش ها و فنون تدریس با استاد زهرا امیریان - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی روش ها و فنون تدریس با استاد زهرا امیریان 20/09 ساعت 14تا16  

جبرانی با استاد مختاری - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد مختاری درس ساختما نها روستایی مقاوم در برابر بلایای طبیعی 17/09 و 24/09 ساعت 16 تا 17.30 26/09 ساعت14.15 تا 15.45درس راههای روستایی 17/09 ساعت13تا16 24/09 ساعت 10 تا 12 12.30 تا 14 26/09 ساعت 16 تا 17.30 درس زبان تخصصی 19/09 ساعت 8تا10 10 تا 12 12.30 تا 14  

جبرانی متون حقوقی 2 با استاد محبوبه مختاری - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی متون حقوقی 2 با استاد محبوبه مختاری 14/09 ساعت 9 تا 12  

جبرانی آنالیز ریاضی 2 و مبانی آنالیز ریاضی با استاد غلامعلی میرزا کریمی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی آنالیز ریاضی 2 و مبانی آنالیز ریاضی با استاد غلامعلی میرزا کریمی تاریخ 12/09 ساعت 10 تا 12  

جلسه حل تمرین درس ریاضی2 با استاد آرزو خسروی راد - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جلسه حل تمرین درس ریاضی2 با استاد آرزو خسروی راد 13/09 ساعت 9.30تا11  

لغو کلا س های خانم نفیسه توتونی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
لغو کلا س های خانم نفیسه توتونی در تاریخ 10/09  

جبرانی درس پروژه بارگذاری با استاد مریم مختاری 26/09 - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی درس پروژه بارگذاری با استاد مریم مختاری 26/09 ساعت 8 تا 10 10 تا 12 12.30 تا 14  

لغو کلاس مبانی و اصول سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
لغو کلاس مبانی و اصول سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی در تاریخ 14/09 جبرانی در تاریخ 21/09  

جبرانی مبانی و اصول سازمان با استاد فرنگیس سیاوشان - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبرانی مبانی و اصول سازمان با استاد فرنگیس سیاوشان در تاریخ های 30/08 و 07/09 و 28/09و 21/09 ساعت10تا12  

جبرانی درس رمان قرن با استاد مهتاب خورشیدی - دوشنبه 10 آذر ماه 1393
جبرانی درس رمان قرن با استاد مهتاب خورشیدی تاریخ 11/09 ساعت 10 تا 12  

جبراني درس تحقيق در عمليات 1 خانم حامدي - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
كلاس جبراني تحقيق در عمليات 1 خانم حامدي چهارشنبه 12 آذرماه ساعت 10 برگزار مي گردد.  

استاد کلکین نما درس نگارش 1 - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
استاد کلکین نما درس نگارش 1 جمعه 14 و 28 آذر ازساعت 8 الی 12 تشکیل می گردد.  

جبرانی درس جغرافیای جهانگردی ایران - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
جبرانی درس جغرافیای جهانگردی ایران استاد زیرک باش در تاریخ 12/9 ساعت 10 به بعد تشکیل می گردد.  

جبرانی درس آمار و احتمالات 2 رشته جغرافیا با استاد سودابه مختاری - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
جبرانی درس آمار و احتمالات 2 رشته جغرافیا با استاد سودابه مختاری تاریخ 23/09 ساعت 10 تا 12  

جبرانی نظریه گراف با استاد شکوفه نکویی - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
جبرانی نظریه گراف با استاد شکوفه نکویی 16/09 ساعت 14 تا 17(رفع اشکال ) آزمون کار کلا سی (تشویقی) فصل های 7 تا 10 16/09 ساعت 13  

جبرانی با استاد سعید مهرابی - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد سعید مهرابی درس مبانی ترکبیات رشته ریاضی و آمار 11/09 ساعت 8تا 10 و16/09 ساعت 8 تا 12  

لغو کلاس های استاد مصطفوی - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
لغو کلاس های استاد مصطفوی در تاریخ های 10/09و 11/09  

جبرانی با استاد زهره پورشبان - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد زهره پورشبان درس عروض و قافیه 16/09 درس قواعد عربی 1 تاریخ 16/09  

لغو کلاس استاد آقا میری 09/09 - يكشنبه 09 آذر ماه 1393
لغو کلاس استاد آقا میری 09/09  

لغو کلاس درس برنامه سازی (خانم محبی)
کلاس درس برنامه سازی (خانم محبی) روز 5شنبه مورخ 13 آذر تشکیل نمی گردد.  

لغو کلاس درس گرافيک کامپيوتري استاد قوامي - شنبه 08 آذر ماه 1393
قابل توجه دانشجويان کامپيوتر و آي تي ،کلاس درس گرافيک کامپيوتري استاد قوامي روز يکشنبه مورخ 93/09/09برگزار نمي گردد. کلاس جبراني متعاقبا اعلام مي گردد.  

کلاس جبرانی روانشناسی فیزیولوژیک با استاد امساکی - شنبه 08 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی روانشناسی فیزیولوژیک با استاد امساکی ساغت 12-14 برگزار می گردد.  

لغو کلاس سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 با استاد نگار بصیری - شنبه 08 آذر ماه 1393
کلاس سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 با استاد نگار بصیری در تاریخ 23/09 لغو می باشد.کلاس جبرانی این درس در تاریخ28/09 ساعت 14 برگزار می گردد.  

لغو کلیه کلاس های استاد آقامیری - شنبه 08 آذر ماه 1393
کلیه کلاس های استاد آقامیری در تاریخ9/09 لغو می باشد.  

جبرانی با استاد محمد زاهدی - شنبه 08 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد محمد زاهدی درس توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 11/09 و 18/09 ساعت 16تا 18 درس شناخت گردشگری 25/09 ساعت 16 تا 18درس نظام اقتصادی صدر اسلام 25/09 ساعت 12.30 تا 14  

تغییر زمان کلاس جبرانی استاد منصف از 12/09 به 13/09 - شنبه 08 آذر ماه 1393
تغییر زمان کلاس جبرانی استاد منصف از 12/09 به 13/09 ساعت 8 تا 12  

تغییر ساعت درس مبانی جامعه شناسی با استاد کوهی در تاریخ 10/09 - شنبه 08 آذر ماه 1393
تغییر ساعت درس مبانی جامعه شناسی کلیه رشته ها با استاد کوهی در تاریخ 10/09 از بعد ازظهر به صبح 8 تا 10  

کلاس جبرانی استاد نسیم استکی آزاد درس روانشناسی رشد2 - شنبه 08 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی استاد نسیم استکی آزاد درس روانشناسی رشد2 تاریخ 13/09 ساعت 12.30 تا 14  

کلاس رفع اشکال منطق جدید1 بااستاد یارعلی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
کلاس رفع اشکال منطق جدید1 بااستاد یارعلی 12/09 ساعت10-12 کلاس 806 برگزار می شود.  

کلاس جبرانی درس زبان خارجه با استاد رقاع (گروه10) - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی درس زبان خارجه با استاد رقاع (گروه10) 11/9 ساعت 14 برگزار می شود.  

کلاس جبرانی درس زبان خارجه با استاد رقاع(گروه1) - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی درس زبان خارجه با استاد رقاع(گروه1) 26/09 ساعت10 برگزار می شود.  

کلاس جبرانی درس کتابداری زبان تخصصی1 با استاد رقاع - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی درس کتابداری زبان تخصصی1 با استاد رقاع 19/09 ساعت 10 تشکیل می گردد.  

کلاس جبرانی درس مدیریت و طراحی وب کتابخانه ها با استاد زهرا کاظم پور - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی درس مدیریت و طراحی وب کتابخانه ها با استاد زهرا کاظم پور در تاریخ های 12/09 و 19/09 و 26/09 در سایت 1 برگزار می گردد.  

جبرانی درس تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران با استاد مجید بالایی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
جبرانی درس تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران با استاد مجید بالایی 26/09 ساعت 8-10 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی کلاس آزمایشگاه بتن وآزمایشگاه و مصالح ساختمانی وآزمایشگاه در دانشگاه شهید مهاجر برگذار میگردد. دانشجویان رشته های فوق جهت هماهنگی وگروه بندی درتاریخ 13/9 پنجشنبه به کارگاه مراجعه فرمایید.  

قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی کلاس آزمایشگاه بتن وآزمایشگاه و مصالح ساختمانی وآزمایشگاه در دانشگاه شهید مهاجر برگذار میگردد. دانشجویان رشته های فوق جهت هماهنگی وگروه بندی درتاریخ 13/9 پنجشنبه به کارگاه مراجعه فرمایید.  

قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت پروژه و اجرایی کلاس آزمایشگاه بتن وآزمایشگاه و مصالح ساختمانی وآزمایشگاه در دانشگاه شهید مهاجر برگذار میگردد. دانشجویان رشته های فوق جهت هماهنگی وگروه بندی درتاریخ 13/9 پنجشنبه به کارگاه مراجعه فرمایید.  

جبرانی کلاس درس منطق جدید1باخانم یارعلی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
جبرانی کلاس درس منطق جدید1باخانم یارعلی درتاریخ 12/9 ساعت 12-10 تشکیل می گردد.(کلاس 806)  

درس پروژه ومبانی واصول راهنمایی ومشاوره استادمدنیان - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
درس پروژه رشته روانشناسی استادمدنیان روز شنبه 8/9 ساعت 30/11 .ودرس مبانی واصول راهنمایی ومشاوره درتاریخ 8/9 ساعت 30/12 تشکیل می گردد  

جبرانی درس آماراستنباطی باخانم مریم قربانی - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393
جبرانی درس آماراستنباطی باخانم مریم قربانی درتاریخ 8/9 ساعت 12-10 تشکیل می گردد.  

کلاس جبرانی تحقیق در عملیات 2 (مهندسی صنایع) - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی تحقیق در عملیات 2 خانم دکتر حامدی چهارشنبه 5 آذرماه ساعت 10-13 برگزار خواهد شد.  

جبرانی درس زبان تخصصی پیش دبستانی استاد آقابابائیان - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
جبرانی درس زبان تخصصی پیش دبستانی استاد آقابابائیان در تاریخ 11/9 ساعت 8 برگزار می گردد.  

کلاس جبرانی درس مدیریت منابع انسانی استاد هادی بصیری - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی درس مدیریت منابع انسانی استاد هادی بصیری در تاریخ 6/9 ساعت 12:30 برگزار می گردد.  

کلاس جبرانی-استاد عاطفه یوسفی - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
بیان شفاهی /1رشته زبان انگلیسی مورخ 18/09/93ساعت 15/14برگزار میگردد.  

کلاس جبرانی-استاد عاطفه یوسفی - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
بیان شفاهی /2رشته های مترجمی ودبیری یکشنبه 9آذرماه ساعت 12-08کلاس جبرانی داند.  

کلاس جبرانی درس اصول و روش های آمایش سرزمین - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی درس اصول و روش های آمایش سرزمین با استاد قهرمانی 11/09 ساعت 14:15-17:30 برگزار می شود.  

لغو کلاس حقوق مدنی 8 - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
کلاس حقوق مدنی 8 با استاد مهسا جمشیدی 5/09 ساعت 10-12 تشکیل نمی گردد.  

کلاس جبرانی دستور نگارش2 - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی دستور نگارش2 با استاد امید زارعی 13/09 ساعت 14:15-17:30 برگزار می گردد.  

کلاس جبرانی درس روش تدریس - سه شنبه 04 آذر ماه 1393
کلاس جبرانی درس روش تدریس با استاد مرضیه رفیعی 6/09 ساعت 12-14 و 14-16 برگزار می گردد.  

برگزاری کلاس های درس استادسرمدی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
کلاس های درس روش های مطالعات دینی 1 درتاریخ 9/17 ودرس مسیحیت درتاریخ 17/9 راس ساعت تعیین شده دربرنامه تشکیل می گردند.  

جبرانی درس نحوکاربردی 1بااستادسرمدی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
جبرانی درس نحوکاربردی 1بااستادسرمدی درتاریخ های ذیل تشکیل می گردد 24/9 ساعت 10-8 ------30/12 تا14 ---14تا45/15 --- 17/30تا16  

جبرانی درس قرائت ودرک متون عربی باخانم سرمدی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
جبرانی درس قرائت ودرک متون عربی باخانم سرمدی درتاریخ 24/9 ساعت 12-10 تشکیل می گردد.  

جابجایی کلاس درس خانم سمیه قربانی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
کلاس درس اصول برنامه ریزی درسی درتاریخ 4/9 لغووبه جای آن روزپنج شنبه 6/9 ساعت 10-8 برگزارمیگردد.  

لغوکلاس درس روانشناسی اموزش خواندن باخانم زهراامیریان - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
کلاس درس روانشناسی اموزش خواندن باخانم زهراامیریان درتاریخ 4/9 ساعت 12-10 تشکیل نمی گردد.  

لغوکلاس درس ارزیابی فنی واقتصادی طرح هاباخانم مرضیه سلطان الکتابی - دوشنبه 03 آذر ماه 1393
کلاس درس ارزیابی فنی واقتصادی طرح هاباخانم مرضیه سلطان الکتابی درتاریخ های 10/9 و17/9 تشکیل نمی گرددوجبرانی آن درتاریخ 24/9 ساعت 14 تشکیل می گردد  

لغو جبرانی درس تحلیل سیستم ها با استاد جاوید جوزدانی - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
لغو درس تحلیل سیستم ها با استاد جاوید جوزدانی در تاریخ 23/09 و جبرانی در تاریخ 16/09 ساعت14.15 تا 15.45  

اطلاعیه بازدید از کارخانه اسنوا مربوط به دانشجویان درس جامعه شناسی صنعتی با استاد حمید رضاصادقی - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
اطلاعیه بازدید از کارخانه اسنوا مربوط به دانشجویان درس جامعه شناسی صنعتی با استاد حمید رضا صادقی رشته علوم اجتماعی 11/09 ساعت8 درب ورودی حاضر باشند . در ضمن حضور دانشجویان الزامی است.  

جبرانی با استاد مرضیه حاجی زرگر باشی - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد مرضیه حاجی زرگر باشی درس زبان عمومی 09/09و16/09 ساعت 8تا12زبان عمومی 17/09 و24/09 ساعت 8تا10زبان تخصصی 1 رشته حسابداری 10/09 و 17/09 ساعت10 تا12  

لغو کلاس استاد منصف در تاریخ 04/09 - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاسهای استادمنصف سه شنبه مورخ 04/09/93برگزار نمیگردد.کلاس جبرانی چهارشنبه بعداز آن خواهد بود.  

جبرانی با استاد مینا موحدی - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد مینا موحدی درس ریاضی عمومی 2 در تاریخ12/09 ساعت 8تا10 و 14تا16 و تاریخ 19/09 ساعت10 تا 14  

لغو کلاس های استاد مینا موحدی در تاریخ 05/09 - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
لغو کلاس های استاد مینا موحدی در تاریخ 05/09  

تغییر زمان کلاس قواعد عربی1 با استاد پورشبان - يكشنبه 02 آذر ماه 1393
تغییر زمان کلاس قواعد عربی1 با استاد پورشبان 16/09 لغو و جبرانی 23/09 ساعت 10 تا12  

لغو کلاس گوشت و شیلات - شنبه 01 آذر ماه 1393
کلاس گوشت و شیلات استاد بیژن شمس در تاریخ 3/09 برگزار نمی گردد.  

تغيير ساعت کلاس ماشين ابزار با استاد محسن معتمدي - شنبه 01 آذر ماه 1393
کلاس درس ماشين ابزار استاد محسن معتمدي تاريخ 09/01 به ساعت 12.30 انتقال پيدا کرد.  

جبرانی و جابه جایی تاریخ کلاس تاریخ اسلام از قرن 7ق تا 10 - شنبه 01 آذر ماه 1393
کلاس تاریخ اسلام از قرن 7ق تا 10 با استاد وحید عابدین پور از تاریخ 9/09 به 13/09 تغییر یافت. ساعت تشکیل کلاس 15:30-18:30 می باشد.(کلاس جبرانی نیز در همین تاریخ 13/09 است)  

جابه جایی تاریخ کلاس تاریخ نفت و خاورمیانه - شنبه 01 آذر ماه 1393
کلاس تاریخ نفت و خاورمیانه با استاد معصومه سمایی از تاریخ 16/9 به تاریخ 27/09 تغییر یافت .ساعت تشکیل کلاس 15:30-17می باشد.  

جابه جایی تاریخ کلاس تاریخ اسلام از قرن 7ق تا 10ق - شنبه 01 آذر ماه 1393
کلاس تاریخ اسلام از قرن 7ق تا 10ق با استاد وحید عابدین پور از تاریخ 23/09 به 27/09 تغییر یافت. ساعت تشکیل کلاس 15:30-17 می باشد.  

جابه جایی تاریخ کلاس تاریخ نفت و خاورمیانه - شنبه 01 آذر ماه 1393
کلاس تاریخ نفت و خاورمیانه با استاد معصومه سمایی از تاریخ 2/09 به تاریخ 13/09 تغییر یافت ساعت تشکیل کلاس15:30-17 می باشد.  

جبراني با استاد مرجان قبادزاده - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبراني با استاد مرجان قبادزاده درس ریاضی پایه و مقدمات 2 تاریخ 02/09 ساعت 8تا 12 مدیریت صنعتی و جهانگردی درس ریاضی پایه و مقدمات 1 12.30 تا 16  

جبران درس آمار و احتمال 1 رشته مدیریت با استاد مریم عطایی - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبران درس آمار و احتمال 1 رشته مدیریت با استاد مریم عطایی 09/09 ساعت 15.30 تا 17  

جبرانی درس روش تدریس زبان انگلیسی با استاد فریناز شیرانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبرانی درس روش تدریس زبان انگلیسی با استاد فریناز شیرانی 10/09 ساعت 8 تا 12  

جلسه توجیهی درس مدارهای الکتریکی با استاد بهناز پارساپور 05/09 ساعت 10 - شنبه 01 آذر ماه 1393
جلسه توجیهی درس مدارهای الکتریکی با استاد بهناز پارساپور 05/09 ساعت 10  

جبرانی با استاد امید سیچانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
مدیریت مالی 22/09 ساعت 8تا 10 و سمینار در مسایل بازاریابی 22/09 ساعت 10 تا 12  

جبرانی گفت و شنود 1 با استاد امین نظری - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبرانی گفت و شنود 1 با استاد امین نظری 06/09 ساعت 16 تا 18  

تغییر ساعت درس مبانی فناوری اطلاعات با استاد پریسا محمد شریفی - شنبه 01 آذر ماه 1393
تغییر ساعت درس مبانی فناوری اطلاعات با استاد پریسا محمد شریفی ساعت جدید 9 تا 12  

جبرانی مبانی جامعه شناسی تاریخ و تاریخ علوم کتابداری با استاد محمدرضا عسکرانی - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبرانی مبانی جامعه شناسی تاریخ ساعت 12.30و تاریخ علوم کتابداری ساعت 2.15 با استاد محمدرضا عسکرانی 10/09  

جبرانی درس های استاد فاطمه السادات شاه زیدی - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبرانی درس های استاد فاطمه السادات شاه زیدی درس روانشناسی1 29/7 و 27/08 10تا12 و11/09 و 18/09 ساعت8تا10 درس مباحث اساسی 11/09 و 18/09 ساعت10  

دانشجویانی که درس مبانی جامعه شناسی با استاد کوهی دارند - شنبه 01 آذر ماه 1393
دانشجویانی که درس مبانی جامعه شناسی با استاد کوهی دارند روزهای دوشنبه طبق برنامه کلاسی استاد با گروه حقوق در کلاس شرکت کنند.  

جبرانی با استاد فرزاد مدنی - شنبه 01 آذر ماه 1393
جبرانی با استاد فرزاد مدنی درس زبان تخصصی 1 تاریخ08/09 ساعت10 تا 12و 15/09 ساعت8 تا10و 19/09 ساعت10 تا12 و 12/09 ساعت8تا10  

لغو کلاس های استاد مهرداد دشتی در تاریخ 08/09 و جبرانی ..... - شنبه 01 آذر ماه 1393
لغو کلاس های استاد مهرداد دشتی در تاریخ 08/09 و جبرانی اصول و فنون مشاوره در تاریخ 16/09 ساعت 8تا12 و 23/09 ساعت 8تا10 جبرانی روانشناسی شخصیت 16/09 ساعت12.30 23/09 ساعت 12.30  

جبرانی درس مدنی 4 با استاد غلامرضا کریمی - جمعه 30 آبان ماه 1393
جبرانی درس مدنی 4 با استاد غلامرضا کریمی 26/09 ساعت 12.30 تا 14  

جبرانی کلاس زبان تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری خانم سارامیرزایی - پنج شنبه 29 آبان ماه 1393
جبرانی کلاس زبان تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری خانم سارامیرزایی درتاریخ های 4/9 ساعت 30/12 و11/9 ساعت 30/9-برگزارمی گردد.  

لغوکلاس های خانم دهقانی - پنج شنبه 29 آبان ماه 1393
کلاس های خانم دهقانی (ادبیات عربی)درتاریخ 1/9 تشکیل نمی گرددجبرانی این کلاس 8و9 آذرماه برگزارخواهدشد.  

جبرانی کلاسهای استاد شاه ذیدی فاطمه السادات - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
روانشاسی 1 ساعت 10 تاریخ 29.7.1393 و27.8.1393 روانشناسی 1 ساعت 8 در تاریخ 11.901393 و 18.9.1393 و جبرانی درس مباحث اساسی ساعت 10 در تاریخ 11.9.1393 و 18.9.1393 برگزار خواهد شد  

تشکیل کلاس درس سیر اندیشه های سیاسی و ... استاد فاتحی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
کلاس درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری ... استاد فاتحی از تاریخ 30/8/93 تشکیل می گردد.  

لغو کلاسهای استاد نگار بصیری - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
23.9.1393و30.9.1393 کلاسهای استاد نگار بصیری تشکیل نمیگردد جبرانی ان در تاریخ 28.8.1393 برگزار میگردد  

لغو کلاسهای شبکه های کامپیویتری استاد امیرشاکری - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
کلاس شبکه های کامپوتری استاد مرضیه امیر شاکری در تاریخ 4.9.1393 لغو گردیده است و جبرانی ان در تاریخ 11.9.1393 ساعت 8الی 10برگزار می گردد  

لغو کلاسهای شبکه های کامپیویتری استاد امیرشاکری - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
کلاس شبکه های کامپوتری استاد مرضیه امیر شاکری در تاریخ 4.9.1393 لغو گردیده است و جبرانی ان در تاریخ 11.9.1393 ساعت 8الی 10برگزار می گردد  

جبرانی کلاس های مدیریت مالی رشته حسابدری - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
قابل توجه کلیه دانشجویان حسابداری که درس مدیریت مالی یک را با خانم رضایی اخذ نموده اند، کلیه جلسات در روزهای جمعه آذر ماه ( از 3 آذر تا 28 آذر )طبق ساعات برنامه درسی برگزار می گردد.  

لغو کلیه کلاسهای استاد حمیدی - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
کلیه کلاسهای استاد حمیدی در تاریخ 29.8.1393 لغو گردیده است  

جبرانی با استاد زهرا کاظم پور - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
جبرانی درس نمایه سازی کتاب با استاد زهرا کاظم پور در تاریخ 12/09ساعت 8تا10و درس طاراحی و مدیریت وب کتابخانه 05/09 ساعت 12 تا 13.30  

لغو کلاس اقتصا د ریاضی در تاریخ 05/09 و جبرانی آن 19/09 ساعت 10 - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
لغو کلاس اقتصا د ریاضی در تاریخ 05/09 و جبرانی آن 19/09 ساعت 10(استاد الهه واثقی)  

لغو کلاس استاد اسماعیل کیانی 28/08 و جبرانی 29/08 - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
لغو کلاس استاد اسماعیل کیانی 28/08 و جبرانی 29/08 سیالات 8 تا 10 و الکترونیک 1 10 تا 12  

جبرانی درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی 29/08 - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
جبرانی درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی 29/08 ساعت 10 تا 12با استا دسمیه قربانی  

جبرانی اصول برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی وروانشناسی29آبان برگزار میگردد. - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
جبرانی اصول برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی وروانشناسی29آبان برگزار میگردد. ساعت 8 تا 10  

اصول فقه 2 و 4 در تاریخ 28/08 با استاد جعفریان برگزار می گردد - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
اصول فقه 2 و 4 در تاریخ 28/08 با استاد جعفریان برگزار می گردد  

لغو کلاس درس درک و متون تفسیری در تاریخ 27/09 و جبرانی آن در تاریخ 13/09 - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
لغو کلاس درس درک و متون تفسیری در تاریخ 27/09 و جبرانی آن در تاریخ 13/09 ساعت 12 تا 13.30( با استاد اکرم السادات علامه)  

جبرانی درس تفسیر ترتیبی 1 با استاد اکرم السادات علامه - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
جبرانی درس تفسیر ترتیبی 1 با استاد اکرم السادات علامه تاریخ 06/09 ساعت8تا10  

جبرانی درس زبان عمومی با استاد نوشین گوهری مهر 04/09 و 11/09 ساعت 14.30 - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
جبرانی درس زبان عمومی با استاد نوشین گوهری مهر 04/09 و 11/09 ساعت 14.30  

لغو جلسه توجیهی کار تحقیقی با استاد عظیمه عبداللهی در تاریخ 02/09 - چهارشنبه 28 آبان ماه 1393
لغو جلسه توجیهی کار تحقیقی با استاد عظیمه السادات عبداللهی در تاریخ 02/09  

کلاس جبرانی درس برنامه ریزی مقدماتی حمل ونقل آقای حمیدرضاصفایی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس برنامه ریزی مقدماتی حمل ونقل آقای حمیدرضاصفایی درتاریخ های 4/9 و18/9 ساعت 15/30برگزارمی گردد.کلیه کلاس های این درس درآزمایشگاه جغرافیاتشکیل می گردد  

جبرانی کلاس درس زبان عمومی خانم نیسی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
جبرانی کلاس درس زبان عمومی خانم نیسی درتاریخ 3/9 ساعت 14برگزارمی گردد.  

جبرانی کلاس درس جامعه شناسی سیاسی خانم محبوبه پاینده - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
جبرانی کلاس درس جامعه شناسی سیاسی خانم محبوبه پاینده درتاریخ 7/9 ساعت 10-8و12-10 و14-12 برگزارمی گردد.  

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری خانم سارامیرزایی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس زبان تخصصی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری خانم سارامیرزایی 4/9 ساعت 30/12 برگزارمی گردد.  

کلاس جبرانی درس روش تدریس انگلیسی باخانم مرضیه رفیعی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس روش تدریس انگلیسی خانم مرضیه رفیعی 4/9 ساعت 12-10 برگزارمی گردد.  

جلسه جبرانی اصول حسابداری 1 خانم ریاحی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
جلسه جبرانی اصول حسابداری 1 خانم ریاحی 18/9 ساعت 12-10 برگزارمی گردد.  

جلسه جبرانی زبان تخصصی پیش دبستانی خانم آقا بابائیان - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
جلسه جبرانی زبان تخصصی پیش دبستانی خانم آقا بابائیان درتاریخ 4/9 ساعت 12-8 برگزارمی گردد.  

لغوکلاس های خانم ریحانه کبیری - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
کلاس درس فیزیک عمومی خانم ریحانه کبیری درتاریخ 8/28 برگزارنمی گردد.جبرانی کلاس اعلام خواهدشد.  

برگزاری کلاس های جبرانی آقای شاه محمدی - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
برگزاری کلاس های جبرانی آقای شاه محمدی گروه 1درتاریخ 10/9ساعت10-8 (علوم اقتصادی-مدیریت دولتی-ومدیریت جهانگردی) وگروه2 درتاریخ 24/9ساعت 12-10 (مدیریت صنعتی -جهانگردی وحسابداری)برگزارمی گردد.  

برگزاری کلاس های آقای دکتر منصف - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
کلیه کلاس های آقای دکترمنصف درتاریخ 27/8 تشکیل نمی گرددوکلاس جبرانی این دروس درتاریخ 9/9 ساعت 12/30برگزارمی گردد.  

برگزاری کلاس های استادمجیدجعفریان - سه شنبه 27 آبان ماه 1393
کلیه کلاس های استادمجیدجعفریان درتاریخ 28/8 تشکیل می گردد.  

کلاس جبرانی درس رفتار سازمانی با استاد فرنگیس سیاوشان - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس رفتار سازمانی با استاد فرنگیس سیاوشان ساعت 10تا12  

تغییر استاد و برنامه درس روش تحقیق در اقتصاد - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
کلاس درس روش تحقیق در اقتصاد طبق برنامه جدید در سایت پیام نور مرکز اصفهان قابل مشاهده است استاد مژگان معلمی از 27/08 ساعت 10 این درس ارائه می دهند.  

جبرانی درس ترمودینامیک با استاد سیاحی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
جبرانی درس ترمودینامیک با استاد سیاحی 03/09 و 10/09 ساعت 8تا10  

لغو کلا سهای استاد عبدالهی در تاریخ 29/08 و جبرانی هفته بعد آن - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
لغو کلا سهای استاد عبدالهی در تاریخ 29/08 و جبرانی هفته بعد آن  

جبرانی درس زبان دوم 1 رشته زبان انگلیسی بااستاد الهام گلابی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
جبرانی درس زبان دوم 1 رشته زبان انگلیسی بااستاد الهام گلابی 17/09و24/09 ساعت 14.15 تا 15.45  

تغییر ساعت کلاس های استاد الهام گلابی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
تغییر ساعت کلاس های استاد الهام گلابی در تاریخ های 02/09 و 16/09 ساعت جدید زبان دوم 3 10تا 12 و 12.30 تا14  

قابل توجه رشته های علوم تربیتی و روانشناسی - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
قابل توجه رشته های علوم تربیتی و روانشناسی جهت انجام کارآموزی و دروس عملی دانشگاه با اداره آموزش و پرورش استان قرارداد منعقد شده است. بنابراین دانشجویان میتوانند به اداره های کل آموزش پرورش شهرستان اصفهان می توانند مراجعه نمایند.  

کلاس جبرانی آز پایگاه داده (خانم مراوندی)
کلاس جبرانی آزمایشگاه پایگاه داده (خانم مراوندی) (گروه شنبه ها) در تاریخ 93/9/1 و 93/9/8 ساعت 10 الی 11:30 در سایت3 برگزار می گردد.  

جبرانی درس اقتصاد سنجی با استاد نرگس براهیمی 24/09 ساعت12.30تا14 - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
جبرانی درس اقتصاد سنجی با استاد نرگس براهیمی 24/09 ساعت12.30تا14  

قابل توجه دانشجویان درس ماشین آلات ساخت با استاد علی عسکری - دوشنبه 26 آبان ماه 1393
منبع این درس را از کانکس دانشگاه (آقای حسینی)تهیه کنند .جهت ارتباط با استاد kaveh.oaa2000@gmail.comایمیل بفرستید.  

لغو کلا س های استاد سمیه عباسی در تار یخ های 01/09 تا 06/009 - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
لغو کلا س های استاد سمیه عباسی ازتار یخ های 01/09 تا 06/09  

لغو کلاس های استاد محمد حسین خانی در تاریخ 29/08 - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد محمد حسین خانی در تاریخ 29/08تو ضیح اینکه تاریخ آزمون میان ترم نیز تغییر یافته است. برای برنامه جدید به قسمت میان ترم مراجعه شود.  

قابل توجه دانشجویانی که درس آسیب روانی2 با استاد لطیفی دارند - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
قابل توجه دانشجویانی که درس آسیب روانی2 با استاد لطیفی دارند برای آگاهی از زمان مصاحبه و حضور در مرکز ابوالفضل (ع) در اسرع وقت با شماره 09139112383و09101472383(عظیمی کیا)تماس بگیرید. تذکر های لازم : همه دانشجویان در زمان تعیین شده در ساعت 8 تا 14 در مرکز حضور یابند . در صورت تماس نگرفتن ، نمره عملی صفر منظور می شود. رعایت حجاب الزامی است. در صورت ارایه مورد مطالعاتی بیشتر دانشجو ملزم به انجام مصاحبه است.  

جبرانی درس اصول مدیریت و تئوری سازمان با استاد ناصر ملاوردی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
جبرانی درس اصول مدیریت و تئوری سازمان با استاد ناصر ملاوردی 09/09 و 23/09ساعت16  

جبرانی درس نظام اقتصادی صدر اسلام استاد زاهدی - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
جبرانی درس نظام اقتصادی صدر اسلام استاد زاهدی در تاریخهای 4/9 و 18/9 ساعت 8 الی 10 برگزار می گردد.  

كلاس برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي هاي 1 خانم حامدي
كلاس اضافي برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي هاي 1 خانم حامدي دوشنبه 26 آبان ساعت 8:30 -10 در كريدور جنوبي برگزار خواهد شد. كلاس ساعت 10-12 هم طبق برنامه برقرار است.  

لغو کلاس استاد مولود عبداللهی در تاریخ 09/09 - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
لغو کلاس استاد مولود عبداللهی در تاریخ 09/09  

لغو کلاس آب و هوا شناسی با استاد آروین در تاریخ 25/08 - يكشنبه 25 آبان ماه 1393
لغو کلاس آب و هوا شناسی با استاد آروین در تاریخ 25/08  

جبرانی درس زبان تخصصی مشاوره با استاد گلیتا امساکی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی درس زبان تخصصی مشاوره با استاد گلیتا امساکی تاریخ 03/09 ساعت های 10-8 12-10  

کلاس جبرانی استاد آزاده نادری - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 3/09 و 17/09 ساعت 10-12 برگزار می گردد.  

منبع درس اصول زیست محیطی در ساخت و ساز - شنبه 24 آبان ماه 1393
منبع درس اصول زیست محیطی در ساخت و ساز برای امتحان میان ترم و پایان ترم کتاب ساختمان های پایدار می باشد .(تالیف کتاب رضا مختاری ملک آبادی و مریم مختاری ملک آبادی )تهیه کتاب از کتاب فروشی مهرگان.  

کلاس جبرانی استاد کبیری نژاد - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس محیط زیست روستاها 3/09 و 26/09 برگزار می گردد.  

جبرانی درس بازرگانی بین الملل با استاد مریم سلیمانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی درس بازرگانی بین الملل با استاد مریم سلیمانی تاریخ 08/09 ساعت های 10-8 و 12-10  

کلاس جبرانی استاد احمدرضا منصوری - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس درس آشنایی با ادبیات معاصر ایران از 26/08 تا 4 جلسه هفته های فرد در ساعت 8-10 تشکیل می گردد.  

جلسه جبرانی درس اصول مدیریت و سازماندهی استاد ملاوردی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جلسه جبرانی درس اصول مدیریت و سازماندهی استاد ملاوردی رشته مهندسی صنایع در تاریخ 25/8 ساعت 14:15 و 2/9 ساعت 14:15 برگزار می گردد.  

درس شیمی عمومی کد 1411513 و 1114316 - شنبه 24 آبان ماه 1393
درس شیمی عمومی کد 1411513 و 1114316 مربوط به ورودیهای جدید با ورودیهای قدیمی سر یک کلاس بروند.  

کاربرد شیمی در کشاورزی و شیمی عمومی استاد مریم موحدی - شنبه 24 آبان ماه 1393
کاربرد شیمی در کشاورزی و شیمی عمومی استاد مریم موحدی باهم در یک کلاس تشکیل می گردد.  

لغو کلاس استاد زهره جعفری درس زبان تخصصی 2 - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس استاد زهره جعفری درس زبان تخصصی 2 رشته زبان و ادبیات فارسی ساعت 16 در تاریخ 26 آبان ماه لغو گردیده است.  

عدم حضور استاد یدالهی - شنبه 24 آبان ماه 1393
استاد یدالهی رشته کشاورزی تا تاریخ 7 آذرماه حضور ندارند.  

جبرانی فارسی عمومی با استاد مصطفی جوزی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی فارسی عمومی با استاد مصطفی جوزی 01/09 08/09 و 15/09  

کلاس جبرانی دروس قرائت عربی و گفت و شنود1 استاد نظری - شنبه 24 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی دروس قرائت عربی ساعت 8 و گفت و شنود1 ساعت 12 استاد نظری در ت اریخ 6 آذرماه برگزار می گردد.  

کلاس جبرانی/فریبا جعفری - شنبه 24 آبان ماه 1393
تاریخهای26آبان/ساعت 8-10آذرساعت11.30-14آذرساعت10-15آذرساعت12.5مربوط به درس زبان عمومی درامدی بر ادبیات انگلیسی 10آذرماه ساعت 8 نمایشنامه کلاسیک ورنسانس ساعت10  

برنامه کلاسی جدید استاد گلابی - شنبه 24 آبان ماه 1393
برنامه کلاسی جدید استاد گلابی را از سایت دفتر برنامه ریزی کلاسها دریافت کنید.  

جبرانی درس مبانی کارآفرینی استاد فاطمه مرتضوی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی درس مبانی کارآفرینی استاد فاطمه مرتضوی در تاریخ 2 آذرماه ساعت 14:15 برگزار می گردد.  

برنامه کلاسی جدید درس اصول و فنون نظارت بر اجرا استاد مهاجرانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جهت اطلاع از برنامه کلاسی جدید درس اصول و فنون نظارت بر اجرا استاد مهاجرانی به برنامه کلاسی سایت مراجعه شود.  

جبرانی درس اصول طراحی پایگاه با استاد فاطمه کربلائی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی درس اصول طراحی پایگاه با استاد فاطمه کربلائی 01/09و 08/09  

جبرانی بهداشت روانی با استاد نصر تاریخ25/08 ساعت12.30تا14 - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی بهداشت روانی با استاد نصر تاریخ25/08 ساعت12.30تا14  

لغو اختلات یادگیری با استاد نصر در تاریخ های 02/09 و 16/09 - شنبه 24 آبان ماه 1393
لغو اختلات یادگیری با استاد نصر در تاریخ های 02/09 و 16/09  

جبرانی با استاد اکبر فرقدانی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی با استاد اکبر فرقدانی درس حلقه و مدول03/09 17/09و24/09 ساعت 14.15 تا 15.45درس ریاضی1 رشته فیزیک 15/09 ساعت 12.30تا14 08/09 ساعت 12.30تا14 و 14.15 تا 15.45 و 24/08 14.15 تا 15.45  

دانشجویان رشته ارتباطات اجتماعی - شنبه 24 آبان ماه 1393
دانشجویان رشته ارتباطات اجتماعی که تقاضای تامین منابع کمیاب برخی دروس رشته هستند هرچه سریعتر به مدیر گروه استاد مومنی مراجعه نمایند  

لغو کلاس جرم شناسی با استاد ابراهیم باطنی 15/09 و جبرانی 01/09 - شنبه 24 آبان ماه 1393
لغو کلاس جرم شناسی با استاد ابراهیم باطنی 15/09 و جبرانی 01/09ساعت16تا 17.30 کار کلاسی به تاریخ 01/09 تغییر یافت. ارایه الزامی است.  

جبراني با استاد مرجان قبادزاده - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبراني با استاد مرجان قبادزاده درس رياضي 2 رشته زمين شناسي 27/08 ساعت14.15تا16 و رياضيات پايه و مقدمات آمار2 رشته مديريت جهانگردي 25/08 ساعت12.30تا16  

جبرانی درس مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی با استاد هانیه جلالی - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی درس مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی با استاد هانیه جلالی رشته فیزیک 4/9 ساعت8تا12  

جبرانی درس فیزیک عمومی با استاد ریحانه کبیری 05/09 - شنبه 24 آبان ماه 1393
جبرانی درس فیزیک عمومی با استاد ریحانه کبیری 05/09  

کلاس جبرانی آز پایگاه داده (خانم مراوندی)
کلاس جبرانی آزمایشگاه پایگاه داده (خانم مراوندی) روز دوشنبه 26 آبانماه 93 ساعت 10 تا 12 در سایت3 برگزار خواهد شد.  

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع با استاد اعظم باقری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع با استاد اعظم باقری جمعه 7/09ساعت 8 تا 13 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته ریاضیات و کاربردها - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
منبع درس اصول علم اقتصاد کتاب مبانی اقتصاد می باشد که فصول 1و2و3و5و7و8و9و14 را باید مورد مطالعه قرار دهید.  

کلاس جبرانی استاد نعمت اله زاده - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی ریاضی1 رشته اجرایی و پروژه 19/08 ساعت 16-17:3 برگزار می گردد.  

لغو کلاس های استاد صفر آبادی - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلیه کلاس های استاد صفرآبادی تا تاریخ 20/08 لغو گردیده است.  

کلاس جبرانی درس فلسفه آموزش و پرورش با استاد سمیه قربانی - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس فلسفه آموزش و پرورش با استاد سمیه قربانی 19/08 ساعت 10-12 برگزار می گردد.  

کلاس جبرانی کنترل پروژه رشته مدیریت پروژه با استاد اعظم باقری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی کنترل پروژه رشته مدیریت پروژه با استاد اعظم باقری 25/08 ساعت 13:30-16:30 برگزار می گردد.  

کلاس جبرانی اقتصاد مهندسی با استاد اعظم باقری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی اقتصاد مهندسی با استاد اعظم باقری روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ 2/09 و 4/09 ساعت 13:30 - 16:30 برگزار می گردد.  

کلاس جبرانی درس فیزیک1 و 2 با استاد سمیه سادات هاشمی - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس فیزیک1 و 2 با استاد سمیه سادات هاشمی 14/09 ساعت 8-12 برگزار میگردد.  

کلاس جبرانی زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع با استاد اعظم باقری - يكشنبه 18 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع با استاد اعظم باقری جمعه مورخ 7/09 ساعت 8-13 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی (مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها) 1393
کلاس درس تاسیسات در ساختمان های روستایی رشته کشاورزی - مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها با استاد مریم مختاری به روزهای 3/09 و 17/09 و 24/09 ساعت 10- 12 انتقال یافت .  

کلاس جبراني برنامه ریزی و کنترل موجودی1 مهندسی صنایع (خانم دكتر حامدي) - شنبه 17 آبان ماه 1393
کلاس جبراني برنامه ریزی و کنترل موجودی1 مهندسی صنایع دوشنبه 19/08 ساعت 8:30-10 تشکیل می گردد. كلاس ساعت 10-12 اين درس هم طبق برنامه در ادامه آن تشكيل خواهد شد.  

لغو کلاس اصول حسابداری 1 استاد قائدیها - شنبه 17 آبان ماه 1393
کلاس اصول حسابداری 1 استاد قائدیها در تاریخ 17/08 برگزار نمی گردد.  

کلاس جبرانی خاکشناسی عمومی (تئوری) - شنبه 17 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی خاکشناسی عمومی استاد یوسفی فرد 19/08 ساعت 12 در آزمایشگاه کشاورزی برگزار می گردد.  

لغو کلاس ریاضیات پایه رشته مدیریت دولتی در تاریخ 19/09 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
لغو کلاس ریاضیات پایه رشته مدیریت دولتی با استادریحانه جوادی در تاریخ 19/09 جبرانی آن 28/08 ساعت 16 تا 17.30  

لغو کلاس ریاضی 2 زمین در تاریخ 16/08 و جبرانی آن 18/8 ساعت 8تا12 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
لغو کلاس ریاضی 2 زمین در تاریخ 16/08 و جبرانی آن 18/8 ساعت 8تا12  

جبرانی درس مدارهای الکتریکی2 با استاد مژده اسلامی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
جبرانی درس مدارهای الکتریکی2 با استاد مژده اسلامی 28/08 ساعت 12.30تا14  

جلسه های جبرانی درس ریاضی 1 با استاد نعمت اله زاده - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
جلسه های جبرانی درس ریاضی 1 با استاد نعمت اله زاده در تاریخ های 15/08 29/08 و 13/09کلاس 813 ساعت 8تا10فقط رشته های پروژه و اجرایی  

لغو کلاس تفسیر ترتیلی 4 با استاد تبریزی زاده در تاریخ 28/08 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
لغو کلاس تفسیر ترتیلی 4 با استاد تبریزی زاده در تاریخ 08/28و جبرانی آن در تاریخ 15/08  

جبرانی درس نقشه کشی صنعتی (صنایع جدید) با استاد حسین خزاعلی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
جبرانی درس نقشه کشی صنعتی (صنایع جدید) با استاد حسین خزاعلی در تاریخ 21/08 و05/09ساعت 16تا17.30  

جبرانی مبانی و اصول مشاوره روانشناسی با استاد لطیفه السادات مدنیان
جبرانی مبانی و اصول مشاوره روانشناسی با استاد لطیفه السادات مدنیان 17/08 ساعت16تا15.30  

بعلت تداخل کلاس درس فیزیولوژی گیاهی 3 با استاد سپیده حاج باقری - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
بعلت تداخل کلاس درس فیزیولوژی گیاهی 3 با استاد سپیده حاج باقری لغو کلا س در تاریخ های 28/ 08 و 12/09 و جبرانی در تار یخ های 24/08 و 08/09 ساعت8تا12  

لغو کلاس استاد شکوفه انتشاری در تاریخ 18/08 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
لغو کلاس استاد شکوفه انتشاری در تاریخ 18/08  

لغو کلا س های استاد جانی پور در تاریخ 15/08 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
لغو کلا س های استاد جانی پور در تاریخ 15/08  

کلاس های جبرانی با استاد مینا مظاهری - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
کلاس های جبرانی با استاد مینا مظاهری در تاریخ 28/08 درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت گرایش مدیریت دولتی ساعت12.30تا 14.45 درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاگرایش مدیریت صنعتی ساعت 15تا17 درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت گرایش مدیریت بازرگانی ساعت17تا19  

لغو کلاس های استاد علیرضا جلالی در تاریخ 19/08 - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد علیرضا جلالی در تاریخ 19/08  

جبرانی کلاس جزای اختصاصی با استاد مهسا جمشیدی - چهارشنبه 14 آبان ماه 1393
جبرانی کلاس جزای اختصاصی با استاد مهسا جمشیدی تاریخ 28/08 ساعت13تا15  

درس اصول و فنون نظارت بر اجرا از حالت خودخوان خارج شد - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
درس اصول و فنون نظارت بر اجرا از حالت خودخوان خارج شد . جلسه اول آن 24/08 با استاد پرهام مهاجرانی برای اطلاع بیشتر به سایت مراجعه شود.  

لغو کلاس های استاد مصطفی خانزاده درتاریخ 03/09 - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد مصطفی خانزاده درتاریخ 03/09  

آزمون میان ترم درس مبانی و اصول مشاوره با استاد لطیفه السادات مدنیان 26/08 - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی و اصول مشاوره با استاد لطیفه السادات مدنیان 26/08 ساعت10  

لغو کلاس های استاد زینب سادات نقوی در تاریخ 14/08و جبرانی 05/09 - يكشنبه 11 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد زینب سادات نقوی در تاریخ 14/08و جبرانی 05/09 از ساعت14.15 تا 17.30  

برنامه جدید استاد محمد جعفر ورزی درس نحو 2 رشته ادبیات عرب - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
برنامه جدید استاد محمد جعفر ورزی درس نحو 2 رشته ادبیات عرب ساعت 10تا 12 تاریخ های 09/08 23/07 و آزمون میا ن ترم 07/09  

تغییر ساعت درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات با استاد لیلی مهنام - شنبه 10 آبان ماه 1393
تغییر ساعت درس کاربرد اصطلاحات و تعبیرات با استاد لیلی مهنام از ساعت14نا16 به ساعت 10 تا12  

کلاس جبرانی درس زبان تخصصی 2 رشته روانشناسی با استاد راضیه ربانی یکتا - شنبه 10 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی درس زبان تخصصی 2 رشته روانشناسی با استاد راضیه ربانی یکتا 1/09 02/09 و 16/09 ساعت 8تا10  

جبرانی کلاس استاد امید سیچانی - شنبه 10 آبان ماه 1393
جبرانی کلاس استاد امید سیچانی24/08 ساعت 16تا 17.30  

جلسه هماهنگی درس معنی شناسی در رسانه با استاد زهره سادات طالقانی - شنبه 10 آبان ماه 1393
جلسه هماهنگی درس معنی شناسی در رسانه با استاد زهره سادات طالقانی تاریخ 14/08 ساعت 8تا 11  

تغییر برنامه کلاسی استاد مصعب عبدالهی - شنبه 10 آبان ماه 1393
برنامه جدید تاریخ های 20/08 04/09 25/09 28/08 19/19 ساعت 14تا 18 مکان کلاس ها ساختمان تحصیلات تکمیلی واقع در مشتاق سوم بعد از پل شهر ستان  

جلسه رقع اشکال گروهی درس ماشین آلات ساخت رشته مهندسی مدیریت پروژه با استاد کاوه علی عسگری - شنبه 10 آبان ماه 1393
جلسه رقع اشکال گروهی درس ماشین آلات ساخت رشته مهندسی مدیریت پروژه با استاد کاوه علی عسگری تاریخ 15/08 ساعت10  

لغو کلاس های استاد خانم سیاحی درتاریخ 19/08 - شنبه 10 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد خانم سیاحی درتاریخ 19/08  

جبرانی با استاد امیر حسین صادقی - جمعه 09 آبان ماه 1393
جبرانی با استاد امیر حسین صادقی درس روان شناسی یادگیری 15/08ساعت 12.15 کلاس 20 و ساعت 14.15 کلاس 819 روش تغییر و اصلاح رفتار 15/08 ساعت16  

لغو کلا سهای استاد قباد زاده در تاریخ 16/08 - جمعه 09 آبان ماه 1393
لغو کلا سهای استاد قباد زاده در تاریخ 16/08  

تغییر کلاس های استاد آزاده اسکندری - جمعه 09 آبان ماه 1393
تغییر کلاس های استاد آزاده اسکندری برنامه ریزی پیشرفته 8تا12 زبان ماشین 12تا15 معماری کامپیوتر 15تا18 پنج شنبه های هر هفته  

لغو کلاس های استاد امیرحسین حلبیان - جمعه 09 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد امیرحسین حلبیان در تاریخ های 10/08 و 11/08  

لغو کلاس تاریخ عثمانی و خاورمیانه با استاد شهرام امیری - جمعه 09 آبان ماه 1393
لغو کلاس تاریخ عثمانی و خاورمیانه با استاد شهرام امیری جبرانی آن هفته بعد میباشد.  

لغو کلاس 8تا 10 در تاریخ 15/08 با استاد راضیه السادات سجادی - جمعه 09 آبان ماه 1393
لغو کلاس 8تا 10 در تاریخ 15/08 با استاد راضیه السادات سجادی  

جلسه هماهنگی درس معنا شناسی با استاد زهره سادات طالقانی - جمعه 09 آبان ماه 1393
جلسه هماهنگی درس معنا شناسی با استاد زهره سادات طالقانی تاریخ 14/08 ساعت 8  

لغو کلاس فیزیک عموی با استاد ریحانه کبیری در تاریخ 14/08 - جمعه 09 آبان ماه 1393
لغو کلاس فیزیک عموی با استاد ریحانه کبیری در تاریخ 14/08  

کلا س جبرانی با استاد مرجان قبادزاده - جمعه 09 آبان ماه 1393
کلا س جبرانی با استاد مرجان قبادزاده درتاریخ18/08 از12.30 تا16 درس ریاضیات پایه مقدمات آمار 2رشته مدیریت جهانگردی  

لغو کلاسهای آز پایگاه داده خانم مراوندی و خانم کربلایی
لغو کلاسهای آزمایشگاه پایگاه داده
خانم مراوندی
و خانم کربلایی
روز شنبه 10/8/93به علت برگزاری آزمون الکترونیکی 29 جشنواره ملی قرآن  

لغو کلاسهای استاد شاه زیدی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
کلاسهای استاد شاه زیدی در روز جمعه مورخه 09/08/1393 لغو گردیده است.  

لغو کلیه کلاسهای استاد آقاجانی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
کلیه کلاسها استاد آقاجانی در پنج شنبه 1393/08/08 لغو گردیده است.  

کلاس جبرانی استاد نسیم استکی آزاد درس روانشناسی رشد2 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی استاد نسیم استکی آزاد روانشناسی رشد2 29/08 ساعت8تا10 و 06/09ساعت 8تا10  

جبرانی مدارهای الکتریکی(2) با استاد مژده اسلامی 14/08 ساعت 12.30 تا14 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
جبرانی مدارهای الکتریکی(2) با استاد مژده اسلامی 14/08 ساعت 12.30 تا14  

لغو کلاس های استاد زهرا زارعی در تاریخ 14/08 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد زهرا زارعی در تاریخ 14/08  

کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی 11/08 ساعت 2.15 تا 18  

جبرانی زبان تخصصی مدیریت دولتی 2 با استاد رقاع - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
جبرانی زبان تخصصی مدیریت دولتی 2 با استاد رقاع تاریخ 14/08 ساعت14.15  

جبرانی دروس با استاد بهاره توسلی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
درس توسعه و کشاورزی پایدار19/09 ساعت16تا15.30 درس بیمه محصولات کشاورزی 19/09  

لغو کلاس استاد حمید کاظمی - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
کلاس کاربرد آزمون های روانی رشته های روانشناسی و مشاوره 14/08 تشکیل نخواهد شد و جبرانی آن در تاریخ 10/08 ساعت 13 برگزار می گردد.  

جلسه جبرانی برنامه نویسی رایانه - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
جلسه جبرانی برنامه نویسی رایانه با استاد مهشید شمس در روز 5شنبه مورخ8/08 ساعت 14-16 برگزار می گردد.  

لغو کلاس های آمار و روش تحقیق با استاد قربانی در تاریخ 14/08 - چهارشنبه 07 آبان ماه 1393
لغو کلاس های آمار و روش تحقیق با استاد قربانی در تاریخ 14/08  

کلا س های جبرانی استاد مرجان قباد زاده - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
کلا س های جبرانی استاد مرجان قباد زاده ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 رشته مدیریت بازرگانی 19/08 ساعت8تا12 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 رشته مدیریت صنعتی 19/08 ساعت12.30 تا16  

زمان تحویل شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات با استاد خانم عمادی حداکثر تا تاریخ 02/09 - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
زمان تحویل شیوه ارائه مطالب بصورت کتبی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات با استاد خانم عمادی حداکثر تا تاریخ 02/09و بصورت شفاهی در زمان مشخص شده می باشد.  

تغییر برنام کلاسی استاد محمد نحوی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
تغییر برنام کلاسی استاد محمد نحوی درس مدیریت روابط عمومی04/09 و 18/09 ساعت 12.30تا14 درس جامعه شناسی سازمانها 04/09و 18/09 ساعت 10 تا 12  

جلسه جبرانی درس بزهکاری اطفال1 با استاد راضیه سبزه علی - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
جلسه جبرانی درس بزهکاری اطفال1 با استاد راضیه سبزه علی تاریخ 27/08 ساعت 16  

لغوکلا سهای استاد فهیمه مستاجران در تاریخ 08/08 - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
لغو استاد کلاسهای فهیمه مستاجران در تاریخ 08/08  

درس مدیریت کشاورزی با استاد مجید کریمیان - سه شنبه 06 آبان ماه 1393
درس مدیریت کشاورزی با استاد مجید کریمیان با تو جه به بدون منبع بودن روز شنبه 10/08ساعت 11.30به قسمت استراحت اساتید مراجعه فرمایید.  

لغو کلاس های استاد اسماعیل کیانی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس های الکترونیک و مکانیک سیالات استاد اسماعیل کیانی روز چهارشنبه مورخ 7/08 برگزار نمی گردد.  

لغو کلاس های استاد فرحناز مصطفوی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس های شیوه نگارش و اصول روزنامه نگاری سه شنبه مورخ 6/08 تشکیل نمی گردد.  

لغو کلاس استاد فرشته مرادی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس مقدمات مدیریت آموزشی رشته پیش دبستانی خانم فرشته مرادی روز دوشنبه مورخ 19/08 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز شنبه مورخ 8/09 ساعت 11:30-13 خواهد بود.  

لغو کلاس های استاد کوهی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس های استاد کوهی در تاریخ 6/08 لغو گردیده است.  

لغو کلاس مکانیک خاک وپی با استاد منیره السادات موسوی تاریخ 19/08 - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
لغو کلاس مکانیک خاک وپی با استاد منیره السادات موسوی تاریخ 19/08 و جبرانی آن 03/09 ساعت 8تا10  

جلسه جبرانی استاد عابدی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
جلسه جبرانی زبان خارجه عمومی استاد عابدی در روز شنبه 10/08 در ساعت های 13:45 تا 15:30 و 15:45 تا 17:15برگزار می شود  

زبان تخصصی 2 رشته مدیریت بازرگانی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
زبان تخصصی 2 رشته مدیریت بازرگانی طبق برنامه موجود در سایت پیام نور مرکز اصفهان تشکیل می گردد.  

دروس جغرافیای جهانگردی ایران و مدیریت بازایابی و تبلیغات جهانگردی و نقشه خوانی و آشنایی با نقشه - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
دروس جغرافیای جهانگردی ایران و مدیریت بازایابی و تبلیغات جهانگردی و نقشه خوانی و آشنایی با نقشه رشته مدیریت جهانگردی طبق برنامه موجود در سایت پیام نور مرکز اصفهان تشکیل می گردد.  

کلاس درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس درس بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت رشته مدیریت صنعتی طبق برنامه موجود در سایت پیام نور مرکز اصفهان تشکیل می گردد.  

کلاس درس های بازاریابی و مدیریت بازار و بازاریابی بین الملل و مبانی مدیریت اسلامی و الگوی آن - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس درس های بازاریابی و مدیریت بازار و بازاریابی بین الملل و مبانی مدیریت اسلامی و الگوی آن رشته مدیریت صنعتی طبق برنامه موجود در سایت پیام نور مرکز اصفهان پنجشنبه ها تشکیل می گردد.  

کلاس درس حقوق تجارت رشته مدیریت بازرگانی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس درس حقوق تجارت رشته مدیریت بازرگانی طبق برنامه موجود در سایت پیام نور مرکز اصفهان تشکیل می شود.  

کلاس درس های تجارت بین الملل و خلاقیت و حل مساله و تفکرات راهبردی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس درس های تجارت بین الملل و خلاقیت و حل مساله و تفکرات راهبردی رشته مدیریت بازرگانی طبق برنامه موجود در سایت پیام نور مرکز اصفهان شنبه ها تشکیل می گردد.  

کلاس اقتصادسنجی (کارشناسی و جبرانی ارشد) - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس اقتصادسنجی (کارشناسی و جبرانی ارشد) رشته علوم اقتصادی چهارشنبه ها تشکیل می گردد. برنامه کلاسی آن در سایت پیام نور مرکز اصفهان قابل مشاهده است.  

کلاس پول و ارز و بانکداری - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
کلاس پول و ارز و بانکداری رشته های اقتصاد و حسابداری و گرایش های مختلف رشته های مدیریت سه شنبه ها تشکیل می گردد. برنامه کلاسی در سایت پیام نور مرکز اصفهان قابل مشاهده است.  

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1 رشته روانسناسی با استاد خانم آقائی - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1 رشته روانسناسی با استاد خانم آقائی در تاریخ 26/08 10/9 و 24/09 لغو و طبق برنامه هفتگی رشته علوم تربیتی کلاس برگزار میشود.  

لغو کلا س های خانم فریبا جعفری در تاریخ های 30/08 و 03/09 - دوشنبه 05 آبان ماه 1393
لغو کلا س های خانم فریبا جعفری در تاریخ های 30/08 و 03/09  

جبرانی درس ماشین های الکتریکی با استاد اسماعیلی 05/08 - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
جبرانی درس ماشین های الکتریکی با استاد اسماعیلی 05/08ساعت 8تا10  

لغو کلاسهای استاد امید سیچانی در تاریخ های 08/08 و15/08 - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
لغو کلاسهای استاد امید سیچانی در تاریخ های 08/08 و15/08جبرانی درس مدیریت مالی تاریخ24/08 ساعت 16 تا17.30  

لغو کلاس های استاد دشتی در تاریخ 10/08 و17/08 - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
لغو کلاس های استاد دشتی در تاریخ 10/08 و17/08  

درس روشهای چندمتغییره پیوسته و روشهای چند متغییره گسسته با استاد سعادت - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
درس روشهای چندمتغییره پیوسته و روشهای چند متغییره گسسته با استاد آیتین سعادت10/08 ساعت11.30 کلاس 825  

لغو کلاس استاد دهقان خلیلی تاریخ 04/08 درس آلی2 پلیمر - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلاس استاد دهقان خلیلی تاریخ 04/08 درس آلی2 پلیمر  

برانی درس برنامه ریزی حمل و نقل شهری با استاد صفائی 20/08 - يكشنبه 04 آبان ماه 1393
برانی درس برنامه ریزی حمل و نقل شهری با استاد صفائی 20/08  

لغو کلا سهای استاد شاه نظری تاریخ 05/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلا سهای استاد شاه نظری تاریخ 05/08 درس اصول حسابداری 2 ساعت 10 تا12 و حسابداری صنعتی (3)ساعت12.30 تا14  

لغو کلا س های استاد اکرم حمیدیان در تاریخ04/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلا س های استاد اکرم حمیدیان در تاریخ04/08  

لغو کلا س های استاد رومینا امیری 03/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلا س های استاد رومینا امیری 03/08  

لغو آزمایشگاه های فیزیک 2 و 3 خانم امانی
آزمایشگاه های فیزیک 2 و 3 خانم امانی روز شنبه 3 آبان 93 برگزار نمی گردد.  

لغو کلاس طرحریزی واحدهای صنعتی و نگهداری تعمیرات دکتر اسماعیلیان - پنج شنبه 01 آبان ماه 1393
کلاسهای دکتر اسماعیلیان در تاریخ شنبه سوم آبانماه لغو گردیده است.  

لغو کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی درس روانشناسی جنایی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی درس روانشناسی جنایی در تاریخ 7/8 لغو گردیده است.  

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان1 با استاد الهه واثقی 07/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان1 با استاد الهه واثقی 07/08ساعت11  

لغو کلاس های استاد اعظم بختیاری در تاریخ 1/08/93 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد اعظم بختیاری در تاریخ 1/08/93  

کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی 16/8 ساعت8تا12 وتاریخ07/09 ساعت8تا12  

جبرانی درس ریاضیات عمومی 2 با استاد آرزو خسروی راد 02/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جبرانی درس ریاضیات عمومی 2 با استاد آرزو خسروی راد 02/08ساعت 8تا12  

لغو کلاس استاد آرزو خسروی راد 01/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد آرزو خسروی راد 01/08  

کلاس جبرانی شبکه های کامپیوتر با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی 06/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی شبکه های کامپیوتر با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی 06/08 ساعت8تا10  

درس مدیریت کشاورزی بدون منبع می باشد جلسه اول 03/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
درس مدیریت کشاورزی بدون منبع می باشد جلسه اول 03/08ساعت11.30تا12.30 قسمت استراحت اساتید  

کار تحقیقی رشته روابط عمومی( درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی) با استاد زهره سادات طالقانی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
دانش جویان روابط عمومی درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی با استاد زهره سادات طالقانی کار تحقیقی خود را حداکثر تا تاریخ 5/9/93 به آدرس m_amin47@yahoo.com ایمیل فرمائید.  

تغییر ساعت کلاس درس کتابخانه و توسعه پایداربا استاد حمیدرضا خسروی تاج - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
تغییر ساعت کلاس درس کتابخانه و توسعه پایداربا استاد حمیدرضا خسروی تاج از ساعت 12.30 به 16 برای آگاهی بیشتر به سایت مراجعه کنید.  

تغییر ساعت کلاس مهندسی اینترنت و شبکه با استاد مریم قربانی - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
ساعت کلاس مهندسی اینترنت و شبکه با استاد مریم قربانی از ساعت12.30 به 10 تغییر یافت برنامه جدید را از سایت مشاهده کنید.  

قابل توجه دانشجویان رشته های مدیریت اقتصاد و حسابداری - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
طبق گزارش ثبت نام در سیستم گلستان به نام استاد خود توجه کرده و دقت کنند در کلا س های مربوط به استاد خود شرکت کنند.  

لغو کلاس استاد الهام السادت رضی زاده در تاریخ30/07 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد الهام السادت رضی زاده در تاریخ30/07  

لغو کلاس اندیشه اسلامی 1 با استاد ادیب آل علی در تاریخ 04/08 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
لغو کلاس اندیشه اسلامی 1 با استاد ادیب آل علی در تاریخ 04/08 جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

کلاس جبرانی با استاد لطیفه السادات مدنیان - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی با استاد لطیفه السادات مدنیان(مبانی و اصول مشاوره و راهنمایی )تاریخ03/08 ساعت 10 تا 12 قسمت استراحت اساتید  

لغو کلاس استاد مجید میرحسینی درس حقوق مدنی در تاریخ29/07 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد مجید میرحسینی درس حقوق مدنی در تاریخ29/07  

کلاس جبرانی استاد سید مرتضی اعتصامی درس ریاضی عمومی2 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی استاد سید مرتضی اعتصامی درس ریاضی عمومی2 در تاریخ29/07 ساعت16  

کلا س های جبرانی استاد مریم عزیزی درس زبان تخصصی (رشته های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری) - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلا س های جبرانی استاد مریم عزیزی درس زبان تخصصی (رشته های مدیریت ،اقتصادوحسابداری) 30/07ساعت 12.30 تا17.30 05/08 ساعت12.30 تا 17.30  

قابل توجه دانشجویان استاد شاه محمدی - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
برنامه جدید استاد شاه محمدی را در سایت ببینید.  

تغییر برنامه کلاسی استاد مجید جعفریان - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
برنامه درسی استاد مجید جعفریان تغیر کرده است دانشجویان محترم جهت اطلاع از برنامه جدید به سایت مراجعه فرمایند. در ضمن کلاسهای روز چهارشنه30/7لغو است.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس گوشت و شیلات استاد بیژن شمس دوشنبه ها ساعت 15-17 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس زیست شناسی عمومی استاد بیژن شمس چهار شنبه ها ساعت 15-17 برگزار می گردد.  

لغو کلاس خاکشناسی عمومی روز سه شنبه (یوسفی فرد) - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس خاکشناسی عمومی رشته کشاورزی روز سه شنبه (29/7/93) لغو گردید و کلاس جبرانی در روز دوشنبه (5/8/93) ساعت 16-12 در مکان آزمایشگاه کشاورزی برگزار می گردد.  

قا بل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس فيزيک با استاد ولي پور در تاريخ 04/08ساعت 16تا17.30حضور دانشجويان الزامي است.  

لغو کلاس معادلات ديفرانسيل با استاد زهره شيخ در تاريخ04/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
لغو کلاس معادلات ديفرانسيل با استاد زهره شيخ در تاريخ04/08  

پروژه فن آوري اطلاعات - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
پروژه فن آوري اطلاعات گروه 08 با استاد خانم خليليان و 09با استاد خانم عشوريون است. دانشجويان محترم قبل مراجعه در گزارش 101 خود اسم استاد خود را کنترل کنند.  

اطلاعيه مربوط به دانشجويان سخت افزار - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
درس انتقال داده ها با استاد شيرين صالحي ارايه گرديد.  

لغو کلاس هاي استاد هادي بصيري در تاريخ01/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
لغو کلاس هاي استاد هادي بصيري در تاريخ01/08جبراني با استاد هماهنگ شود.  

جلسات جبراني درس فن آوري آموزشي با استاد سميه موسوي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسات جبراني درس فن آوري آموزشي با استاد سميه موسوي 06/08ساعت 8 تا11.30سايت دو 20/08ساعت8تا11.30سايت2  

لغو کلاس های استاد میثم زین الدین درتاریخ07/28 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد میثم زین الدین درتاریخ07/28جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های استاد ابراهیم احمدی در تاریخ07/27 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد ابراهیم احمدی در تاریخ07/27جبرانی آن تاریخ08/11ساعت 16تا17.45 تغییر برنامه در سایت اعلام شد.  

کلاس اصول حسابداری 2 با استاد قائدی ها - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کلاس اصول حسابداری 2 با استاد قائدی ها طبق برنامه قبلی در روزهای چهارشنبه برگزار می گردد.  

تغییر کلاس درس تاسیسات در ساختمان های روستایی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
تغییر کلاس درس تاسیسات در ساختمان های روستایی با استاد مریم مختاری شروع کلاس از08/05 بنا براین کلاس 07/28 لغو گردید.  

لغو کلاس های استاد آقا میری در تاریخ07/27 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد آقا میری در تاریخ07/27 هماهنگی جبرانی کلا س ها با استاد می باشد.  

کلاس جبرانی استاد نرگس مراوندی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی استاد نرگس مراوندی درتاریخ07/29 در سایت 5 برگزار می شود. گروه شنبه ها ساعت8تا10 گروه دوشنبه ها ساعت 10تا12  

تغییر کلیه برنامه های کلا س های استاد محمد شیر علی در طول هفته - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کلیه برنامه های کلا س های استاد محمد شیر علی در طول هفته تغییر یافت. دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی ،مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع به قسمت برنامه هفتگی اساتید در سایت پیام نور مرکز اصفهان جهت اطلاع از برنامه جدید مراجعه نمایند.  

لغو کلاس ادبیات انگلیسی استاد نگار بصیری- شنبه 26 مهر ماه 1393
کلاس ادبیات انگلیسی استاد بصیری در تاریخ 27/07 برگزار نمی گردد و جبرانی آن در تاریخ 1/08 ساعت 8 می باشد.  

لغو کليه کلا س هاي استاد حسين مسجدي در تاريخ26/07 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کليه کلا س هاي استاد حسين مسجدي در تاريخ26/07  

لغو کلا س های استاد عاطفه یوسفی در تاریخ 29/07 - شنبه 26 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استاد عاطفه یوسفی در تاریخ 29/07جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های استاد علیرضا جلالی03/08 - شنبه 26 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد علیرضا جلالی03/08  

لغو کلا س های استاد امین نظری در تاریخ 01/08 - پنج شنبه 24 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استاد امین نظری در تاریخ 01/08  

لغو کلاس درس مکانیک سیالات با استاد مجیداسماعیلیان در تاریخ24/07 - پنج شنبه 24 مهر ماه 1393
لغو کلاس درس مکانیک سیالات با استاد مجیداسماعیلیان در تاریخ24/07  

قابل توجه دانشجويان رشته روانشناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کلاس هاي جبراني روان شناسي عمومي1 که سه شنبه ها (8-10) تشکيل مي شده در تاريخ 6/08/93 و4/09/93 در همان ساعت 8-10 و کلاس جبراني روانشناسي عمومي1 که(10-12) سه شنبه ها تشکيل مي شده در تاريخ 29/07/93 و 4/08/93 تشکيل مي گردد.  

لغو کلاس استاد مجيد بالايي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کلاس تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران استاد مجيد بالايي در روز چهارشنبه مورخ 23/07/93 ساعت 15:30برگزار نمي گردد.  

لغو کلاس استاد زهرا نصر - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کليه کلاس هاي استاد زهرا نصر در روز چهارشنبه مورخ 30/07/93 لغو گرديده است.  

لغو کلاس استاد باقري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کليه کلاس هاي استاد باقري در تاريخ 24/07/93 لغو گرديده است.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کلاس جبراني درس اکولوژي عمومي استاد فيروزه ترابي در تاريخ 20/08/93 ساعت 12:30-14:45 برگزار مي گردد.  

تغییر استاد درس بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت صنعتی - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
درس بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت صنعتی با استا دمحسن زمانی لغو و بجای ایشان استاد علی شاه نظری تعیین شد. برنامه استادجدید بعد اعلام می شود.  

لغو کلیه کلا س های استاد مصطفی خزایی در تاریخ24/07 - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
لغو کلیه کلا س های استاد مصطفی خزایی در تاریخ24/07(طرح آزمایشگاه کشاورزی و آزمایشگاه مربوط به آن درس)  

لغو کلیه کلا س های استاد شیرعلی در تاریخ23/07 - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
لغو کلیه کلا س های استاد شیرعلی در تاریخ23/07  

لغو کلاس های استاد امیرحسین صادقی در تاریخ24/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
غو کلاس های استاد امیرحسین صادقی در تاریخ24/07  

لغو کلاس الکترونیک1 رشته فیزیک با استا د اسماعیل کیانی تاریخ23/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
لغو کلاس الکترونیک1 رشته فیزیک با استا د اسماعیل کیانی تاریخ23/07ساعت14.15  

لغو کلاس های 23/07با استاد مرتضی واحدیان - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
لغو کلاس های 23/07با استاد مرتضی واحدیان  

جلسه جبرانی درس انقلاب اسلامی استاد مهین امیر شاه کرمی در تاریخ29/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه جبرانی درس انقلاب اسلامی استاد مهین امیر شاه کرمی در تاریخ29/07ساعت10تا12 برگزار می شود.  

لغو کلا س های استاد خانم رقاع درتاریخ های 22/07و23/07/93با - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استاد خانم رقاع درتاریخ های 22/07و23/07/93  

لغو کلا س های استادکریمی در تاریخ30/07/93 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استادکریمی در تاریخ30/07/93جبرانی 07/08/93 برگزار می شود.  

لغو کلاس های استاد کاوش در تاریخ24/07/93 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد کاوش در تاریخ24/07/93  

قابل توجه دانشجویان مربوطه - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
کلاس اصول علم سیاست استاد طباطبایی سه شنبه 22/07/1393ساعت 16برگزار نمیگردد.جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.  

لغو کلاس هاي استاد جمشيدي در تاريخ30/7/93از ساعت8تا12 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلاس هاي استاد جمشيدي در تاريخ30/7/93از ساعت8تا12  

لغو کلاس های استاد محمدرضا زاهدی در تاریخ22/07/93 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد محمدرضا زاهدی در تاریخ22/07/93  

برنامه آزمایشگاه فیزیک (1) کلیه رشته ها - پنج شنبه 17 مهر ماه 1393
آزمایشگاه فیزیک (1) کلیه رشته ها از روز شنبه 19/7/93 آغاز می شود. برای اطلاع از برنامه به پیوست مراجعه فرمایید.   بيشتر...

لغو کلاس استاد محسن زمانی در تاریخ 24/07 - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد محسن زمانی در تاریخ 24/07  

لغو کلاس های استاد خانم مستولی زاده در تاریخ های 23 و 24/07 - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد خانم مستولی زاده در تاریخ های 23 و 24/07  

لغو کلاس محاسبات شیمی با استاد الهه قاسمی در تاریخ 22/07 - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو کلاس محاسبات شیمی با استاد الهه قاسمی در تاریخ 22/07  

لغو جلسه کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو جلسه کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت. تاریخ جدید23/07/93ساعت13  

کلاس جبرانی استاد سجادی - جمعه 18 مهر ماه 1393
کلاس اضافه جبرانی درس نظریه زبانها و ماشینها رشه کامپیوتر و فناوری روز شنبه 93/07/19 ساعت 12:30 الی 16 برگزار می گردد .  

کلاس جبرانی استاد سجادی - جمعه 18 مهر ماه 1393
کلاس اضافه جبرانی درس نظریه زبانها و ماشینها رشه کامپیوتر و فناوری روز شنبه 93/07/19 ساعت 12:30 الی 16 برگزار می گردد .  

جلسه توجیهی استاد مهران مرادی - جمعه 18 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس کارورزی و پروژه رشته مدیریت دولتی شنبه 93/07/19 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.  

کلاس جبرانی استاد حاج باقری - جمعه 18 مهر ماه 1393
تشکیل کلاس جبرانی استاد سپیده حاج باقری مورخ24/07/93 درس فیزیولوژی گاهی 3 .  

تشکیل کلاس جبرانی استاد رضا کیانی - جمعه 18 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی دروس جمعیت شناسی ایران و مبانی جمعیت شناسی با استاد رضا کیانی مورخ 24/07/93 از 8 الی 12 برگزار می گردد.  

لغو کلاس بهینه سازی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس بهینه سازی در تاریخ 17/07/93 لغو گردیده است . جهت تعیین ارائه به استاد ایمیل بزنید.  

کلاس نقشه کشی تخصصی 2 - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس نقشه کشی تخصصی 2 در تاریخ 17/07/93 به صورت 4 ساعتی از 14:15 تشکیل می گردد.  

لغو کلاس استاد اعظم بختیاری - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس استاد بختیاری در روز پنج شنبه 17/07/93 لغو گردیده است.  

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
اولین جلسه توجیهی درس پروژه رشته روانشناسی با استاد پولاد چنگ درتاریخ 20/07/93 ساعت 8:30-10 برگزار می گردد.  

لغو کلاس استاد جمشیدی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد جمشیدی در روز چهارشنبه 30/07/93 ساعت 10-12 برگزار نمی گردد.  

لغو کلاس استاد جمشیدی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس حقوق جزایی خصوصی استاد جمشیدی در روز چهارشنبه ساعت 8-10 مورخ 30/07/93 برگزار نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس های پروژه و کارورزی با سرکار خانم محبوبی در روز جهارشنبه مورخ 30/07/93 ساعت 9:30 برگزار میگردد.  

کلاس جبرانی درس آبیاری عمومی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی درس آبیاری عمومی دکتر نور مهناد روز چهارشنبه مورخ 21/08/93 ساعت 14:15 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان عزیز - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس توجیهی درس پروژه استاد مینا مظاهری در روز چهارشنبه مورخ 30/07/93 ساعت 9:15-10:15 در کلاس 823 برگزار می گردد.  

لغو کلاس خانم اعظم صفر آبادی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس استاد اعظم صفرآبادی در روز پنجشنبه مورخ 17/7/93 تشکیل نمی گردد.  

لغو کلاس استاد بهرامی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس سرکار خانم بهرامی درس اصول حسابداری3 ساعت 14:15 در روز پنجشنبه مورخ 17/07/93 برگزار نمی گردد.  

لغو کلاس استاد استکی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس سرکار خانم استکی (روانشناسی رشد2) در روز پنجشنبه مورخ 17/07/93 ساعت 8 تشکیل نمی گردد.  

لغو کلاس استاد قضاوی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس های سر کار خانم قضاوی (اصول برنامه ریزی درسی و نظارت و راهنمایی تعلیماتی) در روز پنجشنبه 17/07/93 برگزار نمیگردد.  

لغو کلاس های استاد کاوشی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس های دکتر کاوشی پنجشنبه مورخ 17/07/93 برگزار نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان عزیز - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی سمینار و پروژه استاد محمد سلطانی زاده روز یکشنبه مورخ 20/07/93 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.  

کلاس برنامه ریزی تولید استاد حامدی - سه شنبه 15 مهر ماه 1393
روز چهارشنبه 1393/7/16تشکیل نمی شود  

لغو کلاس استاد احمد ملکی - سه شنبه 15 مهر ماه 1393
کلیه کلاسهای استاد احمد ملکی در روز چهارشنبه مورخ 16/07/93 لغو گردیده است .  

لغو کلاس مالیه عمومی دکتر منصف - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس مالیه عمومی دکتر منصف تاریخ 15/07/93 ساعت 16 الی 17:30 لغو گردیده است. جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع( جدید )- دوشنبه 14 مهر ماه 1393
درس اقتصاد مهندسی با استاد اعظم باقری در همان کلاس و ساعت اقتصاد مهندسی رشته مهندسی صنایع یا سایر رشته ها که با خانم باقری روزهای پنج شنبه ساعت 14:15 بود برگزار می گردد .  

جلسه توجیهی رشته اقتصاد - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه رشته اقتصاد 28/7/93 ساعت 14:45-16 با استاد ابولفضل شاهمحمدی برگزار میگردد.  

برگزار کلاس جبرانی درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
برگزاری کلاس جبرانی درس مقدمات تکنولوژی آموزشی استاد نفیسه توتونی روز سه شنبه 22/7 ساعت 8-10 عملی سایت 5 وساعت 10-12 تئوری.  

امتحان میان ترم مهندسی کشاورزی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
امتحان میان ترم درس مرتعداری رشته مهندسی کشاورزی با سر کار خانم عفت نصر اصفهانی 24/7/93 کلاس 820ساعت 10-12 (هفت فصل اول کتاب ) برگزار خواهد شد.  

لغو کلاس استاد ملک احمدی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس روز 24/7/93 دروس جامعه شناسی خانواده و جامعه شناسی سازمان تشکیل نمیگردد جلسه جبرانی آن اعلام خواهد شد.  

لغو کلاس استاد مختاری - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
به علت تغییرمنبع درس تاسیسات در ساختمان های روستایی رشته مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کلاس مذکور با استاد مختاری در تاریخ 14/7/93 ساعت 16-17:30 تشکیل نمیگردد.  

کلاس جبرانی آقای اسماعیل کیانی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی آقای اسماعیل کیانی درس الکترونیک جهارشنبه 16/7/93ساعت 14:30-16 تشکیل میگردد.  

قابل توجه دانشجویان استاد علی زمانی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس استاد علی زمانی روز سه شنبه عصر 15/07/1393برگزار نمی گردد جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.  

قابل توجه دانشجویان عزیز - شنبه 12 مهر ماه 1393
درس کارگاه عمومی2 و کارگاه ریخته گری با استاد نوروزی روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14-17 در محل کارگاه مربوطه در مرکز اصفهان برگزار میگردد.  

لغو کلاس استاد محمدرضا اسماعیلی - شنبه 12 مهر ماه 1393
کلاس دکتر محمدرضا اسماعیلی پنجشنبه مورخ 17/07/93 درس ماشین های الکتریکی تشکیل نخواهد شد جلسه جبرانی اعلام میشود.  

لغو کلاس های آقای محمدشیرعلی از تاریخ12/07تا17/07/93 - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
لغو کلاس های آقای محمدشیرعلی از تاریخ12/07تا17/07/93جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استادجانی پور در تاریخ10/07/93و جبرانی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جبرانی کلاس مبانی نقد وفهم حدیث با استاد جانی پور در تاریخ 17/07/93ساعت 12.30برگزار می شود.  

لغو کلاسهای استاد سید هادی سیدین از تاریخ 12/07/93تا17/07/93 - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استاد سید هادی سیدین از تاریخ 12/07/93تا17/07/93  

جلسه توجیهی پروژه استاد رحمانی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
اولین جلسه هماهنگی درس پروژه استاد رحمانی برای رشته روانشناسی در تاریخ 12/07/1393 ساعت 10 صبح برگزار می گردد .  

لغو کلاس حسابداری و حسابرسی دولتی با استاد شاه نظری تاریخ14/07/93 - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس حسابداری و حسابرسی دولتی با استاد شاه نظری تاریخ14/07/93ساعت17.30-16  

لغو کلاس استاد راضیه السادات سجادی در تاریخ10/07/93 - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد راضیه السادات سجادی در تاریخ10/07/93درس نظریه زبان ها و ماشین ها  

لغو کلاس خانم کاکاوند درس جغرافیای انسانی ایران در تاریخ10/07/93 - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس خانم کاکاوند درس جغرافیای انسانی ایران در تاریخ10/07/93  

لغو کلاس استاد محمود حبیب الهی-جغرافیای خا ک ها - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد محمود حبیب الهی-جغرافیای خا ک هادر تاریخ10/07/93  

لغو کلاس خانم پارساپور - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
کلاسهای خانم پارساپور در تاریخ 9/7/1393 لغو گردیده است.  

لغو کلیه کلاس های روزجمعه11/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلیه کلاس های روزجمعه11/07/93  

تغییر زمان کلاس استاد مجید باقرزاده - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
تغییر زمان کلاس استاد مجید باقرزاده،برای اطلاع بیشتر به سایت مراجعه نمایید.  

تغییر برنامه کلاس های استاد میثم شیخ زین الدین - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
تغییر برنامه کلاس های استاد میثم شیخ زین الدین درس مهندسی اینترنت رشته نرم افزار با درس مهندسی فناوری1رشتهit همزمان برگزار میشود.  

تغییر برنامه کلاسی استاد محمدرضا شمس رشته it - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
تغییر برنامه کلاسی استاد محمدرضا شمس رشته itبرای اطلاع بیشتر به سایت مراجعه نمایید.  

لغو کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی09/07/93روانشناسی جنایی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی09/07/93روانشناسی جنایی جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های خانم سادات هاشمی نسب در تاریخ15/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلاس های خانم سادات هاشمی نسب در تاریخ15/07/93،جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استاد مهدي سراجي در تاريخ10/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلاس هاي استاد مهدي سراجي در تاريخ10/07/93،جبراني بااستادهماهنگ شود.  

لغو کلا س هاي استاد فاطمه کربلايي در تاريخ 09/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلا س هاي استاد فاطمه کربلايي در تاريخ 09/07/93جبراني با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های استاد نسیم مهیمن در هفته جاری - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد نسیم مهیمن در هفته جاری،جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استاد منیژه فلاحتیان در تاریخ08/07/93 - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد منیژه فلاحتیان در تاریخ08/07/93جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استاد محمد رضا طباطبایی - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
کلاسها استاد محمد رضا طباطبایی در تاریخ 7/7/1393 روز دوشنبه لغو گردیده است . جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.  

لغو کلاس مریم شریعتی درتاریخ07/07/93 - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
لغو کلاس مریم شریعتی درتاریخ07/07/93برای مشاهده زمان جدید به سایت مراجعه نمایید.  

لغو کلاس های استاد سیدهادی سیدین از تاریخ05/07/93تا11/07/93 - جمعه 04 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد سیدهادی سیدین از تاریخ05/07/93تا11/07/93  

لغو کلاس استاد زهرا خلیلی دو جلسه صبح 05/07/93 - جمعه 04 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد زهرا خلیلی دو جلسه صبح 05/07/93کلاس بعدازظهر تشکیل می شود.  

گروه بندی آزمایشگاه درس میکروبیولوژی - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
دانشجویانی که درس میکروبیولوژی مواد غذایی دارند جهت گروه بندی آزمایشگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخه 6 و 7 /7/1393 به آقای نساج پور در ساختمان شماره 7 مراجعه نمایند.  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
جلسه اول توجیهی درس پروژه و درس کارورزی با استاد احسان تیموری رشته مدیریت صنعتی در روز پنج شنبه 10/7/1393 ساعت 9:30 صبخ تشکیل می گردد .  

لغو کلاس استاد سیچانی - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
کلاس استاد سیچانی در تاریخ 10/7/1393 تشکیل نمی گردد . کلاس جبرانی متعاقبا اطلاع داده می شود.  

لغو کلاس آقای ایرانپور - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
کلاسهای آقای مهدی ایرانپور در روز جمعه 4/7/1393 لغو شده است . جبرانی متعاقبا اعلام می شود.  

لغو کلا س استاد رسول سلیمانی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلا س استاد رسول سلیمانی  

لغو کلاسهای استادمهدی عابدی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استادمهدی عابدی  

لغو کلاسهای استاد محمدرضاحاج اسماعیلی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استاد محمدرضاحاج اسماعیلی  

لغو کلاس استاد جانی پور درتاریخ03/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد جانی پور درتاریخ03/07/93  

لغو کلاس استاد پهلوان نشان در تاریخ 03/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد پهلوان نشان در تاریخ 03/07/93  

لغو کلاس استاد مجیدبالایی درتاریخ03/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد مجیدبالایی درتاریخ03/07/93  

زبان تخصصی2 دو گروه ساعت 10-8 با استاد رومینا امیری - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
زبان تخصصی2 دو گروه ساعت 10-8 با استاد رومینا امیری تشکیل میشود. بنابراین کلاس 12-10 لغو شد.  

لغو کلاس استاد ستاری در تاریخ04/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد ستاری در تاریخ04/07/93درس میکروبیولوژی موادغذایی  

لغو کلاس استادغزال منصوری درتاریخ02/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استادغزال منصوری درتاریخ02/07/93  

لغو کلاس استادریحانه مستولی زاده از تاریخ 02/07/93تا11/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استادریحانه مستولی زاده از تاریخ 02/07/93تا11/07/93  

لغو کلاس استادزهراصادقی درتاریخ02/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استادزهراصادقی درتاریخ02/07/93  

لغو کلاس استاد سپیده حاج باقری در تاریخ2/07و16/07 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد سپیده حاج باقری در تاریخ2/07و16/07جلسه جبرانی این درس تاریخ17/07/93ساعت14-10  

تغییرزمان کلاس آفات وبیماریهای گیاهی با استاد الهام حسینی - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
این کلاس از سه شنبه به پنجشنبه10-8تغییریافت.این تغییر از هفته آینده است.  

لغو کلاس نقشه کشی با استاد نیرومند - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس نقشه کشی با استاد نیرومند برنامه کلاسی جدید در سایت موجود است.  

لغو کلاسهای استاد هادی سیدین از 01/07/93تا04/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استادهادی سیدین از 01/07/93تا04/07/93  

لغو کلاس استادمهین شاه کرمی در تاریخ01/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغو کلاس استادمهین شاه کرمی در تاریخ01/07/93  

لغو کلاس استادزهراگلی تاریخ01/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغو کلاس استادزهراگلی تاریخ01/07/93  

لغوکلاسهای استادمرضیه السادات امیرشاکرمی درتاریخ01/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغوکلاسهای استادمرضیه السادات امیرشاکرمی درتاریخ01/07/93  

کلاس استاد مرجان زارعیان درتاریخ01/07/93 هر دو گروه همزمان ساعت14/15تشکیل میشود - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
کلاس استاد مرجان زارعیان درتاریخ01/07/93 هر دو گروه همزمان ساعت15/14تشکیل میشود  

لغو کلاس استادسیما شفیعی در تاریخ07/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغو کلاس استادسیما شفیعی در تاریخ07/07/93  

لغوکلاسهای استادآزاده نادری در تاریخ های07/07و14/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغوکلاسهای استادآزاده نادری در تاریخ های07/07و14/07/93  

   

پست الكترونيك

 دفتر برنامه ريزي

daftar.b@es.isfpnu.ac.ir

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا